فایل تحقیق : دانلود پایان نامه : بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد در مدل آزمایشگاهی

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

خاک نوع 1 0.633 0.955 1.438 1.22 1.002 2.269
خاک نوع 2 0.514 0.620 0.751
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
0.625

0.995

1.462 خاک نوع 3

0.336

0.676

1.114

1.04

1.217

3.314

 

به خاک­هایی که اکثر دانه­های آن دارای اندازه یکسانی هستند خاک­های یکنواخت گفته می­گردد، پیش روی به خاک­هایی که اندازه ذرات آن در دامنه وسیعی توزیع شده می باشد خاک­های غیریکنواخت گفته می­گردد. خاک­های غیریکنواخت دارای ضریب یکنواختی بزرگتر از 4 برای شن و 6 برای ماسه و ضرایب دانه بندی 1 تا 3 (برای شن و ماسه) می­باشند.

3-2-3- روابط وزنی حجمی

روابط وزنی – حجمی معمول در مکانیک خاک، عبارتند از نسبت تخلخل [1]، پوکی (تخلخل)[2] و وزن مخصوص.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نسبت تخلخل به صورت نسبت حجم حفرات به حجم قسمت جامد تعریف می­گردد:

(3-3)

که در آن  نسبت تخلخل،  حجم حفرات و  حجم قسمت جامد می­باشد.

پوکی (تخلخل)، نسبت حجم حفرات به حجم کل می باشد:

[1] Void ratio

[2] Porosity