تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

هر یک از طرفین محکم بر وزن معلم فرد رسیدگی کننده مُحَکَم بر وزن مرتب یا قاضی تحکیم و اعطای چنین اختیاری به دیگری را اصطلاحا ولایت تحکیم می نامند .

شیخ طوسی داوری را چنین تعریف کرده می باشد : حکمیت قضاوتی غیر رسمی می باشد که بوسیله ی محکم و با هدف قطع و فصل تخاصم انجام می گیرد و قاضی تحکیم کسی می باشد که رضایت داده می باشد بمنظور داوری در دعوی یا دعاوی معینی توسط طرفین منازعه انتخاب گردد تا متداعیین رای و نظر او را در موضوع اختلاف پذیرا شوند و خود را ملزم به اجرای حکم او کنند.[1]

مرحوم موسوی اردبیلی قاضی تحکیم را تعریف نموده اند که ترجمه ی آن چنین می باشد : قضات تحکیم شخص یا اشخاصی هستند که اراف دعوی تراضی کرده اند تا اختلاف خود را نزد او مطرح کنند و رای و نظر اورا در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و به آن اقدام کنند.[2]

 

 

گفتار دوم : تاریخچه

افراد انسانی با گردهم آیی آغاز زندگی گروهی و تشکیل دسته های انسانی بتدریج و در طی سالیان دراز برای رفع حوائج و نیازهای خود و نیل به رفاه، امنیت و آرامش ، جوامع مدنی را بنیان نهادند و سرنوشت بشر رو بسوی مدنیت نهاد؛ جامعه ی انسانی کم کم با مرکزیت نهاد خانواده که هسته ی اولیه و کانون آن به شمار می آید تشکیل  گردید؛ بتدریج و با پیشرفت و ترقی جوامع و توسعه و  گسترش روابط و مناسبات تجاری، فرهنگی و . . . و پیچیده شدن روابط و افزایش مراودات و بسط رسیدگی به اختلافات اشخاص و قضاوت در مورد آنها را عهده­دار گردد زیرا جامعه نیازمند نظم وعدالت می باشد و قضاوت در مورد اختلافات افراد اجتماع از لوازم نظم وعدالت و از شئون حکومت به شمار می رود و این کار حکومتی می باشد. نتیجتأ از آغاز پیدایش دولت رایج ترین روش برای رفع اختلافات، توسل به دولت بوده که تاکنون نیز جایگاه خود را حفظ کرده می باشد اما قبل از اینکه دولت به وجود آید و قبل از اینکه در جوامع بشری قانونی وضع گردد یا دادگاهی تشکیل گردد و یا قاضات اصول حقوقی را مطرح وپایه­ریزی کنند رسم داوری برای رفع اختلافات بین انسانها وجود داشته می باشد. همانطور که تصریح گردید، داوری در جوامع بشری نهادی دیرینه داشته ورسمی رایج در میان بسیاری از اقوام بوده می باشد کما اینکه در میان اعراب دوران جاهلی نیز از داوری به عنوان گسترده ترین وپذیرفته ترین شیوه دادرسی نام برده شده می باشد: «عرب را داورانی بود که در کارهای خود به آنان رجوع می نمود ودر محاکمات ومواریث وآبهاوخونهای خویش آنان را داور می شناخت ،چه عرب را دینی نبود که به احکام آن رجوع کند .پس اهل شرف وراستی و امانت وسروری وسالخوردگی وبزرگواری وآزمودگی را حکم قرار می دادند» وبعضی کلمه «خاخام» عبری را با «حکم» عربی قابل سنجش ومترادف دا نسته اند. به هر حال خاستگاه داوری اعم از اینکه یونان باستان باشد یا هر تمدن باستانی دیگر، قدر مسلم این می باشد که تاریخ آن به قبل از دولت می­رسد زیرا این رسم در بین جوامع مدنی به وجود آمده وجوامع مدنی قبل از دولت پدید آمده اند و می­توان گفت  که داوری با پدید آمدن جوامع مدنی انسانی همزمان می باشد ومرحله­ای

[1] – ابی جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی ، المبسوط ، جلد 8 ، چاپخانه ی حیدری، ،چاپ دوم ،تهران،1387، ص165 .

[2] – سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ، فقه القضاء ، قم نشر امیر المومنین ، چاپ سوم 1380 ، ص 107 و 108 .

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و مطالعه موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نظری در اسناد بین المللی

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه