تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مشاع بودن حق مالکیت در آفرینۀ فکری می تواند بر تصرفات اداری و نحوۀ ادارۀ آفرینۀ فکری و ثبت و مدت طرفداری آفرینه و همین گونه طرح دعوی و ضمانت اجراهای آن، تأثیرگذار باشد.

 پیشینه پژوهش:

نظام مالکیت فکری از بدو شکل گیری، از مباحث نظری و فلسفی بسیار متأثر بوده می باشد. حق پدید آورندگان توسط دولت ها، پس از شکل گیری به رسمیت شناخته گردید و نظریه پردازان ضمن نوشته های خود به این موضوع پرداخته اند. اما در خصوص پژوهش یعنی اشاعه در مالکیت فکری، با مطالعه هایی که صورت گرفت تا کنون به صورت جداگانه منبعی در اختیار نمی باشد. تنها نظریه پردازان حقوق مالکیت فکری بخشی از آثار خود را به تعریف اختراع اشتراکی و اثر مشترک اختصاص داده اند.

در ایران، قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری 1386 و قانون حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان 1348 و قانون طرفداری از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای 1379 و همچنین دو کنوانسیون برن در خصوص مالکیت ادبی و هنری و کنوانسیون پاریس در خصوص مالکیت صنعتی که ایران به این کنوانسیون ملحق شده، بطور مختصر تصریح شده و در مبحث اشاعه، در کتب مدنی به اجمال مورد بحث قرارگرفته می باشد. در داخل کشور، بطور جداگانه کتاب و پایان نامه ای تحت این عنوان مورد پژوهش قرار نگرفته می باشد، بلکه آقای علیرضا محمدزادۀ وادقانی مقاله ای تحت عنوان “تأملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری” و همچنین آقای سید حسن میرحسینی در کتاب خود به نام “مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی” به انواع آثار مرکب پرداخته اند. در خارج، کتاب پرفسور کلود کلمبه تحت عنوان “اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان” و همین گونه مقالۀ “اصول و عوامل حاکم بر مالکیت فکری (عقلانی)” از ویلیام کرنیش، مقاله “شراکت و همکاری در تألیف مشترک” از زمیر لیور، هست که به مباحثی از قبیل خصوصیات بارز اثر مشترک و انواع آثار مرکب و شرایط تحقق آنها پرداخته می باشد.

مفاهیم و تعاریف :

 

 

برای ورود به موضوع پایان نامه با عنوان «اشاعه در مالکیت فکری» بدیهی می باشد در آغاز بایستی معنی و مفهوم اشاعه و مالکیت فکری و نیز ماهیت حقوقی آنها توضیح داده گردد و در صورتی که دارای انواع مختلفی باشند مشخص و اظهار گردد. در این خصوص عناصر و اسباب پیدایش اشاعه اظهار می گردد زیرا بدون شناسایی کامل اشاعه، حقوق و تعهدات مالکین مشاع و محدودیت های ناشی از اشاعه معلوم نخواهد گردید. پس در فصل دوم که شامل دو مبحث می باشد به طرح مباحث فوق می پردازیم. در این فصل برای شناخت مفهوم اشاعه و مالکیت فکری آغاز تعریف اشاعه از لحاظ لغوی و اصطلاحی، ماهیت، ارکان یا عناصر، انواع مورد مطالعه قرار می گیرد (مبحث نخست) وسپس به مفهوم، ماهیت مالکیت فکری و مصادیق آن در (مبحث دوم) می پردازیم.

1-1- مفهوم اشاعه و انواع آن

1-1-1- مفهوم و ارکان اشاعه

1-1-1-1- تعریف و ماهیت حقوقی اشاعه

الف- تعریف لغوی و اصطلاحی اشاعه:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اشاعه در مالکیت فکری

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اشاعه در مالکیت فکری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه