تکه ای از متن پایان نامه :

داده گردید. پيامبر اکرم به شدت برآشفت و در يک سخنراني عمومي فرمود: «چه شده می باشد عاملي را که به کاري مي‌گمارم مي‌گويد: اين مال شماست و اين را به من هديه داده‌اند؟ آيا در خانة پدر و مادرش نشسته می باشد تا ببيند باز هم براي او هديه مي‌آورند يا نه؟ سوگند به آنکه جان محمد در دست اوست اگر کسي از شما چيزي را از اينگونه اموال بردارد، روز قيامت آن را بر گردنش حمل خواهد نمود.»

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  1. روابط ناسالم اقتصادي: جامعة رباخوار، جامعه‌اي حرام‌خوار و ناسالم و مستعد وقوع فتنه می باشد. پيامبر اکرم پيشبيني نمود که امت اسلامي با تغيير نام ربا، آن را حلال مي‌شمارند. گمان مي‌کنند خداوند الفاظ را حرام کرده می باشد و اگر لفظ را عوض کنند، حکم نيز عوض مي‌گردد. احکام و ارزش‌هاي الهي را ناظر به الفاظ و واژه‌ها مي‌پندارند و نه محتوا و حقيقت! به همين دليل با ترفندي ناآگاهانه و حيله‌اي سطحي‌نگرانه به جاي کلمة ربا از الفاظي همچون بهرة پول و کارکرد حساب و امثال آن بهره گیری مي‌کنند و بدين ترتيب گمان مي‌کنند به وظيفة ديني خود اقدام کرده‌اند! اگر چنين وضعي در جامعة اسلامي حاکم گردد، زمينة لازم براي وقوع فتنه فراهم مي‌گردد: «فيستحلون … الربا بالبيع». امام صادق وقتي ديد رباخواري در توجيه اقدام خود با تغيير عنوان مي‌گويد کار من «ربا» نيست بلکه «لِباء» می باشد، فرمود اگر دستم به او مي‌رسيد و توانايي لازم را داشتم، گردنش را مي‌زدم. (لباء در لغت: نخستين شيري که مادر به نوزادش مي‌دهد.)
  2. ناداني و بي‌تفاوتي مردم: بدون ترديد، يکي از مهم‌ترين عوامل ضربه‌هايي که در طول تاريخ بر پيکر جامعة اسلامي وارد شده می باشد جهل و ناداني و بي‌تفاوتي مردم نسبت به مسائل کلان اجتماعي و اهداف و آرماني‌هاي اسلامي بوده می باشد. اگر مردم نسبت به مسائل کلان جامعه، آرمان‌هاي والاي خود و همچنين نسبت به مسائل و مشکلاتي که سر راه رسيدن به آرمان‌هاي خود دارند، غافل باشند، به سهولت آلت دست فتنه‌انگيزان خواهند گردید. اربابان فتنه در خواسته‌هاي اساسي و اصلي مردم تغيير ايجاد مي‌کنند و ذائقة اجتماعي را آنگونه که مي‌خواهند دگرگون مي‌سازند. فتنه‌گران مي‌کوشند توجه مردم را از مسائل کلان به مسائل خرد جلب کنند. با بزرگنمايي نقاط ضعف حکومت اسلامي و تکرار آنها، مي‌کوشند همة موفقيت‌هاي آن را از ديد مردم دور کنند. زماني در کار خود موفق مي‌شوند که مردم نسبت به حقايق و واقعيت‌هاي اجتماعي ناآگاه باشند و از اهداف و آرمان‌هاي خود غافل شوند.
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1ـ1ـ3. عوامل پيدايش فتنه

« انمابَدءُ وقوعِ الفِتَن اهواءٌ تتبع و احكامٌ تُبتَدَع، يُخالف فيها كتاب الله و يتولي عليها رجالٌ رجالاً علي غير دين الله.» همانا پيدايش فتنه‌ها هواهايي می باشد كه پيروي مي‌شوند و بدعت‌هايي می باشد كه گذارده مي‌شوند. در 3. دنياطلبي: امام صادق مي‌فرمايد: در يکي از مناجات‌هاي حضرت موسي با خداوند، خطاب رسيد که «اي موسي به آن که دنيادوستي آغاز همة فتنه‌ها می باشد.» امام علي، در اين باره مي‌فرمايد: «آگاه باشيد که دوستي دنيا اساس همة گناهان، دروازة همة بلاها و مجمع هر فتنه‌اي می باشد.» آن امام عزيز در تحليلي کلي، انگيزة مشترک همة مخالفان خود، اعم از ناکثين، قاسطين و مارقين، را دنياطلبي مي‌داند و مي‌فرمايد: «زیرا به کار برخاستم گروهي پيمانِ بسته شکستند و گروهي از جمع

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه