تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بطور مجزا مورد بهره گیری و بهره برداری قرار دهند.[1] بهره برداری مجزا البته به شرط عدم ایراد لطمه به بهره برداری اثر مشترک تجویز شده می باشد؛ زیرا به واسطه کار جمعی می باشد که اثر تهیه شده می باشد و پس به این نوع بهره گیری از اثر مشترک بایستی برتری داده گردید. [2]

2-2-1-2-  اثر جمعی[3]

از تعریفی که برای آثار مشترک ارائه گردید، می توان استنباط نمود اثر جمعی چه اثری می باشد. این اثر نیز حاصل خلاقیت پدیدآورندگان متعدد می باشد، با این تفاوت که مداخلۀ آنها موجب ایجاد اجزای مستقلی می گردد که هر یک به تنهایی قابل حمایتند اما در مجموع با توافق پدیدآورندگان به عنوان اثری مستقل و به نام شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که تحت مدیریت وی اثر خلق شده می باشد، معرفی و منتشر می گردد. آثار جمعی، آثاری هستند که در تعریف و در قلمرو شمول خیلی روشن نیستند، نوعی اثر بی نام به شمار
می طریقه.[4]

در زمینۀ موضوعات تاریخی، علمی و فنی در حال حاضر تحقیقات گروهی در جهان بسیار متداول شده می باشد به عنوان مثال کتب فرهنگ لغات و دایره المعارف که دارای قلمرو کار فکری بسیار وسیع و نیاز به تخصص های مختلف دارد و اصولاً یک شخص قادر نیست آن را به تنهایی به انجام برساند بلکه با همکاری و همفکری مؤلفان و هنرمندان مختلف به ثمر خواهد رسید که از دقت و صحت بیشتری نیز برخوردار خواهد بود و این چنین پدیده ای نیاز به مدیریت و هماهنگی لازم دارد.[5] لذا ناچار ادارۀ امر با شخص در اکثر نظام های حقوقی برای تعریف اثر مشترک اوصافی را در نظر گرفته اند و در مورد اثر مشترک دو طرز فکر و نظریۀ متفاوت هست: یکی؛ نظریۀ محدود کننده که اثر را در صورتی مشترک می دانند که مطلقاً تفکیک ناپذیر باشد و دیگری؛ طرز فکر وسیع تر که طبق این نظر در تعریف اثر مشترک انعطاف پذیری بیشتری اعمال شده می باشد و اثر مشترک را هم شامل آثار مطلقاً تفکیک ناپذیر و هم آثار مشترک قابل تفکیک می دانند. در این قسمت اثر مشترک در نظام های حقوقی ثالث و سپس در حقوق ایران مورد مطالعه قرار می گیرد.

الف–  اثر مشترک در سایر کشورها

در این قسمت کشورهای کامن لا و رومی ژرمنی را که دیدگاه های مشابه در مورد اثر مشترک دارند در یک ردیف قرار داده می گردد و به اینکه این کشورها از کدامیک از این نظریه ها پیروی می کنند، می پردازیم:

1-  حقوق انگلستان و ایالات متحدۀ آمریکا 

حال در کشورهایی که عدم فرق سهم مؤلفان مشترک را شرط تشکیل اثر مشترک می دانند، این عدم فرق به چه معناست؟

بعضی کشورها عدم فرق را به معنای “انتزاعی و مجرددیده اند، مانند انگلستان و ایالات متحدۀ آمریکا؛ به عنوان مثال قانون کپی رایت انگلستان مصوب 1988 در ماده 1-10 “اثر مشترک” را چنین تعریف می کند: « عملی که با مشارکت دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد در حالی

[1]عبدالرزاق، سنهوری؛ الوسیط فی توضیح القانون المدنی الجدید، ج8، قاهره، دارالنهضه العربیه، 1970، ص 339.

[2]کلود، کلمبه، پیشین، همان ص.

[3] – ” collective work ” ، این ترجمه از «علیرضا محمدزاده وادقانی، مقالۀ تأملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری » برگرفته شده می باشد.

[4] – کلود، کلمبه، پیشین، ص 78.

[5]حسن، میرحسینی، پیشین، ص 143.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اشاعه در مالکیت فکری

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اشاعه در مالکیت فکری

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه