تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

سیاست های داخلی چنان که سلطه جویانه یا مزورانه باشد، می تواند در کاهش قدرت نرم موثر باشد» (نای، همان، 55)

  1. تأثیرات جنگ نرم

همانگونه که گفته گردید، جنگ نرم به اقداماتی اطلاق می گردد که دشمن در آن کوشش دارد تا با اعمال یکسری روندهای برنامه ریزی شده، زمینه را برای کمرنگ جلوه دادن ارزش های جامعه هدف فراهم آورد. در این نوع از تهدیدات کوشش خواهد گردید تا رویه های مقاومت گرایانه به تدریج مورد تردید و بازنگری قرار گیرند و جوامع نسبت به استمرار این رویکردها اظهار نگرانی نمایند که مبادا مورد تهاجم دشمن واقع شوند. این جریان خود یک نوع عملیات روانی می باشد که در آن به رغم عدم بهره گیری از تسلیحات نظامی، کشوری می تواند کشور دیگر را با چالش ها و بحران های متعدد مواجه سازد.

جنگ نرم را می توان تحولی دانست که موجب دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول یک نظام سیاسی می گردد. تهدید نرم نوعی سلطه کامل در ابعاد سه گانه حکومت، اقتصاد و فرهنگ می باشد که از طریق استحاله الگوهای رفتاری ملی در این حوزه ها و جایگزینی الگوهای نظام سلطه ای، محقق می گردد. با این توجه، تمامی اقداماتی که موجب گردد تا اهداف و ارزش های حیاتی یک نظام سیاسی (زیر ساخت های فکری، باورها و الگوهای رفتاری در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست) به خطر افتد، یا موجب ایجاد تغییر و دگرگونی اساسی در عوامل تعیین کننده هویت ملی یک کشور گردد، تهدید نرم به شمار می آید. در تهدید نرم، بدون منازعه و لشکرکشی فیزیکی، کشور مهاجم، اراده خود را بر یک ملت تحمیل و آن را در ابعاد گوناگون با روش های نرم افزارانه اشغال می کند. (سراجی، ۱۳۸۸، ۱۵-۱3)

  1. کشمکش ها هم تامین کننده همبستگی و امنیت و هم موجب گسستگی و ناامنی جامعه می باشد؛
  2. نابرابری در توزیع منابع و منافع اقتصادی- معیشتی و سیاسی، باعث تضاد و جنگ بین گروهی می گردد؛ لذا امنیت و ناامنی جامعه معلول نابرابری در توزیع منابع و منافع می باشد؛
  3. ناامنی اجتماعی، چارچوب های هویتی را مشخص می کند؛ زیرا هویت ها براساس جایگاه فرد در نظام تولید و تصاحب ثروت و قدرت تعریف می گردد. (امنت، 1386: 260)

رویکرد دوم، بر ارتباط دوسویه امنیت و جامعه و تاثیر متقابل آن ها تاکید دارد و به این نکته توجه می کند که امنیت در بطن جامعه، قابل فهم می باشد. پس، بر وجود یا فقدان امنیت در بطن ارزش های جامعه متمرکز می باشد (عبدالله خانی، 1383: 259) این رویکرد تا حدی تحت تاثیر جامعه شناسانی مثل هربرت اسپنسر[1]، امیل دورکیم[2]، ماکس وبر[3]، تالکوت پارسونز[4] و دیدگاه کارکردگرایی – ساختی می باشد. در این دیدگاه، اجزای جامعه برای حفظ تعادل آن در ارتباط می باشند و مولفه هایی مانند امنیت و ارزش های جمعی در حفظ تعادل جامعه تأثیر دارند. امنیت در این رویکرد، دارای خصوصیات زیر می باشد:

  1. امنیت دارای ساخت ذهنی می باشد؛
  2. نظام فرهنگی، عمده ترین توانایی را برای تامین امنیت در اختیار دارد؛

[1] – Herbert Spencer

[2] – Emile Durkheim

[3] – Max Weber

[4] – Talcott Parsons

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصول و مبانی جنگ نرم در اسلام

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه