دانلود فرمت ورد:دانلود پایان نامه روانشناسی:بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست

عنوان                                                                                   صفحه

چكيده                                           1

فصل اول:كليات تحقيق                             2

مقدمه                                           3

بيان مسئله                                      5

سوال مسئله                                      6

اهداف تحقيق                                     6

اهميت و ضرورت تحقيق                             6

فرضيه هاي تحقيق                                 7

متغيرهاي تحقيق                                      7

تعاريف عملياتي و نظري واژه ها و مفاهيم                   8

فصل دوم: پيشينه و اربيات تحقيق                      9

مقدمه و كليات                                   10

تاريخچه                                     16

مختصري درمورد تاريخچه بهداشت رواني در ايران              32

بهداشت رواني و ورزش                             41

مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش                       49

تأثیر بزرگسالان در ورزش كودكان و نوجوانان              50

تأثیر مربي در بهداشت رواني                            52

پژوهش در انگيزه ، رضايت و تعارض                          53

بهداشت رواني و اجتماع                           56

عوامل اجتماعي موثر در بهداشت رواني                  59

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مركز راهنمايي كودك                                  60

كودكان و نوجوانان ناسازگار                          61

علل پيدايش رفتار كودكان و جوانان ناسازگار                    62

علل عاطفي                                   63

درمان                                           64

پيشگيري                                    66

فصل سوم: روش تحقيق                              69

جامعه مورد مطالعه                               70

روش نمونه گيري                                  70

ابزار اندازه گيري درتحقيق                           71

روش تحقيق                                   72

فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها                        73

جدول 1-4: نمرات خام آزمودني ها از آزمون سلامت رواني           74

جدول 2-4 : مقايسه سلامت رواني                         78

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري                      81

بحث و نتيجه گيري                                82

محدوديت هاي تحقيق                               84

پيشنهادات                                   85

ضمائم پرسشنامه سلامت رواني گلدنبرگ                   86

پرسشنامه سلامت عمومي(QHG)                       87

منابع و ماخذ                                    95

 

چكيده :

هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر كه فرضيه هاي یاد شده عبارتند از مقايسه سلامت رواني در بين دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار و فرضيه دوم عبارتند از بررسي افزايش زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان كه جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدايي شهر ابهر كه 80نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده كه انتخاب نمونه ها بطور تصادفي بوده می باشد و جهت آزمون فرضيه ها از روش آماريtمتغيير مستقل و…. بهره گیری گرديده كه نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه تاثير افزايش زنگ ورزش در بالا رفتن سلامت رواني دانش آموزان مي تواند تاثير زيدي داشته باشد و همين گونه بين دانش آموزان ورزشكار و غير ورزشكار از لحاظ سلامت رواني تفاوت معني داري هست .

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

مقدمه :

نوجواني و كودكي دوره اي از زندگي بشر را تشكيل مي دهد كه مخصوصا براي طرح سوال درمورد ارزشهاو اصول اخلاقي و ايجاد سلامت رواني مساعد می باشد . جيمز ويلسون معتقد می باشد كه بشر با حس ايجاد سلامت رواني. حسي كه خيلي تجلي مي كند مي تواند زندگي رو به آرامش براي خود رقم بزند كودكان با توانايي حرف  زدن متولد مي شوند اما اگر كسي حرف زدن را به آنها ياد ندهد آنها حف نخواهند زد همين متولد در ايجاد سلامت رواني هم مي تواند دخالت داشته باشد به طوري كه اگر در محيط خانه و يا حتي مدرسه در ايجاد سلامت روحي و رواني براي كودكان قدم برنداشته حتما كودك دچر حالات رواني مانند اضطراب ، گوشه گيري ……………و موارد ديگر خواهد گردید كه قضاوت اخلاقي بر دلايل و برهايي استوار می باشد كه اين برهانها را بر حسب ديدگاه ها هدفهايي كه آنها را بر مي انگيزند به شش مرحله تقسيم كرده و آن گاه دوباره در سه سطح جاي داده می باشد كه به دليل رويدادهاي اجتماعي وپيامد هاي منحصر به فرد در دوران كودكي و دوره ها ي بهراني براي فرزند و گاهي اوقات روابط نامناسب والدين با هم ديگر در جلوي چشم كودك باعث تحولاتي در روحيه كودك مي گردد كه گاه با تاوان سختي روبه روست . سلامت رواني و ايجاد آن در افراد در تمامي سنين مورد اهميت قرار مي گير كه باعث ترقي و رسين به اوج مي گردد و گاهي آدمي با ايجاد روحيه سالم و بي دغدغه مي تواند به اوج خود شكوفايي برسد كه تمام اين رسيدن ها به عواملي مانند خانه – خانواده – والدين و مدرسه و مربيان بستگي دارد كه به عنوان مثال و مسئله اي كه در تحقيق حاضر مورد توجه می باشد رسيدن به اوقات آزاد كودكان به كارها و عمليات سالم و در نظر داشتن اطراف دور و بر خود و بهره گیری بهينه مي تواند در ايجاد سلامت رواني دخالت داشته باشد و همين گونه خانواده كه در رسيدن به شكوفايي كودك چه از لحاظ فكري – جسمي مي تواند تأثیر موثر داشته باشد .

در برخي از جوامع ، تغيير موقعيت به كمك مراسم ورود كه گذر از كودكي به بزرگسالي رااز نظر اجتماعي نشان مي دهد باعث اختلالاتي در سلامت رواني مي گردد كه آن را مي توان با محبت و كارهاي روزانه – شركت داشتن در محافل دوستانه سلامت جبران كرد .

 

ميلاني – ص121 . سال 1382

 

بيان مساله :

روان شناسي علم تحقيق در رفتار موجودات زنده و به ويژه در تفكر و احساس و رفتار بشراست به همين دليل از چندي پيش روان شناسان علاقه شديدي نسبت به مشكلات عملي كه براي افراد بشر پيش مي آيد و راه حل هايي كه مي توان براي آنها پيشنهاد داد . پيدا كرده اند مقصود از روان شناسي علاوه بر پيشرفت علمي و صنفي ، بهبود بخشيدن به زندگي بشر نيز همت اين علاقه روز افزون روان شناسان به مسائل روزمره و علمي بشر ، موجب شده می باشد كه دانش ما در افراد بويژه كساني كه دچار مشكلات رواني هستند ، به گونه قابل ملاحظه اي افزايش يابد و به اين شكل كه در سلامت روحي و رواني فرد چيزهاي متنوعي در زندگي مي تواند تاثير گذار باشد و حتي گذراندن اوقات فراغت همانطور كه دوست داريد مي تواند باعث ايجاد سلامت رواني در فرد گردد ايجاد راه ح هاي جديد در مدارس و به كار بردن ورزش در سلامت نوجوانان مي تواند موثر باشد . مساله مورد نظر در تحقيق حاضر بررسي تاثير ورزش در سلامت رواني می باشد و اينكه آيا ورزش مي تواند تاثير مثبت داشته باشد يا نه ؟

 

 

سوال مسئله

  • آيا ورزش در سلامت رواني تاثير دارد ؟
  • آيا سلامت در افرادي كه ورزش مي كنند بيشتر از افرادي كه ورزش نمي كنند می باشد ؟

اهداف تحقيق :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

هدف از تحقيق حاضر بررسي تاثير زنگ ورز را افزايش آن در ايجاد سلامت رواني كودكان در مقاطع حساس زندگي می باشد و اينكه آيا اين كودكان با ورزش بيشتر و قرار گرفتن در يك محيط سالم و بون دغدغه به اوج سلامت روحي و رواني مي رسند و هدف ديگر اينكه بين افرادي كه ورزش مي كنند سلامت رواني بيشتر از افرادي می باشد كه ورزش نمي كنند .

اهميت و ضرورت تحقيق

بطور كلي ورزش بخش مهمي از فرهنگ و جامعه ماست و در برگيرنده ورزش كاران و مردم در تمامي مراحل زندگي مي گردد كه در فرهنگ ايران ،  ورزش كاران همواره توأم با خصلت هاي جوانمردي و صداقت و ياري دادن به ديگران  و دستگيري ازضعفا و…بوده می باشد نمونه هاي فراوان از اين موضوع در ادبيات كشورمان و بويژه در حماسه عظيم فردوسي موجود می باشد . شركت در فعاليت هاي ورزشي اغلب تاثير درماني بر كودكان و نوجواناني كه دچار اختلال عاطف و يا معلوليت رشدي هستند دارد ، ورزش به كودكان و نوجوانان و حتي بزرگسالان اين فرصت را مي دهد كه ارتباطات جسمي ، رواني و اجتماعي مستقر كنند و حتي بزرگسالان اين فرصت را مي دد كه ارتباطات جسمي ، رواني و اجتماعي مستقر كننده هستند ضمن اينكه احساس اعتماد به نفس و تسلط بر مسائل را در آنها تقويت مي كنند . ( شاملو- 159ص-1382)

فرضيه هاي تحقيق

  • بين افزايش زنگ ورزش و سلامت رواني دانش آموزان ارتباط معني دار آماري هست .
  • سلامت رواني در بين افراد ورزشكار در مقايسه با افراد غير ورزشكار بيشتر می باشد.

متغييرهاي تحقيق

افزايش زنگ ورزش = متغيير وابسته

سلامت رواني = متغيير مستقل

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :100

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.