شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تکه ای از متن پایان نامه :

  • عدم همکاري با دولت و ايجاد نابساماني اقتصادي (نافرماني مدني- عدم پرداخت ماليات- عدم مشارکت سياسي و…)
  • مداخله غيرخشونت آميز (خرابکاري نامحسوس- شعارنويسي- چوب لاي چرخ دولت گذاشتن)
  • جذب مخالفان و حمايت از آن ها (جرات دادن به مخالفان براي ابراز وجود- سازماندهي و هدايت آنها- کمک مالي به نهادهاي آن ها و …) مي باشد. (موسون، 2005: 18-17)
  • شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
  • تأسيس نهادهاي غير دولتي به گونه گسترده (NGO هاي مختلف): نمونه هاي نهادهاي براندازي نرم در غرب مانند بنياد هريتج، سيا، مرکز سابان مي باشد که طرح سيا براي براندازي تشيع، تخريب مباني شيعه، عاشورا، مرجعيت، مهدويت ، ايجاد اختلاف شيعه و سني (اصل تفرقه بیانداز و حکومت کن در براندازي نرم به تفرقه بیانداز و نابود کن تبديل شده می باشد) مي باشد. افراد بي سواد و احساساتي اصولاً در براندازي نرم به عنوان ستون پنجم به کار گرفته مي شوند (بهره گیری از نقاط ضعف عزاداري، روحانيون کم سواد، مداحان پول پرست بي سواد براي خرافه گوئي و گمراه کردن پيروان ساده لوح و بعد سوء بهره گیری تبليغي از آنها و اعمال آنها نمونه هائي از اين حرکت می باشد.(رنجبران، 1388: 175)
  1. مخاطبان جنگ نرم

جنگ نرم را می توان به لحاظ مخاطب به دو سطح دسته بندی نمود:

6ـ1. نخبگان و دولتمردان کشور هدف

این سطح از جنگ نرم، راهبردی می باشد و به سطح نخبگان فکری و سیاسی کشور بازمی گردد و بالاترین سطح رویارویی جنگ نرم تلقی می گردد. هدف اصلی در این سطح، تضعیف و کاهش قدرت تاثیرگذاری و جریان سازی نخبگان در محیط داخلی و بین المللی می باشد. به هر میزانی که بازیگران بتوانند در این سطح، قدرت نخبگان را کاهش دهند و یا آن ها را با خود متناسب نمایند، امکان پیروزی بیشتری خواهند داشت.

در این سطح از جنگ نرم با مدیریت ادراک نخبگان، کوشش می گردد تا برآوردها و شناخت نخبگان از پدیده ها دستکاری گردد و یا با انجام عملیات روانی بر آنان، عزم و اراده ی آنان را دگرگون سازند. ملتون و دیگران براین باورند که آماج های اصلی تغییرات بنیادی در جامعه، روشنفکران و تحصیل کردگان آن جامعه هستند. آن ها در تایید ادعای خویش از اصول نظریه ی «ارتباطات مرحله ای« یاد می کنند (Melton, and et. 2005).  در این نظریه باور این می باشد که حکومت ها و نهادهای سیاسی با بهره گیری از رسانه ها بر افراد تحصیل کرده و روشنفکر جامعه تاثیر می گذارند و آنان نیز با تبلیغات، روشنگری، آموزش و غیر از این ها بر توده های مردم تاثیر می گذارند و از آن راه، موجب شکل گیری افکار عمومی جامعه می شوند.

بعضی تحقیقات نیز نشان داده اند که دارای دو نوع افکار عمومی «نخبگان« و «توده« می باشد. به گمان آنان، افکار عمومی نخبگان سریع تر از افکار عمومی جامعه شکل می گیرد. به همین سبب، نهادهای سیاسی، عاملان و کارگزاران دستکاری توجه های سیاسی، بیش از هرچیز در پی شکل دهی به افکار عمومی این گروه هستند.

6ـ2. مردم و بدنه ی اجتماعی کشور هدف

در این سطح از جنگ نرم، عنصر مردمی قدرت ملی کشور، هدف قرار می گیرد. هدف از جنگ نرم، سلب اراده و انگیزه از مردم و بی تفاوت کردن جمعیت های همراه و تبدیل آن ها به جمعیت های معارض، مخالف و بی تفاوت می باشد. کوشش مهاجم در این سطح شکل دادن به نافرمانی های مدنی با ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت می باشد. جنگ نرم، در این سطح می تواند

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه