تکه ای از متن پایان نامه :

به وقوع جرم سهم گیرند و در نهایت، قاضی با كمال استقلال و بی طرفی حكم كند (حیدرعلامه، 1392).

مداقه در اسناد مصوب مراجع بین المللی در خصوص حقوق بشر به گونه اختصار، مضمون واحدی از این مطلب به دست می دهد که بشر از حقوق و آزادی هایی برخوردار می باشد که بایستی الزاماً و به گونه ای مؤثر از آن و) اگر زباني را كه در دادگاه تكلم ميشود نمي فهمد و يا نمي تواند به آن تكلم كند يك مترجم مجاناً به او كمك كند.

ز) مجبور نشود كه عليه خود شهادت دهد و يا به مجرم بودن اعتراف نمايد. عمده مطالبی که ذکر گردید حاکی از حق دفاع متهم بود که در قوانین جزایی و دادرسی کیفری مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد. اما حق آزادی دفاع در دادرسی مدنی هم شایان توجه می باشد.

دادرسی مدنی تقابلی دو طرف دادرسی را رویاروی هم قرار می دهد، از این رو اصحاب دعوا از منظر حقوق و تکالیف در سطح جایگاه برابر قرار گرفته، به علاوه که می توانند از خود دفاع کنند، و به حقوق دفاعی یکدیگر تکریم بگذارند؛ قادر خواهند بود در مورد شیوه دفاع شخصی یا دفاع با کمک نماینده خود آزادانه تصمییم بگیرند؛ بر این اساس، اصل آزادی دفاع در دادرسی مدنی بدین معناست که  هز یک از طرفین می تواند شخصا یا توسط وکیل در دادگاه ها حاضر شوند؛ در حقیقت، آزادی در انتخاب شیوه دفاع موضوع این اصل را تشکیل می دهد (کریمی و محسنی و کاویار، 1390).[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

حق مطلع شدن از ادله و علت های طرف مقابل برای تدارک دیدن دفاع مناسب در برابر آن که در اظهار بزرگان حقوق به اصل تناظر تعبیر شده می باشد (شمس، 1381 و حیدری، 1389 و حسین زاده،1386). مانند این موارد می باشد. « پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي

[1] . هر يك از اصحاب دعوا مي تواند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در مواردي كه دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي گردد. در اين صورت شخصا مكلف به حضور خواهند بود.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه