تکه ای از متن پایان نامه :

 

خاک نوع 1 0.633 0.955 1.438 1.22 1.002 2.269
خاک نوع 2 0.514 0.620 0.751
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید