دانلود فرمت ورد:دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 

پژوهشگران و محققين حسابداري اظهار داشته اند كه “سود حسابداري”مبتني بر ميثاق ها و قواعدي می باشد كه بايست منطقي و با يكديگر متناسب باشد.اگرچه اين قواعد و ميثاق ها احتمالا انعكاسي از مفهوم “سود اقتصادي” نباشد. به هر صورت مفاهيمي نظير “تحقق درآمد”،  “تطابق”، “حسابداري تعهدي” و “تخصيص بهاي تمام شده” را تنها مي توان بر اساس قواعد دقيق تعريف كرد زيرا اين مفاهيم در دنياي واقعي همتايي ندارند و درك شواهد غيرعيني نيز كار دشواري می باشد.

در بيانيه شماره يك هئيت استانداردهاي حسابداري مالي (FASB.1) فرض شده می باشد كه سود حسابداري معيار خوبي براي ارزيابي عملكرد واحد انتفاعي می باشد و مي تواند براي پيش بيني گزارشات آتي مورد بهره گیری قرار گيرد. ديگر صاحبنظران بر اين اعتقادند كه سود حسابداري از لحاظ كلي،  اطلاعاتي مربوط در باره مدل هاي تصميم گيري سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب مي شوند.

طبق رويكرد سنتي ارزشيابي داراييها و بدهيها تنها در صورتي كه منتج از معاملات،  عمليات و ساير رويدادهاي مالي باشد مبناي ثبت قرار مي گيرد. در سطح معاني،  سود بعنوان معيار كارايي شركت محسوب مي گردد. همچنين با مباحث مطرح شده در ارتباط با مفهوم سود در سطح ساختاريي و معاني و رفتاري آشنا خواهيم گردید. لازم به ذكر می باشد كه هنوز متفكران حسابداري به تعريف جامعي كه مورد توافق همگان باشد نرسيده اند.در زير مفاهيم متفاوت سود در سه سطح مورد بررسي قرار مي دهيم :

3-2- مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاريف)[1]:

حسابداران سود حسابداري را معياري براي تفسير رويدادهاي دنياي واقعي(سود اقتصادي) مي دانند اما معمولا اصول و قواعد حسابداري بر مفروضاتي بنا شده اند كه ممكن می باشد با پديده هاي دنياي واقعي يا با آثار رفتاري مرتبط نباشد. پس سود گزارش شده توسط شركتها محصول نهايي بهره گیری از روش هاي متفاوت حسابداري مي باشد كه بيانگر نتيجه فعاليتهاي شركت مي باشد. برخي از پژوهشگران بر اين عقيده اند كه بهره گیری كنندگان از گزارش سود بايست توجه داشته باشند كه تنها در صورتي سود حسابداري قابل درك و بهره گیری می باشد كه نحوه اندازه گيري و قواعد عملياتي مربوط به آن نيز روشن باشد.

سهامداران،  هست. تحقيقاتي در اين زمينه انجام شده می باشد كه نشان مي دهد سودهاي گذشته محاسبه شده بر اساس ارزش هاي تاريخي،  در مقايسه با سودهاي گذشته محاسبه شده بر اساس ارزش هاي[1] Syntactical level

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه مطالعه ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه مطالعه ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.