تکه ای از متن پایان نامه :

تسهيلات، مجموع منابع ارزي و مجموع منابع ريالي مي‌باشند. محاسبه کارایی از طريق مدل BCC ( ورودي محور و خروجي محور) صورت پذيرفته و براي حل مدل از نرم‌افزار DEASOLVER و جهت رتبه‌بندی واحدهاي كارا از مدل اندرسون و پترسون بهره گیری شده می باشد.

2ـ بررسي کارایی بانک‌های تجاري در ايران، مطالعه موردي بانك صادرات مازندران (عزیزی, 1383)

اين مقاله کارایی 141 شعبه بانك صادرات استان مازندران را با بهره گیری از روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها بررسي مي‌نمايد. متغيرهاي اين پژوهش در دو گروه ورودي ( تعداد کارکنان، تعداد ترمينال و ارزش دفتري) و خروجي ( مجموع وزني سپرده‌ها ، ميانگين 12 ماهه تسهيلات بخش خصوصي و مانده مطالبات معوق تعدیل‌شده) دسته‌بندي شده‌اند. اين تحقيق پس از بررسي اينكه بيش از 50% شعب كارا نمي‌باشند، نشان مي‌دهد كه چگونه شعب ناكارا در هر گروه مي‌توانند با تغيير در ميزان ورودي‌ها و خروجی‌های خود به مرز کارایی برسند.

3ـ  تعيين و پيش‌بيني کارایی شعب بانك ملت استان قزوين با بهره گیری از روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها (صارمی & خویینی, 1383)

در اين تحقيق از مدل DEA براي اندازه‌گيري کارایی شعب بانك ملت در استان قزوين بهره گیری شده می باشد. ورودی‌ها شامل: هزينه‌هاي پرسنلي، هزينه‌هاي اداري، هزينه اجاره و هزينه اموال منقول شعب؛ و خروجي‌ها شامل: مقادير ريالي سپرده‌ها ، تسهيلات و خدمات بین‌بانکی ـ حواله‌هاي وارده، حواله‌هاي صادره، چك‌هاي وارده، چک‌های صادره ، چک‌های پرداختي و چك مسافرتي ـ در نظر گرفته‌ شده‌اند.

علاوه بر اين با توجه  شعب، 28 شعبه موردبررسی در سه گروه: مقياس توليد بزرگ ، مقياس توليد متوسط و مقياس توليد كوچك طبقه بندي شده‌اند.

نتايج حاصله حاكي از آن می باشد كه با فرض بازده ثابت به مقياس، شعب بزرگ‌تر كاراتر هستند ليكن با فرض بازده متغير به مقياس، شعب كوچك كاراتر مي‌باشند. به‌این‌ترتیب، مي‌توان نتيجه گرفت كه کارایی يك امر نسبي می باشد و با تغيير فرض مدل راجع به بازده به مقياس مي‌تواند تغيير كند.

در اين تحقيق مشخص گردید كه 13 شعبه از 28 شعبه موردبررسی كارا مي‌باشند. براي هر يك از شعب ناكارا، شعب مرجع معین‌شده كه مديريت هر يك از اين شعب مي‌توانند با در نظر گرفتن نتايج حاصل از تحقيق و دانستن جايگاه شعبه خود، با الگو قرار دادن مجموعه مرجع، کارایی شعبه خو را با برنامه‌ريزي مناسب بهبود بخشند.

5ـ محاسبه کارایی سيستم بانكي در ايران به روش تحليل پوشش داده‌ها (عظیمی حسینی, 1382)

در اين تحقيق کارایی فني، تخصيصي و اقتصادي 10 بانك ايران در دوره زماني سال‌های 1376 تا 1378.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

ارزیابی عملکرد با بهره گیری از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

ارزیابی عملکرد با بهره گیری از مدل‌های تحلیل‌پوششی‌داده‌ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه