منبع تحقیق : دانلود پایان نامه : بررسي رابطه هوش هيجاني و سلامت رواني

دانلود پایان نامه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه

فصل اول  – گسترده علمي موضوع مورد پژوهش

گسترده علمي موضوع مورد پژوهش

1-موضوع پژوهش

2- ابعاد موضوع پژوهشي

3- هدف پژوهش

4- امكان بررسي موضوع اهميت آن از لحاظ علمي و نظري

5- سوالهاي پژوهش

6- فرضيه هاي تحقيق  ‌

7- متغير پژوهش و تعريف عملياتي و اطلاعاتي

6-7-1- متغير پيش بيني كننده  ‌

7-3- هوش هيجاني

7-4- هيجان

7-5- سلامت رواني

7-6- علائم جسماني

تعريف نظري

تعريف عمليات

7-7- اضطراب و اختلال در خواب

تعريف نظري

تعريف عملياتي

8-7- اختلال در كنش اجتماعي

تعريف نظري

9-7- افسردگي شديد يا اساسي

تعريف نظري

تعريف عملياتي

چكيده فصل

فصل دوم – مرور و تحليل يافته هاي پيشين در قلمرو و موضوع

تاريخچة هوش هيجاني

تعريف و پيشينه هوش هيجاني

پيشينه مطالعه هوش غير شناختي

تعريف هوش و انواع آن از نظر گاردنر

هوش هيجان و مؤلفه هاي آن

خود آگاهي

خود كنترلي يا مديريت خود

شعور اجتماعي

خود انگيزي

4- مهارتهاي اجتماعي

اساس فرهنگي هوش هيجاني

تفاوت IO با هوش هيجاني

زمينه هاي بحث هوش هيجاني

9- كالبد شكافي يك تسخير هيجاني

9-1 مقدمه

9-2- سيستم ارتباط عصبي

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

9-3- قراول هيجاني

9-4- متخصص حافظه هيجاني

9-5- هماهنگي فكر و هيجان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

11- تعريف مفاهمي بداشت رواني

12- صلامت روان از نظر آلپورت

13- سلامت روان از نظري رل راجرز از يك فرم

14- ملاكهاي مهم از نظر فيشن

15- عوامل مؤثر بر بهداشت رواني

14- ملاكهاي مهم از نظر فيشن

15- عوامل مؤثر بر بهداشت رواني

تأمين نيازهاي جسماني

تأمين نيازهاي رواني

احساس ايمني

احساس ارزشمندي

ميل به موقعيت

واقع بيني

يادگيري گذشته

عوامل اجتماعي

اصلاح و سبك روش زندگي

17- تأثیر مذهب و فلسفة زندگي در بهداشت رواني

18- بشر سالم

11- ويژگيهاي بشر سالم از نظر راجرز

فصل سوم -فرآيند روش شناختن و بررسي تجربي موضوع

روش تحقيق

جامعه مورد بررسي

نمونه منتخب

روش نمونه گيري

ابزار و روش اجراي پژوهش

5-1- آزمون هوش هيجاني (سيبر يا شرينگ)

روش اجراي آزمون

روش نمره گذاري

جدول مربوط به هر كدام از سؤالات در مؤلفه هاي هيجاني در آزمون سيريا شرينگ می باشد

5-2- پرسشنامه سلامت رواني(GHE)

روايي و اعتبار

روش اجراي آزمون

روش نمره گذاري

روش قراردادي

5-3- روشهاي آماري و منطق بهره گیری از آن

فصل چهارم -ارائه و تحليل نتايج

يافته هاي توصيفي

فرضيه اول رابطة هوش هيجاني با سلامت رواني

فرضيه دوم   ارتباط هوش هيجاني و ارتباط كار جسماني

فرضيه سوم   ارتباط هوش هيجاني با اضطراب

فرضيه 4-ارتباط هوش هيجاني با به كاركردي اجتماعي

فرضيه 5-ارتباط هوش هيجاني با افسردگي

فصل پنجم  – بحث ونتايج كلي

بحث و نتايج كلي

1-بحث و بررسي درمورد يافته ها

2-تفسير نهايي پيامدها

3-محدوديت ها

4-پيشنهادات

فهرست منابع و مآخذ

پيوست

پرسشنامه

«پرسشنامه سلامت عمومي»

مقدمه

همه چيز از يك مقدمة كوچك شروع گردید و سپس بالا گفت « يان مور»[1] دانش آموز سال آخر جفرسون در بروكلين با دوست خود خليل سامپتر[2] پانزده ساله اختلافي پيدا كرده بودند از پي اين اختلاف به عيب جويي كردن از او و تهديد وي پرداختن در آن لحظه اين نزاع به حد انفجار خود رسيده بود . خليل از ترس اينكه يان و تامرون قصد داشتند او را كتك بزنند ، ، يك روز صبح يك اصلحة كاليبر 38 را با خود به مدرسه آورد و در پانزده قدمي محافظ مدرسه از نزديك هر دو پسر با شكيل گلوله اي در سراسر مدره به قتل رسانيد اين حاثه ، كه خون را در رگهاي بشر منجمد مي كند مي‌تواند نشانه ايي ديگر از نياز جدي به ارائه دروسي در زمينه حل مسكلات عاطفي ، خاتمه دادن به مشاجره ها به خوي صلح ، آميز و حا آسان مسائل ، به شمار مي آيد .

مربياني كه سالهاست از كاركرد ملال آور محصلان مدرسه در دروس رياضي و خواند به تنگ آمده اند اينكه دريافته اند كه كاستي متفاوت و هشدار دهنده تري هست بي سوادي[3] عاطفي و در حالي كه در تلاشهاي پسنديده اي براي ارتقاء سطح استانداردهاي علمي صورت مي پزيرد .

اما در برنامه آموزشي استاندارد مدرسه به كاستي جديد و مسئله ساز تر جهي نشده می باشد يك معلم مدرسه در بروكلين تصریح مي كند كه تأكيد موجود در مدارس نشان مي‌دهد كه ما يه ميزان توانايي خواندن و نوشتن محصلان بيشتر به اين نكته اهميت مي دهيم كه آيا هفتة آينده زنده خواهند ماند يا نه .

نشانه هاي اين كاستي را مي توان در وقايع خشونت باري زیرا تير اندازي به يان و تايرون نظاره كرد مشكلي كه در مدارس آمريكارواج يافته می باشد اين اتفاقات از وادث منجر افراد ترند افزايش بحران در ميان نوجوانان و مشكلات دوران كودكي در آمريكا كه سازننده بمبهاي جهاني می باشد را مي توان در خلال آمارهايي از اين دست ملاحظه كرد .

در سال 1990 در مقايسه با دو دهه قبل از آن ايالات متحده آمريكا با پيشرفت ميزان دستگيري جوانان بزهكار به خاطر دست زدن به جنايت هاي خشونت بار مواجه بوده می باشد .

دستگيري نوجوانان به دليل تجاوز همراه با زور دو برابر شده می باشد .

ميزان قتل نوجوانان چهار برابر شده می باشد رايجترين دليل منف نوجوانان پیش روی اين نجايع ابتلاي آنها به بيماريهاي ذهني می باشد اثرات افسردگي اعم از خفيف يا شديد ، در يك سوم نوجوانان معروف می باشد و دختر ها وقوع حالت افسردگي در زمان بلوغ دو برابر مي گردد . ( دانيل گامن ، 1380 ص 313 )

كلاً مي توان نغمه هاي سكوت را به فهرست خطرات عاطفي اي كه براي سلامتي زيان بارند اضافه كنيد و پيوندهاي نزديك عاطفي را به فهرست عوامل حمايت كننده بيفزائيد تحقيقاتي كه در دو دهه انجام شده و بيش از سي و هفت هزار نفر را شامل مي گردد نشان مي دهد كه انزولي اجتماعي – يعني اين احساس را كه مسي را نداريد تا احساسات خصوصي خود را با او در ميان بگذاريد يا تماس نزديكي داشته باشيد احتمال ابتلا به بيماري يا مرگ را دو برابر مي كند گزارش در سال 1987 در مجله  چاپ گردید چنين نتيجه مي گيرد كه انزوا به خودي خود همانقدر در ميزان مرگ و مير تأثيردارد كه سيگار كشيدن ،‌فشار خون بالا ، چاقي مفرط و انجام ندادن تمرينات جسماني در اين مؤثرند . ( دانيل گامن ، 1380 ص  243 )

و با در نظر داشتن تحقيقات و پژوهش ها روز به روز به اهميت اينكه افراد و در كل نوجوانان كاوارد دوران جديدي از زندگيشان مي باشند بايد يتوانند احساس خود را بشناسند و احساسي را كه در طرف مقابل خود به وجودمي آورند پي ببردند و پس از شناخت آن به ارتباط متقابل دست يابند.

در اينجا اين سؤال مطرح مي گردد كه اصولاً چرا برخي از هوش هيجاني بالايي برخوردارند  عده اي هوش پايين و در كل در اين حيطه سؤالات برشماري مي تواند ايجاد گردد .

 

 گسترده علمي موضوع مورد پژوهش

1-موضوع پژوهش :

بررسي ارتباط هوش هيجاني و سلامت رواني

2- ابعاد موضوع پژوهشي :

با نگاهي به موضوع مورد بررسي و با در نظر داشتن پژوهشها و بررسيهايي تا به اميرو انجام گرفته و به ثبت رسيده می باشد احتمالاً ممكن می باشد تفاوت ميان افراد از لحاظ هوش هيجاني با سلاما رواني آنها به بساري از مسائل كه در اينجا گنجانيده . نمي گردد پرداخته شده باشد . در اين پژهش ما به دنبال مسائلي از لين قبيلي هستيم كه :

با شناخت از هوش هيجاني مي توان سلامت عمومي را در افراد پيش بيني كرد .

با بررسيهاي انجام شده مي توان در نظر داد كه كدام يك از مؤلفه هاي سلامت عمومي مي تواند بيشتر در هوش هيجاني تأثير داشته باشد و در جهت رفع يك کوشش نمود .

Lonmoore

2- Khalil Sampter

3- Emofionul lihiterey

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 159

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.