تکه ای از متن پایان نامه :

موضوع پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت(مطالعه موردی: استان گیلان)

3-3) روش پژوهش

دستیابی به هدف های علمی یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. به بیانی دیگر پژوهش از حیث روش می باشد که اعتبار می یابد نه موضوع پژوهش ( خاکی، 1382، ص 152)

پژوهش را به دو مقصود متفاوت انجام می دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار هست و دوم، افزودن به مجموعه ی دانش بشری در زمینه ی خاصی که مورد علاقه محقق می باشد. هنگامی که با برای اولویت بندی از روش سلسله مراتبی بهره گیری می گردد.روش سلسله مراتبی(AHP) توسط فردی عراقی به نام ساعتی،در دهه 1970 پیشنهاد گردید.این روش یکی از پرکاربردترین روش های تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) می باشد.این روش برای حل مسائل بدون ساختار در زمینه های مختلفی زیرا مدیریت،سیاست،اقتصاد،علوم اجتماعی،پزشکی و… بکار رفته می باشد.روش AHP از طریق یافتن وزن شاخص ها و رتبه بندی گزینه ها اقدام می کند.این روش ساختار و چهر چوبی را برای همکاری و مشارکت گروهی در تصمیم گیری ها به وجود می آورد.روش AHP بر پایه سه اصل بنا نهاده شده می باشد:

الف) کشیدن درخت سلسله مراتبی

ب)تدوین و تعیین اواویت ها

ج)سازگاری منطقی قضاوت ها

در این روش پس از آنکه گزینه ها و شاخص ها مشخص گردید،بین شاخص ها،مقیاسات زوجی انجام می گیرد.در گام بعد برای هر شاخص بین گزینه ها مقیاسات زوجی انجام می گیرد.سپس از الگوریتم زیر پیروی می کنیم:

الف)به هنجار کردن ماتریس زوجی

ب)به دست آوردن میانگین حسابی ماتریس به هنجار شده مقیاسات زوجی(وزن های نسبی(

ج)ضرب وزن های نسبی شاخص ها در میانگین حسابی گزینه ها

 

 

 3-4) جامعه آماری

جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی تصریح دارد که محقق می خواهد به پژوهش درمورد آنها بپردازد. تعدادی از عناصر جامعه که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند،

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر بهره گیری بهینه از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه سلامت در استان گیلان

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه