منبع تحقیق : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کسی که به حضور پادشاه  می رسید بایستی مطابق  رسم قدیم نماز(تعظیم) کند.(کریستنسن،288:1384،                                                                                       فردوسی،290:1374، همان:32)

پس از این اقدام آن شخص نزدیک می گردید و دربرابر شاه به خاک می افتاد . ودرآن حالت می ماند، تا شاه اورا اجازه برخاستن دهد.(کریستنسن،288:1384) رسم زمین بوسی عینا بایستی حتما بجای آورده می گردید.                                                                                     (فردوسی،299:1374)

همچنین بوسیدن تخت و دست و  انگشتری پادشاه نیز مرسوم بود.

ببوسید تخت و بمالید روی              بر آن نامور مهر و انگشت اوی.(همان:55)

به اسب اندر آمد به باغ بزرگ                    جهان ناسپرد جوان سترگ.

(فردوسی،18:1374)

از این رو وقتی بارخواهی با اجازه قبلی شاه با اسب به کاخ می آمد، بزرگترین تکریم را برای او یا کسی که او را فرستاده بود قائل بودند. مثلا در ارتباط با فرستاده سلم و تور به درگاه فریدون.(فردوسی،27:1374)

همچنین برای چنین کسی یا برای کسانی که هنگام بار منشور و خلعت و لقب می گرفتند هنگام ترک بار، اسب او را می خواستند. مثلا پس از خلعت گرفتن سام از منوچهر اسب پهلوان را خواستند.                                                                                              (فردوسی،43:1374)

و کسی که مامور خواستن اسب بارخواه بود «بالای خواه »نامیده می گردید.

خروشید مرد بالای خواه                          یکایک بر آمد زدرگاه.(همان جا)

غیر از این موارد بارخواه دارای هر مقامی که بود بایستی در جلوی کاخ از اسب پایین می آمد و پیاده به دهلیز کاخ می رفت و در آنجا می نشست تا سالار بار برای او اجازه بار می گرفت. روایت زیر اهمیت این مطلب را نشان می دهد وقتی شاه ترکان به  دربار هرمزد می آید ،هرمزد با اسب تا دهلیز کاخ می رود . شاه ترکان با دیدن هرمزد از اسب پیاده می گردد و بسوی هرمزد می رود. هرمزد پس از زمان کوتاهی  همچنان سوار بر اسب به ایوان باز می گردد . شاه ترکان منتظر می ماند تا هرمزد به ایوان خود برسد . آنگاه خود سوار بر اسب می نشیند تا پیش هرمزد رود. اما پرده دار عنان اسب او را می گیرد شاه

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.