فرمت word : دانلود پایان نامه ارشد : نقد و بررسی تدلیس در حقوق ایران

دانلود پایان نامه

دانشگاه پیام نور

موضوع پژوهش:

نقد و مطالعه تدلیس در حقوق ایران

تابستان 1393

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده
تدلیس، مانند مباحث بحث‌برانگیز حقوق قراردادها می باشد. در حقوق ایران، تدلیس را به «فریب دادن طرف قرارداد در انگیزه اصلی یا یکی از جهات تراضی» تعریف می‌کنند. در حقوق ما، تدلیس عیب اراده تلقی نمی‌گردد، زیرا عیب اراده (رضا) منحصر به اکراه و اشتباه می‌باشد. در فقه، مشتبه ساختن حقیقت امر بر طرف مقابل، تدلیس تعبیر می گردد و با در نظر داشتن ضمانت اجرایی که برای تدلیس در نظر گرفته‌اند (خیار فسخ)، تدلیس عیب رضا تلقی نشده و ایراد عقد مبتنی‌بر قواعد فقهی مثل «قاعده لاضرر» یا «قاعده غرور» می باشد. در حقوق انگلیس نیز، تدلیس عیب رضا به شمار نمی‌آید زیرا اصولا عقد، جنبه رضایی ندارد اما زیرا تدلیس سبب نقض حکم و وظیفه قانونی شده قرارداد را معیوب می‌سازد

     

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

واژگان کلیدی:. ح‌

نشانه های اختصاری. ح‌

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پیشگفتار. خ‌

روش پژوهش. د‌

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ابزارهای جمع آوری اطلاعات. د‌

محدودیت های پژوهش. ذ‌

اظهار مسئله. ر‌

سوالات پژوهش. ز‌

فرضیات. ز‌

پیشینه پژوهش. س‌

واژه کاوی. ش‌

اهداف پژوهش. ص‌

فصل اول 1

کلیات تدلیس. 1

بخش اول. 2

گفتار اول. 2

تعریف لغوی. 2

گفتار دوم. 3

گفتار سوم. 4

تعریف اصطلاحی. 4

فصل دوم 8

جایگاه تدلیس در نظام‌های حقوقی مختلف. 8

بخش اول:. 9

جایگاه تدلیس در نظام های حقوقی مختلف. 9

بخش دوم. 9

روش نظامهاي حقوقي نسبت به تدليس. 9

بخش سوم. 13

تقسيم بحث. 13

فصل سوم 15

بحث پیرامون تدلیس در حقوق ایران. 15

بخش اول:. 16

بحثی پیرامون موضوعات مختلف تدلیس در حقوق ایران. 16

مبحث اول. 16

جایگاه تدلیس. 16

مبحث دوم. 18

عنصر مادي تدليس. 18

گفتار (تدليس قولي). 22

مبحث سوم. 32

عنصر رواني تدليس. 32

قصد مدلس. 32

تفاوت تدليس ممنوع و ترغيب مجاز (تأثیر عرف). 39

تدليس ثالث. 42

مبحث چهارم. 47

اثر حقوقي تدليس. 47

فصل چهارم 53

تاثیر تدلیس و مدلس. 53

بخش اول. 54

تاثير تدليس و مدلس. 54

نتیجه گیری. 65

 


 

واژگان کلیدی:

تدلیس ، ماهیت حقوقی ، قانون ، نقض حکم، رضا، خیار

 

 

نشانه های اختصاری

ق.ا.ج.ا.ا. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

ق.آ.د.ک. قانون آيین دادرسي کیفري

ق.آ.د.د.ع.ا.ک. قانون آيین دادرسي عمومي و انقلاب در امور کیفري

ق.آ.د.م. قانون آيین دادرسي مدني

ق.آ.د.ک.ف. قانون آيین دادرسي کیفري فرانسه

ق.م. قانون مدني

ق.م.ا. قانون مجازات اسلامي

ق.م.ف. قانون مجازات فرانسه

ق.م.م. قانون مسئولیت مدني

ق.م.ع. قانون مجازات عمومي

ا.ح.ق. اداره کل حقوقي و تدوين قوانین قوه ي قضايیه

ق. قدیم. آ.د.م قانون قدیم آیین دادرسی مدنی

 

 

 

پیشگفتار

زبان از دو منظر مورد بررسي قرار مي گيرد: يكي زبان به عنوان وسيله اي كه منعكس كننده عملكرد ذهن بشري می باشد و بايد به صورت خام و بدون ارتباط با ديگر عوامل بيروني زبان بررسي گردد و ديگري زباني كه به عنوان وسيله ارتباطي به كار مي رود و عوامل محيطي و اجتماعي بر آن اثر دارد و آن را دچار تغيير مي كند.

زبان ارتباطي، عادت رفتاري می باشد كه افراد يك جامعه به گونه مشترك آن را دارند. مسئولاني كه حوزه هاي خاصي از آسيب هاي اجتماعي را بررسي مي كنند عقیده دارند بسياري از مشكلات اجتماعي از بهره گیری غيرعاقلانه زبان يا اشكال ديگر برقراري ارتباط به وجود مي آيد.

بشر به واسطه زبان، قادر به پنهان كردن افكار و مقاصد خود و دروغ گفتن می باشد. بشر به دليل زندگي اجتماعي، دروغ هاي زباني را به گونه قراردادي به دو گروه قابل قبول و غيرقابل قبول تقسيم بندي كرده می باشد. دروغ هاي قابل قبول و پذيرفتني مي توانند صنايع ادبي، استعاره، طنز، تعريف و تمجيد، بازاريابي و تبليغ، مبالغه و از اين قبيل باشند و دروغ هاي غيرقابل قبول و داراي قباحت شامل تدليس، جعل، تهمت، فحاشي و امثال آن می باشد كه حكم تقلب را دارند و در بعضي موقعيت ها، در صورت رساندن ضرر به ديگري، از لحاظ قانون، تخلف محسوب مي شوند. در قانون مدني اين تخلف قانوني، جرم و تحت عنوان تدليس مطرح شده می باشد.

 

 


 

روش پژوهش

یکی از اصلی تر ین بخش های هر کار پژوهشی را جمع آو ری اطلاعات تشکیل می دهد. چنانچه این کار به شکل منظم وصحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد گردید این پژوهش با در نظر داشتن اهداف پژوهش و به مقصود پاسخگویی به سؤال یاد شده با کتابخانه ای با بهره گیری از اطلاعات پیشین که جمع آوری شده مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

 

ابزارهای جمع آوری اطلاعات

مقالات پیشین ، کتاب، اینترنت


 

محدودیت های پژوهش

در انجام پژوهش با محدودیت ها و معضلات زیادی مواجه بودم که در ذیل به اهم آنها تصریح می کنم:

الف( عدم آشنایی کافی با چگونگی انجام پژوهش و پژوهش به دلیل تجربه کم و ناآشنایی با اصول  پژوهش و پژوهش.

ب( عدم دسترسی به منابع و مأخذ مربوط به پژوهش.

ج( کمبود وقت به علت همزمان بودن انجام پروژه پژوهش با سال تحصیلی  و آزمون کارشناسی ارشد.

د( عدم دسترسی به پایان نامه ها ، خصوصاً پایان نامه های مربوط به موضوع انتخاب شده.

 


 

اظهار مسئله

تدليس به معناي فريب دادن و پنهان كردن واقع می باشد. پس هرگاه فروشنده كالايي، براي فريفتن خريدار، وصفي موهوم را به كالاي خود نسبت دهد يا عيبي را كه در آن می باشد بپوشاند، در معامله تدليس كرده می باشد. بدين ترتيب در تدليس نوعي تقلب و ريا هست و فرد فريبكار، بي اعتنا به شرافت شغلي و درستكاري متعارف، از اعتماد طرف معامله براي گول زدن او بهره گیری مي كند. بر اين مبنا گاه گفتن دروغ يا اظهاري نابجا سبب ايجاد حق فسخ قرارداد و يا معامله مي گردد و فرد دروغگو ملزم به جبران خسارت طرف معامله مي گردد. بدين جهت تدليس در معامله با كلاهبرداري قرابت دارد.

چنانچه اقدام فريبكارانه با بهره گیری از زبان دروغ، موجب هتك حرمت و يا ضرر و مكافات گردد، اقدام تدليس به عنوان جرم كيفري قابل پيگرد قانوني می باشد و فرد خاطي علاوه بر جبران خسارت، به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد گردید. در اين فصل، سوءنيت خاص، در هدف و خواست مرتكب به تحصيل نتيجه، هست.

شايان ذكر می باشد كه از ديدگاه فقها و حقوقدانان، هر كار فريبنده اي موجب تدليس نيست. بسياري از جلوه پردازي ها و ظاهرسازي هاي معمول در تجارت، مانند تزئين كالادر حد متعارف كه از نظر عقلاپسنديده می باشد، موجب ضرر و زيان نمي گردد. بازاريابي و گزافه گويي تجاري، تدليس نيست، زيرا هدف فروشنده دسيسه و تقلب و كار وي نامتعارف نيست. ارتكاب اعمال فريبنده در صورتي موجب ثبوت ضرر مي گردد كه در طرف ديگر عقد، اثر سوء گذاشته و وي را به انعقاد آن وادار نمايد. در حقيقت بازاريابي به آن دسته از فعاليت ها و عملكردهاي تجاري و بازرگاني اطلاق مي گردد كه موجب تسهيل فرايند مبادله كالاو خدمات بين فروشنده و خريدار گردد و بدين ترتيب تقاضا و خواست مشتري، در اثر عملكرد بازارياب برآورده مي گردد. تبليغ يكي از فعاليت هاي ويژه در تجارت می باشد كه به تناسب شرايط فرهنگي و اجتماعي در جامعه مخاطب تاثير مي گذارد.در اين مبحث، زبان واسطه اي می باشد براي تبادل اطلاعات و هدايت.

 

 

سوالات پژوهش

سوال اصلی

نقد و مطالعه تدلیس در حقوق ایران

سوالات فرعی

آیا تدلیس از منظر حقوق ایران می تواند باعث ابطال قرارداد گردد؟

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 96

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.