شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه ای از متن پایان نامه :

  

 

3-8-6-روش تهیه­ی ژل آگارز و انجام الکتروفورز

به مقصود مطالعه صحت قطعات محصولات PCR، از روش الکتروفورز محصولات بر روی ژل آگارز بهره گیری گردید.

برای ساخت ژل 7/1% آگارز،93/0 گرم پودر آگارز در 55 میلی­لیتر بافرTAE 1x [1] در ارلن حل گردید و به خوبی در مایکروویو حرارت داده گردید تا محلولی کاملاً شفاف به دست آید. محلول ژلی تهیه شده در سینی ژل که دارای شانه مناسب بوده، ریخته گردید و به مدت 20 تا 30 دقیقه به حالت سکون قرار داده گردید تا ژل کاملاً بسته گردد. سپس با احتیاط به گونه­ای که چاهک­های ژل آسیب نبیند، شانه از ژل خارج گردید. سپس به همه­ی نمونه­ها به میزان 2 میکرولیتر مایع رنگ­کننده­ی Loading Dye افزوده گردید. بعد از قرار گیری ژل در تانک پر از بافر TAE، 10 میکرولیتر از هر نمونه و 1 میکرولیتر Ladder به چاهک­ها افزوده و دستگاه الکتروفورز بر روی ولتاژV  95 قرار داده گردید، پس از گذشت حدوداً 45 دقیقه، ژل به مدت 15 الی 20 دقیقه در محلول اتیدیوم بروماید قرار داده و نهایتاً پس از شستشو با آب مقطر درون دستگاه ثبت ژل گذاشته گردید. عکس مورد نظر در کامپیوتر نظاره و نهایتاً تصویر ژل ذخیره گردید.

3-8-7- طرز تهیه­ی محلول­ها

1- بافر50x TAE

در آغاز، میزان 242گرم پودر Tris-Base در 500 میلی لیتر آب دیونیزه حل گردید. سپس 100 میلی لیتر محلول EDTA 0.5M با PH=8 و پس از آن 57/1 میلی لیتر اسیداستیک اشباع شده به آن افزوده گردید. در نهایت حجم محلول با آب دیونیزه به 1000میلی لیتر رسید و در دمای اتاق نگهداری گردید.

[1]-Tris Acetate EDTA (TAE)

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy