دانلود فرمت word : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : استفاده ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به منظور مطالعه اثر آن در چگونگی بیان ژن Kdm5d(Smcy

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

در سال 2014، گروهی از محققین با مطالعه ارتباط بین ROS و آسیب DNA و میزان لقاح در مردان نابارور با علل ناشناخته که کاندید ICSI بودند به این نتیجه رسیدند که میزان آسیب DNA و استرس اکسیداتیو در این افراد به میزان قابل توجهی بالا می­رود و همچنین میزان حاملگی این افراد از طریق ART کاهش می­یابد(Wright, Milne, & Leeson, 2014).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با در نظر داشتن مطالعه­ای که Sikka بر روی نمونه­ی منی مردان که با H2O2 اینکوبه شده بود، نمونه­ها را از نظر پراکسیداسیون چربی­ها، عملکرد اسپرم، حرکت، مرفولوژی و آپوپتوز مورد ارزیابی قرار داد. نتایج حاصل، افزایش پراکسیداسیون چربی­ها، کاهش عملکرد اسپرم و همچنین تغییرات مرفولوژیک مانند آپوپتوز را نشان داد(Sikka, 2001).

طی مطالعه­ای در سال 2007، جهت القاء استرس اکسیداتیو در بیضه رت­ها از دو ماده t-BHP (-tبوتيل هيدروپراکسيد)[1] و cHP (کومن هيدروپراکسيد)[2] بهره گیری کردند. پس از یافتن ميزانِ دوز کشنده LD50 در نسبت­های مختلف، هر یک از این دو ماده را به مدت دو هفته به صورت درون صفاقی تزریق کردند و به افزايش سطح ROS دربافت بيضه پی بردند. این مدل می­تواند برای یافتن تغییرات حاصل از استرس مورد مطالعه قرار گرفت و نظاره گردید که اظهار ژن مزبور و پروتئین آن در گروه آزمون کاهش معناداری یافته می باشد. این نتایج نشان داد که قرار گرفتن در معرض آرسنیک روی اسپرماتوژنز و پارامترهای اسپرم تاثیر می­گذارد(Li, Wang, & Wang, 2012).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در سال 2008، Akimoto و همکارانش عملکرد ژن Kdm5d را در طی فرآیند اسپرماتوژنز مورد مطالعه قرار دادند و با واکاوی ایمونوهیستوشیمی به این نتیجه رسیدند که Kdm5d عملکرد اختصاصی مردانه در دمتیله کردن H3K4 در سلول­های زایای بیضه داشته و بدین وسیله پروتئین آن در فشرده کردن کروماتین قبل از ورود به میوز تأثیر تنظیمی دارد(Akimoto et al., 2008).

 

 

 

 

[1]Tert butyl hydroperoxide

[2]Cumen hydroperoxide

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بهره گیری ازماده ترت بوتيل هيدروپراکسايد t-BHPیک مدل حیوانی از استرس اکسیداتیو به مقصود مطالعه اثر آن در چگونگی اظهار ژن Kdm5d(Smcy

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.