دانلود پایان نامه : بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

کشور و نفوذ آن در      فرهنگ های دیگر می باشد. گویا در آغاز، در بعضی از تشریفات، ازمراسم مشابه در مصر و آشور تاثیر پذیرفته و بعداً خود نیز بر مراسم امپراطوری روم و اروپای قرون وسطی و از همه مهمتر بر دستگاه خلافت اثر گذاشته می باشد.(خالقی مطلق،195،1:1375) موضوع این رساله؛ پژوهش در جزئیات این آیین با تکیه بر نوع این آیین در دوره های مختلف تاریخ ایران  خصوصا با تکیه برعصر صفویه ؛ می باشد.

 

 

 

بار و آیین آن در ایران قبل از اسلام(دوره هخامنشی و ساسانی)

از زمان هخامنشیان بعضی سنگ نگاشته ها از صحنه بار شاهان  هست که خود گواهی بر اهمیت بزرگ این آیین می باشد.  تأثیر های برجسته بر روی سنگ از دوران هخامنشی ، بویژه نقشی که گروه باستان شناسان امریکایی درسال 1315ه.ش در محل خزانه تخت جمشید کشف کردند، مراسم باردادن داریوش را نشان می دهد. مراسم بدین توضیح بود که متقاضی درخواست خود و علت های آن را به رئیس تشریفات تسلیم  می نمود و رئیس تشریفات مراسم معمول را توضیح می داد و در روز موعود او را تا حضور شاه همراهی  می نمود. شاه با لباس و زیورهای سلطنتی ، کلاهی موسوم به « کَدرِس » برسر، عصای سلطنتی بلندی در دست راست و گل نیلوفری در دست چپ، راست بر تختی که دارای پشتی بلند بود می نشست . خدمتکاران و محافظان شخصی شاه پشت سر او می ایستادند.(خالقی مطلق،195،1:1375)

باتوجه به توضیح پلوتارخ و تصاویر سنگ نوشته های این دوره  می توان تشریفات بارخواهی را در دربار هخامنشی در خطوط کلی چنین ترسیم نمود که بارخواه نخست به رئیس بار که همان « هزارپد» یا به یونانی chiliarch  یعنی« رئیس گارد» معروف هزارپاتی بود رجوع می نمود.(همان جا) در شاهنامه این مقام «سالاربار» و«پرده دار» خوانده شده می باشد.(فردوسی،291:1374) شخص بار خواه نام و تقاضای خود را می گفته و در صورتی که پادشاه حاضر به پذیرفتن او می گشت ، رئیس تشریفات بار دست راست او را می گرفته و به حضور شاه     می برد.(خالقی

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.