جدید: دانلود پایان نامه روانشناسی تأثير عوامل اجتماعي در افت تحصيلي دانش‌آموزان

دانلود پایان نامه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل  اول

كليات

 

1-1- مقدمه

آموزش و پرورش يكي از قديمي‌ترين نهادهاي اجتماعي می باشد كه از بدو تشكيل زندگي گروهي بشر و در پاسخ به نياز انسانها در روابط متقابل به شكل ابتدايي خود وجود داشته‌می باشد. آموزش و پرورش رسمي از اوايل قرن حاضر به صورت يك نظام فراگير، آغاز جوامع پيشرفته و متعاقب آن سراسر جوامع در حال پيشرفت را فرا گرفته می باشد و امروز جامعه‌اي نيست كه اين نظام نقشي در تحول و پيشرفت آن نداشته باشد. (فومني، 1382، 13)

قلمرو رشد و فعال شدن استعدادها و توانائيهاي آدمي را زمان- مكان(جايگاه) يا شرايط زماني- مكاني(موقعيت) تعيين مي‌كند و جهت مي‌دهد. بنابراين تربيتي سودمند و اثربخش خواهد گردید كه آن شرايط را در نظر بگيرد و با آنها متناسب باشد و يا بتواند شرايط نامطلوب را به شرايط مطلوب تغيير دهد. به عبارت ديگر رشد و تكامل و فعال شدن استعدادها و توانائيهاي هر شخص، مستلزم وجود سالم: خانواده سالم، جامعه سالم و موقعيت (مجموع شرايط زماني-مكاني موثر) سالم می باشد و توأم بودن آنها از ضرورتهاي آموزش و پرورش موثر و موفق می باشد. (شعاري نژاد،1381، 21).

از بين بردن بي‌سوادي، بي‌كاري، محروميت و بسياري از مشكلات و نارسائي‌هاي ديگر اجتماعي را بايد در كاركرد مدرسه جستجو كرد. مدرسه مكاني می باشد كه در آن بهتر از هر جاي ديگر ميراث فرهنگي هر قوم مي‌‌تواند منتقل گردد و استعدادهاي بالقوه دانش‌آموزان پرورش يابد و آنان را براي شركت فعال در جامعه آماده سازد. همچنين مدرسه با پرورش رفتارها و توانائيهايي كه مردم براي شركت در تغييرات و رويارويي با آنها به آن نياز دارند، راه را براي تجديد حيات اجتماعي هموارتر مي‌كند. عدم موفقيت نظامهاي آموزش در انجام اين رسالت در بسياري از مواقع به صورت افت يا شكست تحصيلي بروز مي‌كند كه شامل كيفيت ضعيف يادگيري دانش‌آموزان، تكرار پايه و ترك تحصيل می باشد. افت تحصيلي در كشور ما از پديده‌هاي مهم سازمان آموزش و پرورش می باشد كه به صورت يك مسأله‌اي مهم درآمده كه نظر غالب جامعه‌شناسان و روانشناسان و مربيان تربيتي را به خود جلب كرده می باشد. پديده‌اي كه هرساله مقادير قابل توجهي از منابع و سرمايه‌هاي انساني و اقتصادي جامعه را تلف نموده و آثار مخرب و ناگواري را نيز در حيات فردي، خانوادگي و اجتماعي افراد مردود به جاي مي‌گذارد. بايد به مسأله افت تحصيلي انديشيد، زيرا خسارت ناشي از اين پديده كه باعث پژمردگي حيات و سرخوردگي يك بشر و داغ شكستي كه براي يك عمر بر روان فرد تأثیر بسته، با تكرار يك سال يا بيشتر، بهبود نمي‌‌يابد (اظهار ندامت دانش‌آموزان مدارس بزرگسال يا شبانه اعم از دختر و پسر گوياي اين امر می باشد). ارائه آموزش و پرورش يكسان هم براي همه دانش‌آموزان به رغم تفاوتهاي فردي، مسائل و مشكلات عاطفي در خانواده و تفاوتهاي اجتماعي، اقتصادي و به خصوص فرهنگي خانواده‌‌ها مي‌تواند از عوامل ايجادكننده افت تحصيلي محسوب گردد. از آنجا كه تفاوت فرهنگي خانواده‌ها به ويژه نواحی گوناگون كشورهاي در حال توسعه، غالبا بارز و آشكار می باشد، نظام آموزش و پرورش نمي‌تواند براي همه طبقات اجتماعي كارآيي لازم را داشته باشد.از اين رو بسياري از كودكان و نوجوانان، بخصوص در مناطق محروم به رغم هوش و استعداد از ادامه تحصيل باز مي‌مانند.

در اين تحقيق سعي شده می باشد تا ريشه‌هاي جامعه شناختي «افت تحصيلي» در مقاطع متوسطه را در شهرستان آمل تا حد امكان شناخته و همجنين مقايسه‌اي از جهت ميزان افت در بين دانش‌آموزان دختر و پسر از سال 1375تا 1383 به اقدام بيايد. چرا كه شناخت اين عوامل و برخورد مدبرانه با آن مي‌تواند كارآيي نظام مزبور را افزايش داده و جاده علم دانش را براي پيمودن نسلهاي جوان هموارتر سازد.

 

1-2- بيان مسأله

تعاريف گوناگوني از مسأله اجتماعي توسط جامعه‌ شناسان ارائه شده می باشد و مسأله مورد نظر ما در اينجا «افت تحصيلي» می باشد.

دكتر سيف‌اللهي درمورد مسائل اجتماعي مي‌گويد:

«در ارتباط با مسائل اجتماعي[1] مي‌توان گفت امور و پديده‌هايي كه موجب تنش‌ها و ناسازگاريهاي اجتماعي گرديده و به نحوي جامعه يا زندگي افراد را مورد تهديد و تضعيف قرار دهد» (سيف‌اللهي ،  1381،40)

هر سازماني استراتژي و راهكارهايي را براساس اهداف سازماني خود پيش مي‌گيرد كه خواهان وضعيتي می باشد كه بتواند به آن سو هدايت گردد و اگر شرايط حاضر سازماني به بن بستهاي شديدي دچار گردد، به فكر راه‌حلهاي اساسي برآمده، چرا كه مشكل بزرگي براي رسيدن به هدف بر سر راهش نمايان مي گردد كه براي رفع آن بايد هزينه‌هاي زيادي را بپردازد. امّا اگر بخواهيم مسأله اجتماعي را اينگونه تعريف كنيم:

«هر وضعيتي كه به عنوان فاصله بين واقعيت و وضعيت مطلوب پديدار گردد» (خاكي، 1382، 14) و غالب افراد جامعه باور داشته باشند كه مي‌توان آن فاصله را رفع كرد. سازمان بزرگ آموزش و پرورش در ايران به يك مشكل آموزشي به نام «افت تحصيلي» دانش‌آموزان در مقاطع مختلف روبرست. اين پديده نامطلوب براي كل جامعه مسأله جدي ايجاد كرده كه در مواردي ريشه در كيفيت نظام آموزشي ما داشته و اذهان متفكران اجتماعي، برنامه‌ريزان كتابهاي دولتي، مربيان آموزشي، جامعه‌شناسان، روانشناسان، خانواده‌ها، سياستمداران و … را به خود مشغول داشته می باشد.

مجددا اگر در مورد «مسايل اجتماعي» بگوييم كه

«مسايل اجتماعي جامعه پديده‌هايي اجتماعي اعم از شرايط ساختاري و الگوهاي كنشي می باشد كه در مسير تحولات اجتماعي بر سر راه توسعه يعني بين وضعيت موجود و وضعيت مطلوب قرار مي‌گيرند و مانع تحقق اهداف و تهديد كننده ارزشها و كمال مطلوبها مي‌شوند. اين مسايل اجتماعي به عنوان پديده هايي نامطلوب اذهان نخبگان و افكار عمومي مردم را به خود مشغول مي‌دارند، به طوريكه نوعي وفاق و آمادگي جمعي براي مهار آنها پديد مي‌آيد.»(عبدالهي، 1383 : 12)

اين پديده كه به يك مسأله فراگير و گسترده در جامعه تبديل شده می باشد، مانعي جدي براي رسيدن به اهداف عالي آموزش و پرورش مي‌باشد كه مقامات رسمي كشور را به چاره‌‌ جويي و اقدام عملي در جهت اصلاح و رفع و يا پيشگيري آن وا مي‌دارد « افت تحصيلي» مسأله‌اي نيست كه بتوان آن را ناديده گرفت، چرا كه از سالها قبل اين پديده در نظام آموزشي ما وجود داشته و تا الان ادامه دارد. اين ميزان مثل اینکهً در دوره متوسطه بيش از ساير مقاطع تحصيلي مي باشد و عوامل بسياري درآن دخالت دارد و همين امر باعث شده می باشد تا عده زيادي از دانش‌ آموزان، اصطلاح ريزشي و ريزشي مضاعف[2] را به خود بگيرند و برخي هم به علت عدم كشش درسي دچار ترك تحصيل بشوند.

موضوع و سوال كلي اين تحقيق آن می باشد كه :

« كدام عوامل اجتماعي در افت تحصيلي دانش‌آموزان كشور ما تأثير دارند»

اين يك موضوع كلي و گسترده می باشد كه براي كشف عوامل آن، گروهي بزرگ از محققان لازم می باشد كه با هزينه بسيار زياد و همچنين با صرف زماني طولاني به تحقيق مشغول شوند و چه بسا مشكلات بسياري هم از جنبه‌هاي مختلف باعث كندي حركت آنها شده و به علل متفاوت بودن شرايط و موقعيت مكاني و اجتماعي و فرهنگي و غيره نمي‌توان به دلايل ثابتي كه همه كشور را در برميگيرد رسيد،‌اگر چه برخي از دلايل مشترك هم وجود داشته باشد. به همين دليل سعي شده می باشد تا موضوع تحقيق را هم از جنبه مكاني و هم از جنبه بررسي علل و عوامل آن محدودتر ساخت و روشن‌‌تر و واضح‌تر بيان كرد. بنابراين موضوع بالا كه كلي و گسترده بود به عنوان زير تغيير پيدا كرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

سوال اصلي تحقيق

« علل اجتماعي افت تحصيلي دانش‌آموزان متوسطه در شهر آمل كدام می باشد؟ »

پرسش بالا، پرسش اصلي و آغازين تحقيق می باشد كه سعي مي‌‌گردد، عوامل جامعه‌شناختي آن، مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد. عنوان بالا مشخص مي‌كند كه اين تحقيق در مقطع متوسطه كه شامل دانش‌آموزان دختر و پسر مي‌باشد، در شهرستان آمل صورت مي‌پذيرد. در اين تحقيق سعي مي‌گردد كه ميزان افت تحصيلي دانش‌آموزان متوسطه را بررسي و در ضمن مقايسه‌‌اي بين دختران و پسران از جهت ميزان و چگونگي طریقه آن صورت پذيرد. چرا كه گفته‌هاي مديران، دبيران، خود دانش‌آموزان و شواهد ديگر مانند نتايج امتحانات (كارنامه) دانش‌آموزان در اين زمينه بيانگر اين می باشد كه سالانه صدها نفر در همين مقطع دچار افت تحصيلي و در نهايت، ترك تحصيل مي‌شوند و اين موضوع در يك شهر نسبتا كوچك،‌مشكل بزرگي را براي جامعه و نظام اجتماعي كل به وجود آورده و پيامدهاي زيادي از جنبه‌هاي مختلف ببار مي‌‌آورد. خصوصا از جنبه‌هاي مختلف رفتاري كه باعث انواع انحرافات، كجرويها، ناهنجاريها و جرمها شده و يا تن دادن به انواع كارهاي ساده با مزد ناچيز و توهين‌هاي زياد از عوارض ديگر اين بيكاري می باشد بنابراين مي‌توان مفهوم « افت تحصيلي» را كه از متن نظام بزرگي به نام نظام آموزش و پرورش بر مي‌خيزد،يك مشكل، درد اجتماعي و در نهايت يك مسأله اجتماعي دانست كه بايد در مورد آن بررسي عميق صورت گرفته و راه‌حلهاي ممكن را براي رفع اين معضل ارائه داد.

 

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق

در عصري كه اطلاعات فراگير شده می باشد، افراد لاجرم در صحنه ارتباط متقابل اجتماعي و زيستن در حال و رفتن به آينده، ضروري مي‌بينند كه بخشي از آن اطلاعات را در حد نياز كسب نمايند. و در جهان تكنولوژي نوين با فرهنگهاي متنوع و متفاوت، دانش و اطلاعات، آگاهيها و انديشه‌هاي زآينده و مولد، فرهنگ خوب زيستن و ارزشهاي ملي و انساني و جامعه پذيري سالم، يعني نوعي تطابق مثبت و سازنده بايد به نسلهاي بعد منتقل گردد و همچنين آماده سازي نسلهاي آتي براي ساختن آينده‌اي ايده‌آل، كه سرنوشت چنين جامعه‌اي را خود در دست داشته باشند پس كدام نهاد و سازمان بهتر از آموزش و پرورش خصوصاً در عصر جديد مي‌تواند اين نقشها و وظايف مهم را عهده‌دار گردد.

آموزش و پرورش كشور ما ميليونها دانش آموز از مقطع ابتدايي تا متوسطه را در زير چتر خود جمع كرده و با صرف هزينه‌هاي زياد و بكارگيري مربيان، معلمان و امكانات آموزشي و غيره اجراي وظايف مهم و خطير ذكر شده را عهده دار شده‌اند تا بتوانند كودكان و نوجوانان امروز را سالم، كارآمد و موفق از متن نظام به جامعه كشيده و آنها را قادر نمايند تا در سطح جهاني پابه‌پاي پيشرفت علم و تكنولوژي و براي رفع نيازهاي واقعي انسانها چه در سطح ملي و فراملي حركت نمايند و جامعه كشور خود را در عرصه جهاني پايدار و سرافراز سازند.

ولي مي‌بينيم كه چگونه پس از گذشت يك سال در مقطع مختلف تحصيلي، عده‌اي از دانش آموزان به علل مختلف در تحصيل علم و دانش از حد متوسط كل دانش آموزان تنزل كرده، در جا مي‌زنند، يا مجبور به تكرار پايه مي‌شوند يا مردود شده و در نهايت از ادامه تحصيل در كلاس درس خودداري مي‌كنند و دچار تحصيل مي‌شوند. دانش آموزان بخش وسيعي از عناصر تشكيل دهنده نظام آموزش و پرورش مي‌باشند.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

يكي از مهمترين مسائل اجتماعي در ميان دانش آموزان در نظام آموزشي و پرورش، بحث «تكرار پايه» می باشد كه مستلزم سرمايه گذاريهاي اضافي زيادي می باشد. بحث تكرار پايه در نظام آموزش و پرورش بحث جديدي نيست. پديده‌اي می باشد كه از دهها سال قبل در نظام‌هاي آموزشي وجود داشته می باشد، روندي كه ما از آن به عنوان «افت تحصيلي» ياد مي‌كنيم.

وظيفه اصلي آموزش و پرورش تعليم و تربيت می باشد و تعليم و تربيت از ديدگاه اقتصادي نوعي سرمايه‌گذاري به شمار مي‌رود. لذا بايد در صدد بود تا چنين سرمايه‌گذاري عظيمي كه بخش عمده‌اي از سرمايه‌هاي كشور را به خود اختصاص مي‌دهد. صحيح برنامه ريزي گردد تا ضايعات آن به حد اقل برسد. بدين جهت هر گونه ضايعه‌اي كه موجب تلف شدن سرمايه گردد و نتيجه مطلوب از آن به دست نيايد «افت» ناميده مي‌گردد. چرا كه هر ساله دهها ميلياردها ريال بودجه كشور را به هدر مي‌دهد و نيروهاي بالقوه بشر جامعه را از آموزش و پرورش خارج مي‌كند و به اين ترتيب عظيم ترين سرمايه‌هاي جامعه كه همان نيروهاي انساني بي‌ثمر مي‌ماند.

ريشه‌هاي اين مشكل و مساله بزرگ و حاد از كجاست؟ آيا اين يك مشكل درون سازماني می باشد يعني از متن و درون نظام آموزش برخواسته می باشد، يعني نظام آموزش نمي‌تواند با برنامه‌ها، اصول و قواعد داخلي خود، چگونه اين دانش آموزان را بر اساس نيازهاي روز جامعه تربيت كند يا مشكل برون سازماني می باشد، يعني از سطح علمي و معرفتي كل جامعه و نهادينه نشدن تحصيل علم. وضع نابهنجار و نامطلوب سيستم اقتصادي و طبقاتي جامعه‌ها و يا تركيبي از آنها ناشي مي‌گردد؟

مي‌بينيم مشكلات آموزش و پرورش مانند مساله «افت تحصيلي» به حدي بغرنج شده می باشد كه هر ساله دهها و صدها كتاب و مجله و نشريه در جهان، خصوصاً در ايران در اين مورد چاپ شده می باشد و سمينار‌هاي مختلف كه غالباً جامعه‌شناسان و روانشناسان را به بررسي و تجريه و تحليل و ارائه راه‌حل‌ دعوت مي‌نمايند برگزار مي‌گردد، پس به نظر محقق، انتخاب موضوع آنقدر اهميت داشته می باشد كه به بررسي علل و عوامل عمده آن كه موجب عدم كارايي نظام آموزشي و پرورش كشور شده و سبب اتلاف و هدر رفتن سرمايه‌هاي مادي و معنوي يك ملت مي‌گردد، پرداخته گردد و با ارائه راه‌حل برخواسته از متن فرهنگ و ارزشهاي ملي و ديني كشورمان هشداري براي مسئولين و دست‌اندركاران سازمان تعليم و تربيت و دولت مجري قوانين باشد تا بتوانند با تصحيح و تقويت برنامه‌هاي آموزشي جديد، چنين بحراني را از جامعه ما بزدايند و با تقويت انگيزه تحصيل علم در انديشه‌هاي نسل جوان، جامعه را به سوي پيشرفت واقعي و تمدن حقيقي سوق دهند.

 

1-4- اهداف تحقيق

هر پژوهش و تحقيقي براي رسيدن به هدف و مقصود خاصي صورت مي گيرد. اين هدف غالباً خود را در قالب پرسش آغازين نمودار مي‌سازد و از طريق بيان آن آشكار مي‌گردد. در مراحل قبل اين تحقيق موضوع كلي و سوال كلي آشكار شده و اين موضوع كلي به صورت يك عنوان مشخص و روشن بيان شده می باشد. سوال اصلي و آغازين تحقيق كه همان عنوان تحقيق بود، در مورد «افت تحصيلي» دانش آموزان ذكر شده می باشد. با بررسي دقيق موضوع و عنوان تحقيق دريافتن اهميت و ضرورت آن اهداف مهمي را مي‌توان از درون آن تشخيص داد. نظر به اينكه خود محقق از دبيران سازمان بزرگ آموزش و پرورش كشور بوده، طي سالها تدريس در مدارس روستايي و شهري با مشكلات و نيازهاي دانش‌آموزان، مدرسان و ديگر كاركنان اداري آن سازمان تا حدي آشنا شده با انتخاب چنين موضوعي و تحقيق درمورد آن مسلماً اهدافي چند را به توضیح زير در نظر داشته می باشد.

گر چه اهداف زيادي را مي‌توان جهت تحقيق در پديده افت تحصيلي برشمرد، ولي مي‌توان اين اهداف را به دو صورت كلي و ويژه تقسيم كرد:

1- اهداف كلي 2- اهداف ويژه

«اهداف كلي مستقيماً از مساله پژوهش مشتق مي‌گردد، در واقع يكي از اهداف كلي، خود موضوع تحقيق می باشد كه معلوم مي‌دارد پژوهش چه چيزي را دنبال مي‌كند و يا قصد تعيين آن را دارد. اهداف ويژه تحقيق هم اصولاً از مساله پژوهش و اهداف كلي آن نشأت مي‌گيرد و مي‌توان آن را «خرده مساله پژوهش» ناميد. محقق، با بيان اين اهداف دقيقاً تصريح مي‌كند كه در اين تحقيق چه انجام مي‌گردد و چه انجام نمي‌گردد.»(خاكي، 1382، 29)

اين تحقيق صرفاً در شهرستان آمل در استان مازنداران انجام مي‌گردد. سپس اهداف آن چه كلي و چه جزئي متناسب با اين شهرستان مي‌باشد.

 

اهداف كلي

1- كشف ارتباط بين عوامل جامعه شناختي با پديده افت تحصيلي در دوره متوسطه

2- شناخت ميزان تاثير عوامل جامعه شناختي در تاثير گذاري بر افت تحصيلي

3- آگاهي بر طریقه و جريان پديده افت تحصيلي از سال 1375 تا 1383 به صورت كلي

4- مقايسه تطبيقي جريان و طریقه افت تحصيلي بين دختران و پسران در مقطع متوسطه از سال 75 تا 83

5- ارائه راهكارهاي صحيح بر اساس ارزشها و هنجارهاي ملي و ديني كشور ما براي بهبود اين وضعيت

 

اهداف ويژه تحقيق

1- آشنا ساختن مديران، دبيران و مربيان آموزشي و تربيتي با عوامل اجتماعي كشف شده در ارتباط با «افت تحصيلي» دانش‌آموزان.

2- برخورد قاطعانه و اصولي مسئولين نظام با عوامل شناخته شده افت تحصيلي به ترتيب اهميت و اولويت در حد امكان.

3- شناخت عوامل اجتماعي مشترك در افت تحصيلي دختران و پسران دوره متوسطه.

4- ارائه يك مدل تحليلي متناسب با شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه ما را در ارتباط با افت تحصيلي.

5- آشنا ساختن دانش‌آموز دختر دوره متوسطه با عوامل اجتماعي  افت تحصيلي براي بهبود وضعيت درسي آنها.

6- آشنا ساختن دانش‌آموز پسر مقطع متوسطه با عوامل اجتماعي افت تحصيلي جهت بهبود وضعيت درسي آنان.

7- ارائه راه ‌حلهايي به مسؤولين نظام آمورش پرورش بر اساس شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه ما.

8- ارائه پيشنهاد و راهنمايي‌هاي لازم به والدين جهت كمك به وضعيت درسي دانش‌آموزان.

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :197

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.