دانلود فایل تحقیق : دانلود پایان نامه : بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پايان نامه برای دريافت درجه‎ي کارشناسی‌ارشد رشته حقوق “M. A”

گرایش: حقوق 

 

عنوان:

مطالعه جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی

 

استاد راهنما:

دکتر هوشنگ شامبیاتی

 

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فهرست مطالب      

عنوان                  

چکیده

مقدمه

صفحه

1

2

الف) طرح پژوهش 2
ب) اهمیت موضوع 2
ج)سؤالات پژوهش 3
ه) فرضیات پژوهش 3
و) پیشینه پژوهش 4
ز) روش پژوهش 5
ح) ساماندهی موضوع 5
فصل اول: مفاهیم و مبانی پیشگیری از جرائم تعزیرات حکومتی  
بخش اول: مفاهیم پیشگیری از جرائم  
مبحث اول: پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی 10
مبحث دوم: پیشگیری فعال و پیشگیری انفعالی 12
مبحث سوم: پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی 14
گفتار اول: پیشگیری اجتماعی 14
الف) پیشگیری رشد مدار 14
ب) پیشگیری جامعه مدار 15
گفتار دوم: پیشگیری وضعی 26
الف) تعریف پیشگیری وضعی 26
ب) استراتژی های پیشگیری وضعی 27
ج)  ایرادات وارده بر پیشگیری وضعی 29
مبحث چهارم: پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث 40
بخش دوم: جرائم مشمول تعزیرات حکومتی  
مبحث اول : جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز 42
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز 42
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم قاچاق کالا و ارز 45
مبحث دوم: جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی 51
گفتار اول : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی 51
گفتار دوم : تعریف و تشریح جرائم مربوط به امور بهداشتی و دارویی 54
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید