تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

-١٥-٥- عوارض کادمیوم بر ارگان های بدن

٢-١٥-٥-١-كليه

مسموميت از هر طريقي كه اتفاق مي افتد نارسایي كليه از شايع ترين ومهمترين آثار سمي كادميوم مي باشد كه باعث اختلال در سلوهاي پروكزيمال كليه شده، پالايش گلومرولي را كاهش مي دهد ومنجر به پروتئين اوري، گليكوزوري وكاهش بازجذب اينولین مي گردد افزايش دفع ادراري بتا – ٢- ميكرو گلوبولين  ( پروتئين با وزن مولكولي پائين كه در لوله هاي پروكزيمال كليه باز جذب مي گردد )، از شاخص هاي اوليه اختلال فعاليت كليوي ناشي از مسموميت با كادميوم محسوب مي گردد. با افزايش ذخاير كادميوم در بدن به ٢٠٠ميلي گرم به ازاء هر كيلوگرم وزن بدن عوارض كليوي بروز مي نمايد( Brent et al، ٢٠٠٥).

كادميوم آزاد با واكنش به ماكرو مولكول هاي حياتي وغير فعال سازي متالوآنزیم ها، وفعال کردن كالمودولين  از طريق فعاليت اكسيژن سبب آسيب به غشاءهاي سلولي كليه مي گردد (EFSA، ٢٠٠٩).

 

٢-١٥-٥-٢- سيستم اسكلتي

مسموميت استنشاقي يا دهاني كادميوم منجر به اختلال در متابوليسم كلسيم شده وممكن می باشد منجر به بيماري دردناك استخواني گردد. اين بيماري اولين بار در ناحيه اي از ژاپن ( Toyama prefecture ) شناسایي گردید و اصطلاحاً itai itai    ناميده مي گردد بيماري با استئومالاسي،استئوپوروز[1] كه منجر به افزايش تردي وشكنندگي خود به خودی استخوان مي گردد، همراه می باشد. مطالعات نشان داده كه كادميوم باز جذب استخواني  را افزايش مي دهد ومنجر به مهار استخوان سازي مي گردد. تغييرات ناشي از كادميوم با دوره آبستني، شيرواري وقاعدگي افزايش مي يابد. يكي از دلايل تشنج آبستني در مادران سيگاري را به وجود كادميوم در سيگار ربط مي دهند(  EFSA، ٢٠٠٩).

كبدي مي گردد ومنجر به سرطاني شدن اين سلولها مي گردد. كادميوم به دليلي شباهت به كلسيم ومنيزيم باعث اختلال در فعاليت آنزیم هاي حياتي ترميم DNA  مي گردد وترميم DNA  را مختل مي كند(Michael et al،٢٠٠٢). در بشر نيز در معرض قرار گرفتن طولاني با كادميوم ريسك سرطان ريه را افزايش داده می باشد ومطالعات ديگر بر روي حيوانات نشان مي دهد مسموميت خوراكي در موش هاي صحرایي نر منجر به افزايش تومور پروستات شده می باشد اما در بشر ثابت نشده می باشد(Brent et al.، ٢٠٠٥). مطالعات تحقيقي روي كادميوم ونقش آن در وقوع سرطان ها به دليل فقدان توصيفي دقيق از دوز مسموميت وسرطانزایي امكان پذير نيست، واز طرفي عوامل ديگري همراه با كادميوم در وقوع سرطان تأثیر دارد همچنين كادميوم به عنوان يك سم ژني موجب القاء اپوپتوزيس[2] مي گردد كه به گونه بحراني براي برداشتن سلول هاي آسيب ديده بهره گیری مي گردد. آژانس بین المللی تحقیقات سرطان[3]كادميوم را به دليل تأثیر آن در سرطان ريه به عنوان يك عامل سرطان زا در گروه A  قرار داده می باشد( Brent et al، ٢٠٠٥).

E.E.Cكادميوم را به عنوان يك عامل احتمالي سرطان زا در بشر بر اساس دلايلي از سرطانزایي آن در بشر وحيوانات در گروه B1  طبقه بندي كرده می باشد (EFSA، ٢٠٠٩).

 

٢-١٧- تشخیص مسمومیت کادمیوم

اندازه گيري سطح خوني كادميوم سودمند نمي باشد. دفع ادراري كادميوم به ميزان بيش از ١/٠ميكرومول بر ليتر مخصوصاٌ اگر همراه با سطح ادراري بالاي بتادوميکروگلوبولين ومتالوتيونين باشد ملاك مناسب مسموميت باشد. ميزان كادميوم  موجود در كليه را مي توان با بيوپسي كليه وبا تكنيك Neutron Activation  Analysis اندازه گيري نمود(اسماعیلی، ١٣٧١).

  Osteoporsis   [1]

  APOPTOSIS  [2]

IARC))  International  Agency  For  Research  on Cancer  [3]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

استخراج واندازه گیری همزمان فلزات سنگین سرب و کادمیوم و روی در برنج

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه