تکه ای از متن پایان نامه :

فعاليت آنزیم هاي آلكالين فسفاتاز ومتيل استراز مي گردد. سرب با تخليه ذخایر متيل در سلول هاي كبدي ( سرب با فعال كردن آنزیم  DNA Methyl Trans feras گروه هاي متيل را از DNA جدا مي كند ) وآسيب به DNA هستند منجر به اختلال در ترميم DNA شده ودر ايجاد سرطان تأثیر دارد( Brent et al ، ٢٠٠٥).

 

آهن به داخل ميتوكندري(احمدی زاده، ١٣٧٦).علت تخريب گلبول هاي قرمز در اثر تماس گلبول هاي قرمز با سرب شديد نيست ورنگ پريدگي در مبتلايان به مسموميت مزمن سرب را به اسپاسم عروق كوچك پوست ارتباط مي دهند تا كم خوني. كم خوني زماني بروز مي كند كه سطح پلاسماي خون به بيش از ٥٠ميكروگرم در دسي ليتر برسد( قاسمخان، ١٣٨٦).

٢-١٤-٧-٢-سيستم عصبي

نوريت محيطي – كه به نام ليد پلازي خوانده مي گردد، به خصوص در عضلاتي كه بيشتر به كار مي رود مانند عضلات مچ اتفاق مي افتد ( افتادن مچ ). اين عارضه در افرادي كه در معرض سرب هستند اغلب بدون علائم ديگر اتفاق مي افتد. ولي در كودكان نادر می باشد ودر اندام هاي تحتاني كمتر می باشد(قاسمخان، ١٣٨٦).

انسفالوپاتي – اين عارضه در انگلستان از سال هاي متمادي شناخته شده وبه تناسب از سال هاي ١٩٠٠تاكنون موارد آن نقصان يافته می باشد. انسفالوپاتي معمولاً به دنبال غفلت از  پیشگيري هاي لازم وبلع اجسام سربي، خوردن رنگ هاي حاوي سرب بروز مي كند لذا اين اختلال در بالغين به ندرت اتفاق مي افتد، علائم با تشنج وخواب آلودگی، بي اشتهایي، ضعف، كم شدن وزن شروع مي گردد وبا افزايش فشار خون درون جمجمه و اِدم مغزي همراه می باشد كه به صورت لرزه در لب ها ودست ها، عدم تعادل در راه رفتن،‌دو بيني، عدم تمركز فكري، عصبانيت و تخيلات بروز مي كند وممكن می باشد منجر به مرگ گردد. مسموميت ممكن می باشد زماني ظاهر گردد كه خطوط آبي حاشيه بورتون روي لثه ظاهر گردد  در ٢٥ درصد از كساني كه مرگ نجات پيدا مي كنند ضايعات شديد ودائم مغزي ايجاد مي گردد( ثنایی، ١٣٧٥).

در بچه ها بيشترين اثر مسموميت با سرب انسفالوپاتي يا عقب افتاگي ذهني می باشد و ركود وفلج مغزي ممكن می باشد در تمام عمر اثر خود راداشته باشد. سيستم عصبي يك هدف روشن براي سرب می باشد وابتلاء در بچه ها بيشتر هست(EFSA ،٢٠١٠).

٢-١٤-٧-٥- کلیه

سرب با اختلال متابوليسم اسيد اوريك موجب اختلالات كليوي مي گردد وآسيب هاي كليوي وافزايش فشار خون ممكن می باشد بعد از سال ها تماس با سرب ايجاد گردد. مطالعات نشان مي دهد برخي از افرادي كه مبتلا به افزايش فشار خون ونارسائي كليه هستند، در دوران كودكي در معرض سرب قرار داشته اند (ISPCA ، ١٩٩٦).دلايل تازه نشان مي دهد قرار گرفتن در معرض سطح خيلي پائين سرب ( كمتر از ٢٠ ميكروگرم در دسي ليتر ) با آسيب هاي كليوي همراه مي گردد(EFSA، ٢٠١٠).كه با افزايش سطح كراتينين سرم اندازه گيري مي گردد. نفروپاتي هاي غير قابل برگشت زماني رخ مي دهد كه سطح سرمي سرب به بالاي ٨٠ميكروگرم در دسي ليتر برسد. تماس حاد با سرب ممكن می باشد باعث آسيب كليوي گردد در حالي كه تماس مزمن باعث نفريت بينابيني مي گردد( آملی ، ١٣٨٧).

 

٢-١٤-٧-٦-سيستم اسكلتي

سرب علاوه بر اثراتش بر روي سيستم اعصاب مركزي وسنتزهم، دربچه ها تغييرات اسكلتي بعد از تماس مزمن ايجاد مي كند، توقف رشد در انتهاي استخوان هاي بلند وهمچنين تغيير شكل استخوان ها را مي توان در اين موارد نظاره گردد. سرب درداخل استخوان ها با كريستال هاي هيدروكسي آپاتيت يكي شده وجايگزين مي گردد. اين مسئله منجر مي گردد، تا به وسيله مطالعات با اشعه ایکس  تماس وبرخورد قبلي با سرب رابتوان حدس زد(آملی، ١٣٨٧ ).

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه