تکه ای از متن پایان نامه :

براساس این نظریه مخترع ماشین خالق چیزی می باشد که آن چیز خالق کار می باشد و خالق ارزشی می باشد. ماشین مولد می باشد و همانند طبیعت خود به خود مبدأ ثروت می باشد. در اجتماع چیزی مثل طبیعت ایجاد شده که همانند آن قادر می باشد با کار کم که صرف آن می گردد و احیاناً بدون کار ایجاد ارزش کند و علیهذا مخترع ماشین تنها محصول کار را نمی فروشد. ماشین مظهر اجتماع می باشد و نمی تواند مملوک شخصی باشد و مبادله گردد و هیچ فردی را نمی توان به تنهایی مخترع و مبتکر دانست. اما در عین حال بایستی به مخترع پاداش داده گردد زیرا به دست او چنین چیزی جاری شده می باشد و در حقیقت براساس این نظریه می توان گفت حق مخترع همان پاداش می باشد نه مال که مثل مال های دیگر مبادله گردد. دلیل بر مالکیت اشتراکی نیز این امر اظهار شده که آن چیز را فرد به وجود نیاورده می باشد و طبیعت به وجود آورده و هیچ یک از این دو به خاطر یک شخص معین هم به وجود نیاورده اند یعنی فرد نه با آن چیز رابطۀ فاعلی دارد و نه رابطۀ غائی.[1]

 

 

دنظریه مالکیت اعتباری

آغاز بایستی گفت ملکیت دارای مراتبی می باشد مانند: ملکیت حقیقی، ملکیت ذاتی، ملکیت مقولیه (ملک فلسفی)، ملکیت اعتباری (ملکیت حقوقی) که در اینجا ملکیت اعتباری محل بحث می باشد. ملکیت اعتباری که عبارت می باشد از اعتبار سلطنت و احاطه کسی (مالک) بر چیزی (مملوک). این قسم امری می باشد اعتباری که عقلاء آن را بر حسب نیاز جامعه برای اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعتبار کرده اند.

هر کسی چیزی تألیف کند، آن تألیف نتیجۀ کار فکری و اندیشه اش بوده و پس مالک و صاحب آن می باشد و حق دارد دیگران را از هر گونه دخل و تصرفی در آن باز دارد. زیرا مردم شرعاً وعرفاً بر اموال خویش مسلط هستند. البته مالکیت مطلق نیست و دلیلی برحرمت انتفاع و تصرفات معنوی مانند مطالعه و استناد به آن وجود ندارد. آن چیز که جایز نیست نسخه برداری و تکثیر بدون اجازه مؤلف می باشد که در این صورت می تواند مطالبۀ حق کند.[2]

هنظریه مالکیت تکوینی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

از وی دیگر سلطۀ تکوینی بر آن ندارد و یک شیء خارجی می گردد که هیچ سلطه و مالکیت بر آن ندارد بلکه محض جدا شدن احتیاج به مالکیت اعتباری دارد.

مطلبی که گفته نشده و به صورت کلام در نیامده می باشد اصدار و عدم اصدارش به اختیار گوینده می باشد اما همین که گفته گردید وجود جداگانه ای دارد. شخصی که قدرت ساختن خانه دارد یا طرح و مدل خاصی را در ذهن دارد همینکه خانه را ساخت یا مدل و طرح را پیاده نمود و بین او و خانه و مدل و طرح که به صورت عین خارجی درآمده یک مالکیت اعتباری لازم می باشد.     

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[1]–  پیشین، ص 146.

[2]– محمد صادق، روحانی؛ فقه الصادق، ج 19، چاپ سوم، العلمیة الکمیة، 1412ه.ق، صص 222- 223.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اشاعه در مالکیت فکری

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اشاعه در مالکیت فکری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه