دانلود فایل پژوهش: دانلود پایان نامه : اشاعه در مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

در مالکیت فکری بطور مثال مؤلف و طرف قرارداد او شریک محسوب نمی شوند زیرا شرط تحقق اشاعه تعدد مالکین و وحدت موضوع مالکیت می باشد و طرف قرارداد مالک محسوب نمی گردد.

د–  شیء واحد

با در نظر داشتن قانون مدنی، اجتماع حقوق شرکا بایستی در شیء واحد باشد و به گونه ای باشد که حقوق مختلف افراد در آن شیء قابل تمیز نباشد. شیء مورد اشاعه ممکن می باشد یک آفرینۀ فکری باشد مثل طراحی برآورده کند خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد. پس می توان گفت که مال عبارت می باشد از هر چیزی که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن  مورد رغبت عقلا واقع شده و در میان مردم قابلیت مبادله و داد و ستد داشته باشد و در هنگام فروش بابت آن وجه یا چیزی که متناسب با قیمت آن باشد به مالک و فروشنده بدهند.[1]

با در نظر داشتن تعاریف فوق معلوم می گردد که مال به اشیاء غیرمادی نیز اطلاق می گردد و به نظر می رسد که نویسندگان قانون مدنی هم آن را به معنی وسیع کلمه در نظر داشته اند و بایستی گفت مقصود از این واژه تمام اشیاء مادی و حقوقی می باشد که دارای ارزش معاوضه یا داد و ستد هستند از قبیل منازل و زمین و حقوق ارتفاتی و انتفاع و حق تألیف و اختراع. بر این اساس هر مالی که به هر شکل در حقوق یک جامعه معتبر باشد همانطور که می تواند متعلق به یک نفر باشد ممکن می باشد متعلق به چند مالک و به صورت مشاع باشد.[2] فقهاء نیز گفته اند که مورد اشاعه ممکن می باشد عین باشد یا منفعت و یا حق مثل حق شفعه و خیارات[3] با در نظر داشتن مباحث فوق انواع  اشاعه از جهت مال مشاع عبارتست از اشاعه در اعیان، اشاعه در منفعت و اشاعه در حقوق که  به توضیح  آنها می پردازیم.

الف–  اشاعه در اعیان

نمونه بارز مالکیت نسبت به عین مال می باشد (مالکیت اعیان)، به همان نسبت اشاعه در اعیان هم از موارد بارز و معمول اشاعه می باشد. مواد 338 و 350 قانون مدنی اقسام عین را اظهار نموده که شامل عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه می باشد و لازم می باشد توضیح مختصری در مورد هر یک از آنها داشته باشیم.

1-  عین معین

عین معین مالی می باشد مجزا، مستقل و قابل تصریح در عالم خارج، مانند این خانه، آن ماشین و همانطور که ممکن می باشد مفروز باشد می تواند مشاع نیز باشد. درحقیقت عین مفروز در مالکیت یک شخص می باشد و عین مشاع مالی می باشد که چند نفر در آن حق مالکیت دارند در عین مشاع هر یک از اجزاء آن موضوع حق تمام شریکان می باشد هیچ یک نمی تواند ادعای مالکیت بخش مشخص و معینی از آن را داشته باشد،[4] اگر چه  بعد از تقسیم عین، مالکیت او بر قسمت افراز شده معلوم گردد. عین معین مشاع ممکن می باشد منقول باشد یا غیر منقول همچنین ممکن می باشد قابلیت افراز داشته یا غیرقابل افراز باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-  کلی در معین

-[1] ابوالقاسم، گرجی؛ مقالات حقوقی، ج 2، چاپ دوم، تهران،نشر دانشگاه تهران ، 1357، ص 311 .

[2]– محمد جعفر ، جعفری لنگرودی، حقوق اموال، چاپ نهم، تهران؛ نشر گنج دانش،1380،ص37.

[3]– زین الدین، جبعی عاملی( شهید ثانی )؛ الروضة البهیة فی توضیح اللمعة الدمشقیه، ج 4، چاپ اول، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1410 ق، ص198.  محمد حسن، نجفی؛ جواهر الکلام، ج 9، چاپ سوم، تهران، دارالکتاب اسلامیه، 1367،ص428.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[4]– محمد جعفر، جعفری لنگرودی، پیشین، ص60 .  ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص28.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اشاعه در مالکیت فکری

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اشاعه در مالکیت فکری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.