فایل پژوهش: دانلود پایان نامه : بررسی جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد ساری

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گروه حقوق

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسیM.A

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

مطالعه جرم شناختی جرایم زنان و راه های پیشگیری از آن

استاد راهنما

دکتر  فرامرز قلی پور

استاد مشاور

دکتر سید عسگری حسینی مقدم

             زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                                                                           صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول……………………………………………………………………………………………2

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….3

اظهار مساله.. 4

سوابق پژوهش.. 6

سوالات پژوهش.. 8

فرضیات پژوهش.. 8

اهداف پژوهش.. 9

روش پژوهش.. 9

فصل دوم-مفاهیم و تعاریف.. 10

مبحث اول-تعریف جرم.. 11

گفتار اول-تعریف جرم در لغت و اصطلاح.. 11

گفتار دوم- عناصر تشكيل دهندۀ جرم 18

مبحث دوم-تعریف مجازات.. 19

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت و اصطلاح.. 19

گفتار  دوم-اصول حاکم بر مجازاتها 25

مبحث سوم-مفهوم پیشگیری از جرم.. 28

گفتار اول- پيشگيري كيفري.. 29

گفتار دوم-پيشگيري غيركيفري.. 30

مبحث چهارم: تأثیر نهادهای اجتماعی پیشگیری کننده از جرایم زنان.. 31

گفتار اول- مدرسه و تأثیر آن در پیشگیری از جرم زنان   32

گفتار دوم- مفهوم رسانه های جمعی و تأثیر آن در پیشگیری از جرایم زنان.. 33

گفتار سوم- مفهوم پلیس و تأثیر آن در پیشگیری از جرایم زنان ………………………37

بند اول-پليس زن و پيشگيری از جرم از طريق تعامل با نهاد خانواده.. 40

بند دوم-پليس زن و پيشگيری از جرم از طريق تعامل با نهاد مدرسه.. 42

بند سوم-پليس زن و پيشگيری از جرم، از طريق تعامل با رسانه های جمعی.. 43

مبحث پنجم-  مفهوم بزهکارى و جرم زنان.. 45

مبحث ششم-مفهوم كجرفتاري/ رفتار نابهنجار/ انحرافات اجتماعی…………………… 46

فصل سوم: علل بزهکاری زنان و راه های پیشگیری آن   52

مبحث اول- عوامل مؤثر بر ارتکاب جرم زنان درجامعه   53

گفتار اول: عوامل و خصوصیات فردی.. 55

گفتار دوم :عوامل محيطي.. 56

گفتار سوم: عوامل اجتماعي……………………………………………………………………………………59

مبحث دوم- نظریه های جرم شناختی جرایم زنان.. 61

گفتار اول-نظریه های مبتنی بر دیدگاه های زیست شناختی   62

گفتار دوم- نظریه های مبتنی بر عوامل روانی ـ شخصیتی وخانوادگی.. 64

گفتار سوم-نظریه های مبتنی بر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی   66

گفتار چهارم- نظریه های مبتنی بر دیدگاه های فمینیستی   69

مبحث سوم- مطالعه تفاوت جرایم زنان و مردان.. 73

مبحث چهارم-تحولات جرایم زنان در دهۀ اخیر.. 75

مبحث پنجم- شایع ترین جرایم در میان زنان.. 79

مبحث ششم- انواع روش های  پیشگیری از جرایم زنان   81

مبحث هفتم- تأثيرپذيري پيشگيري اجتماعي ازتحولات اجتماعي.. 78

مبحث هشتم- جنسیت مونث در آمار جنایی.. 94

گفتار اول-آمار بزهکاری پلیسی(ظاهری( 96

گفتار دوم-آمار مبتنی بر خود-گزارشی مجرمین.. 98

گفتار سوم-آمار بزه دیدگی.. 99

نتیجه گیری و پیشنهاد ها.. 101

پیشنهاد ها.. 104

فهرست منابع.. 108

 

 

چکیده

زنان نیمی از جمعیت جامعه ی بشری را تشکیل می دهند و در ادامه ی حیات انسانی به اندازه ی مردان تأثیر دارند مطالعه معضلات و معضلات جامعه ی زنان از اهمیتی به مراتب بیشتر از دشواری های زندگی مردانه برخوردار می باشد زیرا مواجه شدن زنان با معضلات فردی و اجتماعی به ویژه از جنبه ی اخلاقی و اجتماعی کل جامعه را با خطر روبرو می سازد.حفظ حریم خانواده و مسائلی که در ارتباط با عفاف و پوشیدگی زنان در سراسر تاریخ مطرح بوده جزو مهمترین مباحث علوم انسانی می باشد و تاریخ ادبیات مشحون از داستان هایی می باشد که به جهت از بین رفتن این حریم و عفاف شکل گرفته و بعضاً مسیر تاریخ را تغییر داده می باشد. پژوهش حاضر با هدف تبیین معضلات و دشواریهایی که تحت عنوان بزه و جرم بر سر راه زنان قرار می گیرد و در زندگی فردی و اجتماعی آنان تاثیر می گذارد، انجام شده می باشد و به مطالعه ریشه ها و علل جرم و بزهکاری در زنان می پردازد و در نهایت به ارائه ی راهکارها و درمان پیشگیری از جرم و بزه منجر می گردد.

 

واژگان کلیدی:جرم،زنان،پیشگیری،قانون.

 

فصل اول-کلیات پژوهش

 

مقدمه

تدوين قواعد و قوانين حاكم بر زندگي جمعي و الزام افراد به رعايت اين قوانين از سوي نمايندگان و مجريان قانون، موضوعي می باشد كه تاريخي به قدمت شكل‌گيري زندگي جمعي و گروهي بشر دارد.

نسبي بودن قوانين و تأثير نارساي آن در كاهش جرائم باعث مي‌گردد همواره حكايت تلخ بروز جرائم تكرار گردد و سنگيني بار آسيب‌هاي اجتماعي بر دوش جامعه فزوني يابد.

عوارض نامطلوب دردها و معضلات اجتماعي كه جامعه همواره مجبور به تحمل آن می باشد باعث شده می باشد گروه‌هاي پژوهشي در قالب فعاليت‌هاي علمي و تحقيق در پي يافتن علل و انگيزه‌هاي ارتكاب جرم باشند. تا راهكارهاي مناسبي را براي رهايي از اين آسيب‌ها بيابند. طبق موازين حقوقي، جرم عملي می باشد كه برخلاف يكي از موارد قانوني مجازات عمومي هر كشوري باشند و مجرم كسي می باشد كه در زمان معيني عملي برخلاف مقررات قانوني كشور انجام دهد. وقوع جرم نه تنها نظم و آرامش و سلامت جامعه را بر هم مي‌زند بلكه خسارت روحي و جسمي و مادي نيز به افراد و آزادي و استقلال آنها وارد مي‌نمايد. متأسفانه تاكنون بيشتر اقدامات براي حل مشكل بزهكاري و آسيب‌هاي اين چنيني، جنبه قضايي و انتظامي داشته و كمتر به راهبردهاي تربيتي و اصلاحي و جوانب پيشگيرانه توجه شده می باشد. در نظر داشتن جوانب قضايي و انتظامي از طريق اصلاح و تغيير در قوانين و مقررات، اکثراً از راه تشديد آنها و يا افزايش توان كنترل شرايط و افراد صورت مي‌گيرد.

اين اقدامات در جهت افزايش كنترل‌هاي خارجي بر رفتار بشر مي‌باشد. پیش روی در نظر داشتن اقدامات اصلاحي و تربيتي از طريق تقويت كنترل‌هاي دروني رفتار قرار دارد كه در جهت افزايش مباني شناختي و رواني حاكم بر رفتار می باشد.

در نظر داشتن مطالعات و تحقيقات گسترده با اتکا به به آخرين داده‌ها و تازه‌ترين اطلاعات و در نظر داشتن جوانب آسيب‌شناختي، سبب‌شناختي و درماني از ابعاد روان‌شناختي، جامعه‌شناختي و جرم‌شناختي ضروري به نظر مي‌رسد.

اظهار مساله

آمارهای جرايم زنان در کشورها مبین آن می باشد که بسیاری از جرايمی که زنان در آن مباشرت یا مشارکت داشته اند، به تأثیر جنسیتی آنان ارتباط دارد. به عنوان نمونه، می توان به جرایم علیه کودک، نوزادکشی، سقط جنین غیرقانونی و روسپیگری تصریح نمود. علاوه بر خاص بودن اغلب جرایم ارتکابی از سوی زنان، تمایل آنان به معاونت در ارتکاب بعضی جرایم، مانند جرایم علیه اشخاص، اخلاق و عفت عمومی نیز قابل تأمل می باشد. موضوع دیگر آن که، زنان به علل گوناگون، معمولاً جرایمی را مرتکب می شوند که به توانایی جسمانی کمتری نیازمند می باشد و از این رو بزهکاریشان معمولاً کمتر خشونت بار و اغلب با خدعه و نیرنگ توأم می باشد. در دهه هفتاد شواهدي از افزايش مشاركت زنان در رفتار جنايي به منصه ظهور رسيد . پژوهشگران ، رشد فزاينده جرائم زنان را به آزادي ،آنها  اشتغال خارج از خانه ، تضعيف كنترلهاي اجتماعي و مشاركت فزاينده آنها در بازار كار نسبت داده اند. آنها عقیده دارند كه آزادي زنان در توسعه توانمندي هايشان به مقصود تحقق اهدافشان در زندگي ، آنها را به گونه همزمان در معرض ناكامي ها و فشار زندگي نيز قرار مي دهد كه در گذشته چنين مشكلاتي را اکثراَ تجربه مي كردند . چنين تحولاتي زنان را در معرض فرصت هايي براي ارتكاب جرايم ، به ويژه جرايم مالي قرار مي دهد . علي رغم كاركردهاي مثبت و مناسبي كه آزادي زنان به ارمغان آورده می باشد ،‌ارتباط بين آزادي زنان و افزايش ميزان جرايم در ميان آنها به ويژه جوامع صنعتي آشكار می باشد با اين حال ،‌ اگر چه سهم زنان در ارتكاب جرايم افزايش يافته ولي هنوز نرخ جرايم زنان كمتر از 15% نرخ كل جرايم می باشد  در اين ميان جامعه شناسان بر انتظارات تقسيم شده اي تأكيد دارند كه به صورت تمايزي براي مردان و زنان كاربرد دارد . مرد سالاري و تبعيض عليه زنان موجب گرديد كه در برابر تخلفات مشابه مردان و زنان ،‌ براي زنان مجازاتهاي سنگيني در نظر گيرند و تبعات منفي زندان براي زنان بيشتر از مردان بوده و زندان آسيب هاي جدي رواني و اجتماعي بر زنان وارد مي كند . [1]بنابراين، بررسي تحليلي علمي وضعيت زندان زنان و بازنگري در مجازات زنان براي زنان متخلف ضروري به نظر مي رسد  . تأثیر ها و كاركردهاي زندان زنان بيانگر آن می باشد كه عليرغم اينكه يك نظام كنترل رسمي مبتني بر قوانين جنايي و مجازات زندان براي حفظ نظم اجتماعي ضروري می باشد ، ولي اصلاح و بازپروري از اهميت ويژه اي برخوردار می باشد . اين پژوهش جرايم زنان را بطور كلي مورد بررسي قرار داده و زندان زنان و تأثیر آن در جامعه پذيري زنان مختلف و كاركردهاي منفي مجازات زندان و ضرورت به كارگيري روشهاي جايگزين زندان با هدف اصلاح و بازپروري را مورد بررسي قرار داده می باشد. بر اساس این گزارشی نخستین ویژگی که درخصوص بزهکاری زنان هست کم بودن حضور زنان در فعالیت های مجرمانه می باشد. آمار جنایی بسیار از کشورهای دنیا نشانگر این هستند که میزان ارتکاب جرم از سوی زنان کمتر از مردان می باشد . مثلا بر اساس آمار جنایی رسمی کشور فرانسه، تنها یک هشتم یا یک دهم مجموع جرایم ارتکابی در این کشور مربوط به زنان می گردد. اما ویژگی دوم بزهکاری زنان مربوط به ماهیت جرایم ارتکابی آنهاست. تحقیقات نشان می دهند که زنان در بعضی از جرایم حضور بیشتری و فعال تری دارند. یکی از این جرایم ،جرم هایی می باشد که قربانی آنها طفل یا نوزاد می باشد. جرم هایی مثل سقط جنین ، نوزاد کشی و نیز کودک آزاری، مانند جرایمی هستند که مرتکبین اصلی آنها را زنان تشکیل می دهند. اما دسته دیگر جرایم که زنان در آنها حضور فعال دارند جرایم جنسی هستند. حضور پررنگ زنان در این جرایم به این دلیل می باشد که یک طرف جرم، لزوما بایستی یک زن باشد جرایمی مثل زنا، برقراری ارتباط نامشروع و نیز روسپیگری از این قبیل اند این در حالیست که دسته دیگر جرم هایی می باشد که علیه اموال مردم رخ می دهند و زنان بیشتر از مردان آنها را مرتکب می شوند وعمدتا از طریق مسموم کردن اتفاق می افتند و نه از طریق توسل به خشونت و خونریزی. اما تحقیقات نشان می دهند که در بعضی از جرایم مثل قاچاق مواد مخدر و نیز قاچاق کالا، زنان به عنوان ارتباط و باربر مورد بهره گیری قرار می گیرند. این امر بدین جهت می باشد که از یکسو ماموران پلیس نسبت به زنان به یک دید ترحم آمیز نگاه می کنند واین امر سبب می گردد که کمتر به زنان مظنون بشوند.در این بین نکته قابل توجه آنست که تنها تعداد اندکی از زنان حبس کشیده بعد از آزادی از زندان مجددا مرتکب جرم می شوند این در حالی می باشد که مردان اینگونه نیستند و در موارد متعدد حتی بعد از تحمل مجازات باز هم به سراغ ارتکاب جرم می طریقه  در اين نوشتار با بيان نظري ههاي مرتبط با جرايم زنان، آمار جرايم ارتكابي از سوي زنان در ايران بررسي شده و سپس سير تحول اين جرايم با در نظر داشتن نظريه هاي مذكور بررسي و در پايان نيز نتيجه و برخي راهكارها ارائه مي گردد.

[1] پروين، ستار ( ١٣٨٦ ). پيشگيری از جرم با تأکيد بر پيشگيری اجتماعی. فصلنامة مطالعات امنيت اجتماعی، سال سوم، شمارة ٨ و ٩، تهران: معاونت اجتماعی و ارشاد ناجا،ص18

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه : 148

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در حقوق ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.