پژوهش: دانلود پایان نامه روانشناسی:بررسي رابطه بين سبك زندگي و آرامش رواني

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيده

جامعه آماري اين پژوهش ، دانشجويان زن دانشكده حقوق و فني مهندسي واحد مشهد كه در سال تحصيلي 84-82 اشتغال به تحصيل داشته ، مي‌باشند . كه از بين جامعه آماري نمونه اي به تعداد 100 نفر به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گردید

به مقصود تجزيه و تحليل داده ها ، از نرم افزاي SPSS بهره گیری و نتايج ذيل حاصل گرديد :

مقدمه

بنابراين هرگزينشي از سبك زندگي ، پيش از هر چيز مؤيد نوع انديشه اي می باشد كه ذهن را در تسلط و انقياد خود در آورده و آن را به سوي رفتار وعادت مشخص سوق مي‌دهد و ازهمين منظر می باشد كه تحليل سبك زندگي ها ، به روانشناسي شخصيت ها و كالبد شكافي تفكرات بنيادين افراد مربوط مي‌گردد . اما به نظر پرسش اساسي اين می باشد كه اين گزينش ها بر چه معياري صورت مي گيرد و اصولاٌ ‌بستر انتخاب سبك زندگي چگونه پديد مي آيد و آيا افراد تحت اراده انديشه و ضمير خود آگاه خود به اين انتخاب تن مي‌دهند يا متهور اراده اي برتر و بزرگترند ؟!

آيا آرامش في ذاته هدف غايي و نهايي يك سبك زندگي می باشد كه افراد آن را برگزيده اند ؟ چگونه مي توان انديشه ها را براي نيل به آرامش رواني تغيير داده ، اصلاح نموده و با شاخص هاي مطلوب تطبيق داد؟! آيا شاخص هاي تعريف شده براي طبقات مختلف ، داراي مشروعيت و پذيرش هست و چنانچه پاسخ مثبت می باشد ، چگونه مي توان از اين مشروعيت بهره برد و با چه ابزارهايي مي توان سبكها را به سمت سبك مطلوب هدايت كرد ؟ !

علامات استفهامي و تجزيه و تحليلي روانشناسانه براي رسيدن به تصويري روشن تر از افق نگه افرادي كه آينده را در آرامش مي جويند ، اما هنوز تعريف روشن و واضحي از آرامش ندارند و يا به آن چیز که خشنودند و همان را هدف نهايي خود مي پندارند .

بيان مسأله

مسأله اساسي در جامعه ما اينست كه آشفتگي زندگي مدرن ، آرامش را دست نيافتني جلوه مي‌دهد .

بسياري از مردم عصر ما احساس مي‌كنند كه ناراحتي ها و فشار زندگي بيش از حد شده می باشد و با در نظر داشتن افزايش روز افزون عوامل استرس زا و شدت گرفتن تنشهاي حاصله و عارضه هاي روان – تني مانند كوليت ، آسم ،‌سردردهاي عصبي ، لكنت زبان ، ‌فشار خون و آمار افزايش مصرف قرصهاي آرام بخش گواهي بر اين مدعاست كه پرداختن به موضوع آرامش و آموزش فنون ريلاكس ضروري مي‌باشد  .

اهميت و ضرورت تحقيق

پژوهش حاضر از اين جعت حائز اهميت می باشد كه با در نظر داشتن افزايش تنش و عوامل استرس زا و آگاهي از اصول و فنون ريلاكس تراپي ، مانند يوگا ، مديتيشن ، موسيقي درماني ، رنگ درماني و حتي خنده درماني و رايحه درماني ضروري مي نمايد چرا كه طي تحقيقات و آمار جهاني و نتايج حاصله ، قويترين و موثر ترين روش درماني عارضه هاي روان – تني ، ريلاكس يا آرامش معرفي شده می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

همچنين ريلاكس با تقويت قواي روحي و رواني به فرد در جهت رسيدن به اهداف عالي زندگي كه همان كمال و دستيابي به زندگي مطلوب مي‌باشد  كمك مي‌كند .

به همين دلايل ضرورت آگاهي از سبك زندگي و تاثير آن بر حل مسائل و مشكلات مربوط به زندگي و نهايتاٌ دستيابي به آرامش عميق احساس مي‌گردد .

اهداف پژوهش

هدف اصلي پژوهش حاضر ، بررسي وجود يا عدم وجود ارتباط بين سبك زندگي و آرامش رواني مي‌باشد  . همچنين با در نظر داشتن خصوصيات دموگرافيك آزمودني ها ، هدف ما دستيابي به اين نكته مي‌باشد  كه بين كدام ويژگيهاي فردي و متغيرهاي موجود در پژوهش كه سبك زندگي و آرامش رواني مي‌باشند ، ارتباط معني داري هست . بطور مثال ، خصوصياتي زیرا وضعيت تأهل سن ، رتبه تولد ، مقطع تحصيلي ، نوع مسكن و منطقه زندگي كه مستقيماٌ مربوط به خود آزمودني مي‌باشند ، چه تأثيري بر روي سبك زندگي انتخابي و آرامش وي دارند ؟ همچنين ، ويژگيهاي ديگر مانند تحصيلات پدر ، تحصيلات مادر ، شغل پدر و شغل مادر كه بطور غير مستقيم به وي مربوط مي‌شوند ، چه تأثيري در آرامش و سبك زندگي وي دارند ؟

سئوال ها و فرضيه هاي پژوهشي

سئوال هاي پژوهشي

  • آيا بين آرامش رواني و سبك زندگي ارتباط معني داري هست ؟
  • آيا بين آرامش رواني و خصوصيات دموگرافيك آزمودني ها تفاوت معني داري هست ؟
  • آيا بين سبك زندگي و خصوصيات دموگرافيك آزمودني ها تفاوت معني داري هست ؟

فرضيه ها

  • بين آرامش رواني و سبك زندگي ارتباط معني داري هست .
  • بين آرامش رواني و وضعيت تأهل آزمودني ها تفاوت معني داري هست .
  • بين سبك زندگي و وضعيت تأهل تفاوت معني داري هست .
  • بين آرامش رواني و سن آزمودني ها تفاوت معني داري هست .
  • بين سبك زندگي و سن آزمودني ها تفاوت معني داري هست .

تعريف نظري سبك زندگي

سبك زندگي تصریح به الگوي منحصر به فرد صفات ، رفتارها و عادتهايي دارند كه وقتي همراه يكديگر مي آيند ، مسير ويژه ما را كه خود براي رسيدن به هدف زندگي ترسيم كرده ايم ، تعريف مي‌كنند . (‌ آدلر )

تعريف عملياتي سبك زندگي :  نمره اي كه فرد از مقياس سبك زندگي رايت [1] و همكاران كسب مي كند .

تعريف نظري آرامش رواني

داشتن سازگاري كافي يا احساس خوب بودن ( از ديدگاه روان شناختي ) و خاص هنگامي كه اين نوع سازگاري يا احساس با معيارهاي جامعه اي كه فرد در آن زندگي مي كند ، همخواني داشته باشد . ( ساعتچي ، 1374 )

تعريف عملياتي آرامش رواني :  نمره اي كه فرد از پرسشنامه شادگامي آكسفورد [2] كسب مي‌كند . هر چه فرد نمره بيشتري كسب نمايد از احساس شادكامي بيشتري برخوردار می باشد .

عقده هاي حقارت و ريشه هاي آن

ناتواني در غلبه كرن بر احساسهاي حقارت ، آنها را تشديد مي‌كند و به رشد عقده حقارت مي انجامد . افراد داراي عقده حقارت ، نظر بدي نسبت به خود دارند و در كنار آمدن با درخواستهاي زندگي احساس درماندگي و ناتواني مي‌كنند . به نقل از زماني شرفشاهي ، 1370 .

ناز پروردگي كودك نيز مي‌تواند موجب عقده حقارت گردد .

زیرا آنها در روبرو شدن با زندگي واقعي از نيروي تجهيز عاري اند و طبعاٌ تحمل شكست مختصري را هم ندارند ، دير يا زود تمايلات انزواجويانه در آنها پديدار مي‌گردد . در موارد اختلالات روان نژند همچنين اغلب انحرافات جنسي ، اعتياد ، بزهكاري و ديگر اختلالات منش ، همواره يك شماي فكري مشترك هست كه طرح و ريشه اي در ناز پروردگي می باشد .

( ادوان شولتز و سيدني آلن شوالتز ، سيد محمدي ، 1377 )

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :42

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.