تکه ای از متن پایان نامه :

یکی از اجزای مثبت این دارایی، حقوق مالکیت فکری می باشد که فرد در دورۀ زندگیش به دست آورده و بعد از فوت وی به همان شکل و صورتی که در کیسۀ دارایی مورث می باشد به کیسۀ دارایی ورثۀ حین الفوت منتقل می گردد.[1] در این انتقال، اموال فکری نیز مانند سایر اجزاء دارایی فرد که از مالیت برخوردار هستند به عنوان ترکۀ متوفی به ارث خواهند رسید، در نظام حقوقی ایران مالیت اموال فکری مسلم می باشد و این امر در قوانین مختلف مالکیت ادبی و هنری یا صنعتی، چهرۀ قانونی یافته می باشد.

اما در اینکه آیا وصیت نیز مانند ارث می تواند از اسباب ایجاد اشاعه باشد؟ نباید تردید روا داشت. هرچند به وصیت در اکثر کتاب های فقهی و حقوقی به عنوان سببی برای ایجاد اشاعه تصریح نشده می باشد اما این عدم ذکر احتمالاً به دلیل شباهت تام آن با میراث بوده زیرا در وصیت نیز مانند ارث، مورد شرکت می تواند عین یا منفعت یا حق باشد. در اثر مشترک با فوت یکی از پدیدآورندگان حقوق مالی (مادی) پدیدآورنده اعم از مخترع و مؤلف به وراث او منتقل می گردد، اما مشکل می باشد بتوان در مورد اثر مشترک، مورد وصیت را پیش بینی نمود، زیرا که اثر مشترک متعلق به همۀ پدیدآورندگان می باشد.

1-2- مفهوم و ماهیت مالکیت فکری

برای اینکه مفهوم مالکیت فکری را به گونه ای دقیق و قابل فهم و درک بهتر، اظهار نمائیم، بدواً در این مبحث به تعریف و مصادیق مالکیت فکری و سپس به ماهیت فقهی وحقوقی آن در دو گفتار جداگانه می پردازیم:

حقوق مالکیت فکری از شاخه های حقوق خصوصی می باشد که این حقوق به موضوعاتی می پردازد که زاییدۀ فکر و اندیشۀ بشر می باشد و هدف آن طرفداری از آثار پدیدآورندگان اثر هنری و علمی می باشد. مؤلف یا پدیدآورنده هر اثری اگر از نظر قانون مورد طرفداری قرار نگیرد، نمی تواند با آرامش خاطر، اثر خود را به جامعه عرضه نماید. پذیرش حقوق فکری صاحبان آثار در این قلمرو در حدود 3 قرن پیش با شناسایی قانون «آن»[2] به مقصود طرفداری از صاحبان آثار، اختراعات، ابداعات و تشویق آنها به ابداع بیشتر و جلوگیری از سرقت آثارشان در سال 1709 در انگلیس آغاز گردید.

بطور کلی می توان اظهار نمود: «حقوق مالکیت فکری حقوقی می باشد که موضوع آن اثر فکری می باشد و به خلاقیت و آفرینش پدیدآورندۀ آن وابسته می باشد.»[3] این حقوق، حقوق انحصاری می باشد که به پدیدآورندگان آثار فکری در دو حوزۀ مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی تعلق می گیرد. مالکیت فکری، ناظر بر خلاقیت های مورد بهره گیری در تجارت و بازرگانی می باشد که شامل اختراعات، آثار ادبی و هنری، نشانه ها وعلائم تجاری می باشد.[4] در واقع مالکیت فکری از ایده ها و اطلاعاتی که بیشتر ارزش تجاری دارند طرفداری می کند، طرفداری از این ایده ها رشد چشمگیری به ویژه در کشورهای صنعتی که از مالکیت فکری به عنوان اعتباری برای بهره برداری تجاری از ایده هایشان بهره گیری می کند، داشته می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-2-1-2- مصادیق مالکیت فکری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اگر بخواهیم قایل به تقسیم بندی سنتی حقوق باشیم همانطور که در مبحث ماهیت حقوق مالکیت فکری تصریح خواهیم داشت، دیگر نمی توان حقوق مالکیت فکری را نه در زمره حقوق عینی و نه در مجموعه حقوق دینی گنجاند. گروهی برآن هستند که این حقوق را به مثابۀ حقوق شخصی

[1] – حسن، امامی؛ حقوق مدنی، ج 3، چاپ شانزدهم، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1381 ، ص 181.

[2] –   Anne Act

[3] –  علیرضا، نوروزی؛ حقوق مالکیت فکری، حق مؤلف و مالکیت صنعتی ، چاپ اول، نشر چاپار، 1381، ص 23.

[4] – لیلا، رئیسی؛ نظام حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت معنوی، چاپ اول، نشر جنگل جاودانه، 1388، ص6.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اشاعه در مالکیت فکری

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اشاعه در مالکیت فکری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه