فایل پژوهش: دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق خصوصی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

گرایش حقوق خصوصی

عنوان

وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

استاد راهنما

دکتر  سید عسکری حسینی مقدم

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

استاد مشاور

دکتر  احمد اسفندیاری

زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

 

در هر جامعه خانواده اساسي‌ترين ركن آن محسوب مي‌گردد و حفظ اين بنيان حياتي، بر مبناي قوانين، اصول، عرف و اخلاق، مسئله‌اي می باشد كه بايد بسيار به آن توجه كرد. وجود روابط قانوني و در چارچوب معين، در خانواده‌ها، از مهمترين شاخصه‌هاي اين مهم به شمار مي‌رود. در اين ميان كودكان اهميت به سزايي دارند؛ چرا كه كودكان امروز پدر و مادران فردا هستند. در واقع آينده هر جامعه‌اي را كودكان آن رقم مي‌زنند. در جامعه ما، با در نظر داشتن اينكه وجود روابط آزاد بين زن و مرد، امري می باشد خلاف اخلاق و قانون و در نتيجه كودكان ناشي از اين روابط نيز، از نظر جامعه مطرود هستند و از لحاظ حمايت قانوني وضعيت مناسبي ندارند انگيزه‌هاي گردید تا در اين تحقيق، وضعيت حقوقي اطفال ناشي از روابط نامشروع را بررسي كرده، تا نقاط ضعف و قوت حمايت قانون و جامعه از اين كودكان را روشن نماييم.ارتباط بین زن ومرد كه سبب تكون كودك می گردد بر سه قسم می باشد : رابه مشروع ، ارتباط غیر مشروع و ارتباط ای كه مورد اختلاف می باشد آیا مشروع می باشد یا نامشروع .ارتباط مشروع بر دو قسم می باشد : ارتباط زوجیت زن ومرد، اعتقادبه ارتباط زوجیت كه همان شبهه می باشد.كودكانی كه از ارتباط مشروع به وجود می آیند كودكان مشروع هستند خواه ارتباط از قسم اول باشد، خواه از قسم دوم .رابه غیر مشروع نیز بر دو قسم می باشد : ارتباط ای كه منجر به زنا می گردد و ارتباط ای كه در آن زنا نیست لكن در اثر تماس زن ومرد نامرم ، زن حامله می گردد، مانند پسر و دختری كه نامزد شده اند و قبل از اجرای عقد در اثر تفخیذ دخترحامله شده می باشد. كودكانی كه از ارتباط غیر مشروع به وجود می آیند، كودكان نامشروع هستندخواه از قسم اول باشند وخواه از قسم دوم . كودكان خارج از نكاح كودكاني هستند كه بدون وجود علقه زوجيت ميان پدر و مادر و در اثر ارتكاب اقدام زنا و ناشی از شبهه متولد مي شوند. مطابق ديدگاه حقوقي، نسب اين كودكان، نامشروع و غيرقانوني می باشد و قانون مدني جمهوري اسلامي ايران هم در ماده 1167 به پيروي از فقهاي اماميه، طفل متولد از زنا را ملحق به زاني نمي داند. مفهوم عدم الحاق آن می باشد كه قانون، نسب طبيعي كودك نامشروع را ناديده مي گيرد و آثار قانوني نسب مانند ولايت قهري، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمي كند. نتيجه آن كه حقوق و تكاليفي كه قانون براي اولاد در نظر گرفته می باشد، به كودكان مشروع اختصاص مي يابد. حال پرسش اساسي اين می باشد كه كودكان نامشروع چه جايگاه قانوني در نظام حقوقي ما دارند . هيات عمومي ديوان عالي كشور در راي وحدت رويه شماره 617 مورخ 3/4/1376 با اتکا به نظر برخي فقهاي معاصر در جهت حمايت از كودكان خارج از نكاح و مشخص کردن وضعيت حقوقي اين كودكان، عدم الحاق زنازاده به زاني را، به مورد ارث منحصر كرد و كليه تكاليف مربوط به پدر را برعهده پدر عرفي قرارداد.

 

واژگان کلیدی:نکاح،فرزند،نا مشروع.

مقدمه

مقصود از كودكان خارج از نكاح آن می باشد كه طفلي از مادري متولد گردد كه پدر آن فرزند مشخص نباشد يا پدر، فرزند را متعلق به خود نداند. طفلي داراي نسب می باشد كه «در زمان تولد» پدر و مادر وي در زوجيت شرعي و قانوني باشند. با در نظر داشتن این تعریف چنانچه در زمان انعقاد نطفه طفل، والدين فاقد ارتباط زناشويي صحيح باشند، چطور مي‌توان كودك را منتسب به آنها دانست؟ دلالت ظاهر حكم ماده ١١٥٨ بر وجود قرابت چنين فرزندي می باشد ، زیرا عقد نكاح را جزء عقود غير تشريفاتي به حساب می آید و صرف ادعاي زوجين به جاري شدن صيغه شرعي قبل از نزديكي را بايد با مسامحه بپذيريم و نيازي به اثبات نكاح وجود ندارد، قانونگذار ادعاي والدين را محمول بر صحت فرض کرده می باشد.

همچنین رعايت مصلحت اجتماعي براي وضع قوانيني كه مناسب برای عموم شهروندان می باشد و در عين حال نظم اجتماعي را نيز برهم نمي‌زند را بر حكم اين ماده قانون مدني ناظر و جاري مي‌دانيم. چنانچه شوهر مدعي عدم انتساب فرزند به خود گردد مثلا بگويد كه از زمان ازدواج تا تولد فرزند كمتر از شش ماه سپري شده می باشد و عقلا و قانونا (ماده ١١٥٨ق.م) طفل نمي‌تواند فرزند من باشد اماره فراش و حكم ماده فوق را نبايد حجت فرض گردد. بنابراين نبايد فرض فوق‌الذكر را با حالتي كه والدين طفل را متعلق به خود مي‌دانند و صرفا نبود ارتباط شرعي و قانوني در زمان انعقاد نطفه فرزند محرز نيست، اختلاط نمود. مادر نمي‌تواند منكر وجود قرابت با فرزند گردد مگر در مواردي كه ولادت طفل در اثر نزديكي به شبهه باشد يا والدين به وجود مانع فاقد شرايط لازم براي صحت نكاح جاهل باشند.

مادري كه تصور مي‌کرده مرد، «شوهر» وي می باشد که در این صورت فرزند ناشي از ارتباط صحيح تلقي می گردد حتي اگر بعدا متوجه اشتباه خود گردد.مادري كه بر وجود مانع در نكاح جاهل بوده که در این صورت فرزند، ناشي از ارتباط صحيح تلقي مي‌گردد حتي اگر بعدا متوجه جهل خود گردد. برای نمونه اگر زن به‌موجب اخذ حكم طلاق غيابي از همسر سابق خود جدا شده باشد و پس از انجام نكاح با شوهر دوم، همسر اول از دادنامه غيابي واخواهي کرده باشد و حكم طلاق شكسته شده اما در اين اثنا مادر از شوهر دوم باردار گردد در اين حالت مادر نسبت به وجود مانع (شوهر داشتن) جاهل بوده می باشد.مادري كه به عنف باردار شده باشد که بعد از رفع عسرت مانند در بند بودن يا خلاصي از حالت اجبار می‌تواند مدعي نبود نسب با فرزند خود گردد.

در ساير شرايط ،مادر نمي‌تواند منكر وجود ارتباط با فرزند خود گردد. به موجب مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد.

مطابق بند ٢ماده ٢٥ اعلامیه مذكور، کودکان، چه بر اثر ازدواج به‌دنيا آمده باشند و چه بدون ازدواج، حق دارند از طرفداری اجتماعی برخوردار شوند. رعایت اصل ممنوعیت اعمال تبعیض در حق کودکان، در کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد تأکید قرار گرفته و تصریح شده می باشد که حقوق مطرح در این کنوانسیون برای تمام کودکان ـ اعم از مشروع و نامشروع (خارج از نكاح) ـ در نظر گرفته شده می باشد و نباید در اعطای این حقوق كه از حقوق فطري و ذاتي بشر‌ها به حساب مي‌آيد تفاوتی میان کودکان گذاشته گردد.کشورهای طرف کنوانسیون بايد برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‌کنند، بدون هیچ‌گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی و اقتصادی، عدم توانایی، تولد یا سایر احوال شخصیه والدین یا قیم قانونی، علاوه بر وضع قوانين خاص، وضعيت آنها را محترم بشمرند و تضمین کند. کودکان اشخاصی مستقل از والدین هستند که حقوق انسانی آنها همواره مورد تأکید می باشد. بر همین اساس، دین مبین اسلام از همان آغاز کودکی، وظایف و تکالیفی را در خصوص کودکان بر عهده والدین گذاشته می باشد. .

 

فصل اول-کلیات پژوهش

 

 

 

1-اظهار مساله پژوهش

یکی از مسائل مهم جامعه ایران از گذشته تاکنون، وضع حقوقى اطفالى می باشد که در ارتباط‌ای خارج از نکاح متولد شده‌اند. انحطاط اخلاقى و پایبند نبودن افراد به بنیان خانواده و در نتیجه برقرارى روابط خارج از قالب تعریف‌ شده قانون شرعی و عرفى ازدواج، معضلات عدیده‌اى را براى فرد و جامعه ایجاد می کند؛ مانند این پرسش مطرح می گردد که کودکانی که در ارتباط ازدواج صحیح متولد نشده باشند چه وضعی دارند؟ در قوانین و حقوق ما از سه نوع نسب سخن به میان آمده می باشد: اول نسب قانونی که ناشی از نکاح سالم می باشد دوم نسب در حکم قانون که ناشی از اشتباه و اکراه میباشد و سوم نسب غیر فانونی که ناشی از زنا می باشد.کودکان خارج از نکاح کودکانی هستند که  بدون  وجود  علقه  زوجیت  میان  پدر و مادر و  در اثر ارتکاب اقدام زنا متولد می شوند.

 این پایان نامه وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح را مورد مطالعه قرار می دهد و راهکارهای حقوقی مناسب نظیر وصیت تملیکی و یا صلح اموال را جهت جبران محرومیت از حق ارث کودکان خارج از نکاح پیشنهاد می دهد

2-اهداف پژوهش

هدف کلی :

مطالعه وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

اهداف جزیی :

آشنایی با تعاریف و انواع نسب

آشنایی با حقوق فردي اطفال نامشروع اعم از نفقه« ارث،نکاح

آشنایی با حقوق اجتماعی اطفال نامشروع اعم از ممنوعیت شهادت، ممنوعیت تصدی قضاوت

آشنایی با تقسیم بندی حقوق اطفال نامشروع از حیث مالی و غیر مالی

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعداد صفحه : 141

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.