با عنوان : دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS) با بهره گیری از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرايش: حسابداری

عنوان:

دقت پیش‌بینی سود هر سهم (EPS)

با بهره گیری از مدل سری زمانی باکس ـ جنکینز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

چكيده:

برنامه ریزی های کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه ی بقا ، پیشرفت و موقعیت کلیه واحدهای اقتصادی و نیز اتخاذ تصمیمات اثر بخش سرمایه گذاری و تأمین مالی توسط مدیران، سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان و سایرین ضروری می باشد.

معمولاً به مقصود پیش بینی وقایعی که درآینده روی می دهد به اطلاعات بدست آمده از وقایع تاریخی اتکا می گردد. بدین ترتیب که داده های گذشته تجزیه و تحلیل می گردد تا از آن الگویی قابل تعمیم برای آینده بدست آید به همین دلیل در تحقیقات حسابداری نیز برای پیش بینی های مالی مانند سود شرکت ها و نهایتاً بهره گیری سودمند از آنها روش‌های مختلف جهت پیش بینی انتخاب شده می باشد

پیش بینی های سود اکثراً از سه منبع یا گروه بدست می آید : گروه اول مدیریت هستند و گروه دوم تحلیل گران مالی و گروه سوم مدل های کمّی سری های زمانی، در تحقیقات انجام شده در زمینه مقایسۀ پیش بینی این گروهها نتایج گوناگون و گاه متضاد بدست آمده می باشد.

تحقیقات بسیار زیادی خصوصاً در دهه ی 1960و1970 (نظیر تحقیقات انجام شده توسط
بیسی کری و توارک1 1978 ، هیسل وجنین2 1986 و کاپلاند و مارینو3 1972 و گرین و سگال4 1966) در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی و مدل های سری های زمانی باکس – جنکینزانجام گرفته می باشد که البته علی رغم این تحقیقات نتایج یکسانی به منصۀ ظهور نرسیده می باشد .

جهت آزمون فرضیه پژوهش ، آغاز مناسب ترین مدل های سری زمانی باکس – جنکینز از داده های شرکت های منتخب بدست آمده و سپس سود هر سهم شرکت های منتخب پیش بینی می گردد. در مرحلۀ بعدی خطای نسبی پیش بینی سود هر سهم مدل با سود هر سهم واقعی محاسبه می گردد

مقدمه:

برنامه ریزی های کوتاه مدت در زمینه های مختلف برای ادامه بقا، پیشرفت و موقعیت کلیه واحدهای اقتصادی و نیز اتخاذ تصمیمات اثر بخش سرمایه‌گذاری و تأمین مالی توسط مدیران، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و سایرین ضروری می باشد. برنامه‌ریزی امکان بهره‌برداری مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد و با بهره گیری از آن می‌توان قبل از مواجه شدن با رویدادهای اقتصادی نامطلوب ، واکنش های مناسب نشان داد . در همین راستا برای افزایش تاثیر برنامه ریزی نیز بایستی توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را که لازمه آن می باشد بهبود بخشید .

کانون توجه این پژوهش پیش بینی می باشد . پیش بینی از این نظر مهم می باشد ، که عنصر بنیادین و کلیدی در تصمیم گیری بهره گیری کنندگان درون سازمانی وهمچنین برون سازمانی به شمار می رود . بر این اساس ، کارایی و اثر بخش نهایی هر تصمیم به نتایج رویدادهایی بستگی دارد که به دنبال هر تصمیم روی می دهد . بدین سان تصمیمی کارا و اثر بخش خواهد بود که پیش بینی های انجام گرفته بر مبنای آن صحیح بوده باشد .

1-1. مقدمه

به جرأت می توان اظهار داشت که در دهه 1960 و 1970 انقلاب عظیمی در تحقیقات حسابداری و مالی صورت گرفته می باشد و در این بین تحقیقات مرتبط با پیش بینی های مبتنی بر مدل های کمّی حجم عظیمی از این تحقیقات را به خود اختصاص داده می باشد . در مارس 1973 بنیاد تحلیل گران مالی[1] پژوهش سه بخشی را ارائه داد ، یک بخش پژوهش که مربوط به پژوهش حاضر می باشد .

در زمینه پیش‌بینی سود شرکت‌ها بود. این پژوهش، گزارش می نمود که تنها از اکتبر 1971 تا سپتامبر 1972 حدود 78 مقاله در زمینه پیش بینی مدیریت در مجله ی وال استریت انتشار یافته می باشد که این خود نشانه از اهمیت بالای این حوزه در حسابداری و امور مالی می باشد[2].

در این پژوهش براساس سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و با بهره گیری از مدل سری زمانی باکس ـ جیکنز سود هر سهم برآورد شده و مدل در پایان از نظر کاهش میزان خطا از راه نرم‌افزار Eviews مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

2-1. اظهار مسأله

معمولاً به مقصود پیش بینی وقایعی که در آینده روی می دهد به اطلاعات بدست آمده ازوقایع تاریخی اتکاء می گردد. بدین ترتیب که داده‌های گذشته تجزیه و تحلیل می شوند تا از آن الگویی قابل تعمیم برای آینده به دست آید. این فرآیند که در اغلب روش‌های پیش‌بینی به کار می‌رود. مبتنی بر این فرض می باشد که روابط بین متغیرها در آینده نیز ادامه خواهد پیدا نمود (شیوا،1378،ص30-29)3.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

برای روشن شدن فرآیند پیش بینی تصریح به این موضوع لازم است که روشهای پیش‌بینی می‌تواند کاملاً ساده یا پیچیده کوتاه مدت یا بلند مدت کمّی یا کیفی و… باشد. اما علی رغم تنوع در روش‌های موجود می‌توان آنها را به دو گروه اصلی روشهای کیفی و کمّی، طبقه‌بندی نمود (آذر و مومنی،1379،ص20)4.

در روشهای کیفی پیش بینی مبتنی بر قضاوت ذهنی می باشد . و پیش‌بینی کننده با بهره گیری از تجارب خود و در نظر گرفتن شرایط کنونی و تغییرات قابل پیش‌بینی، داده‌های آینده را پیش‌بینی می‌کنند.

در فرآیند پیش بینی ، بعضاً فقدان یا عدم دسترسی به داده های تاریخی یا عدم کفایت حجم آن ، بهره گیری از روشهای قضاوتی را ضروری می سازد .

در روشهای کمّی با بهره گیری از تجزیه وتحلیل داده های گذشته ، ارزش متغیر مورد نظر پیش‌بینی   می گردد. روشهای رگرسیون و سری های زمانی نمونه ای از آن می باشد . سری زمانی خود به مدل های یک متغیره و چند متغیره تقسیم می گردد . در مدل های یک متغیره تنها براساس ارزش مقادیر گذشته یک سری زمانی ، ارزش و مقادیر آتی متغیروابسته پیش بینی می گردد ، در حالی که در مدل های چند متغیره با شناسایی وتشخیص متغیرهایی که با متغیرمورد مورد نظربرای پیش بینی درارتباط می باشد،مدل آماری مربوط طراحی می گردد و برای پیش بینی بکار می رود . دراین مدل ها با شناسایی روابط بین متغیرها می توان نتیجه پیش بینی را بهبود بخشید . با در نظر داشتن دسترسی به داده های تاریخی و در نظر گرفتن مزایای روش کمّی ، در این پژوهش از مدل های مبتنی بر داده های تاریخی   در چارچوب سری زمانی بهره گیری خواهد گردید . سری زمانی ، مشاهدات متوالی زمانی مربوط به یک متغیر معین می باشد و معمولاً برای دستیابی به یک الگوی تاریخی که برای پیش بینی مورد نظر مفید باشد ، از سری زمانی بهره گیری می گردد به بیانی دیگر در تجزیه وتحلیل سری زمانی کوشش می گردد با بهره گیری ازمقادیر گذشته مقادیر آینده یک متغیر پیش بینی گردد.

هر چند در پیش بینی هایی که مبتنی بر طریقه گذشته می باشد فرض می گردد که گذشته آینه ای برای آینده می باشد و روندهای گذشته در آینده ادامه می یابد اما بایستی توجه داشت که تمامی پیش بینی ها با مقداری عدم قطعیت همراه می باشد.

پس نباید امیدوار بود که هر پیش بینی کاملاً دقیق باشد . اما بایستی انتظار داشت که منافع حاصل از پیش بینی ، بیشتراز هزینه فرصت ناشی ازعدم پیش بینی باشد .

پیش بینی های سود اکثراً از سه منبع یا گروه بدست می آید : گروه اول مدیریت هستند و گروه دوم تحلیل گران مالی و گرو سوم مدل های کمّی سری های زمانی می باشد .

در تحقیقات انجام شده در زمینه مقایسه پیش بینی این گروهها ، نتایج گوناگون و گاهی متضاد بدست آمده می باشد .

به هرحال، محقق دراین پژوهش که در بستربورس اوراق بهادارایران انجام می گیرد بر آن می باشد که دقت پیش بینی سود بوسیلۀ مدل های کمّی سری های زمانی با بهره گیری از متدولوژی باکس – جنکینز را مورد آزمون قرار دهد .

اساساً این پرسش برای محقق مطرح می باشد که آیا مدل های سری های زمانی حاصل از متدولوژی باکس ـ جنکینز[3] سود را دقیق پیش بینی می کنند؟

3-1. اهداف و اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی ازهدف های اصلی حسابداری ارائه اطلاعاتی می باشد که بتوان با بهره گیری ازآن رویدادهای تجاری آینده را پیش بینی نمود.ازدیدگاه روش مبتنی برپیش بینی برای تدوین وارائه یک تئوری حسابداری بایستی روشهای گوناگون حسابداری را ازنظر توانایی آنهاجهت پیش بینی رویدادهای اقتصادی یا تجاری ارزیابی نمود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

به طورکلی شاخص سودمندی درپیش بینی عبارت می باشد از، روابط احتمالی بین رویدادهای اقتصادی مورد نظرتصمیم گیرنده متغیرهای پیش بینی کننده مربوط که تا حدی از اطلاعات حسابداری نشأت می گیرد .

تحلیل‌گران برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار به تعیین سود واقعی نیاز دارند . سود به عنوان ابزار پیش بینی برای تحلیل گران و سرمایه گذاران از جایگاه خاصی برخوردار می باشد .

در بیانیه مفهومی شماره (1) هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی چنین آمده می باشد :
« سرمایه گذاران و اعطاء کنندگان وام و اعتبار و سایرین به ارزیابی دورنمای خالص جریان نقدی واحد تجاری علاقه مندند وغالباً سود به دست آمده را برای کمک به ارزیابی قدرت سود آوری،                 پیش بینی سود های آتی ، برآورد ریسک اعطای اعتبار و سرمایه گذاری در واحد تجاری ، به کار می گیرند.» یعنی نوعی ارتباط مفروض بین “سود گزارش شده ” و” جریان نقدی” بطور اعم و سود نقدی قابل توزیع بین سهام داران بطوراخص ، هست . بسیاری از سرمایه گذاران بر این باورند که پیش بینی سودهای آینده ، در ارزیابی سهام ، در زمان خرید و فروش مؤثرند . پس سود آتی پیش‌بینی شده را می توان مهمترین ابزار پیش بینی قیمت سهام به حساب آورد(هندریکسن و الدسون،1982،ص115)[4].

هدف اصلی این پژوهش مطالعه دقت پیش بینی EPS بوسیلۀ مدل های سری زمانی باکس – جنکینز می باشد . همانطور که ذکر گردید تحقیقات بسیار زیادی در زمینه پیش بینی در کشورهایی با بازارهایی پیشرفته و مدرن مانند آمریکا انجام شده می باشد و این درحالی می باشد که در کشور ما به علت نو ظهوربودن و رونق جدید بازارسرمایه ، تحقیقات موجود دراین زمینه نیزدرآغاز کارو در مراحل ابتدایی می باشد .

به هرحال تحقیقات بسیار کمی در این حوزه از بازار سرمایه و بالاخص در زمینه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت و تحلیل گران مالی و مدل های سری زمانی،انجام شده می باشد . محقق با در نظر داشتن کمبود تحقیقات وجود در این زمینه و همچنین به علت اهمیت دقت پیش‌بینی سود در اخذ تصمیمات بهینه توسط بهره گیری کنندگان درون سازمانی واستفاده کنندگان برون سازمانی بدین نتیجه رسیده می باشد که انجام این پژوهش اهمیت و ضرورت اجتناب ناپذیر دارد.

4-1. فرضیه پژوهش

برای تعیین قیمت اوراق بهادار کوشش های زیادی صورت گرفته می باشد ، تا مورد بهره گیری علاقه مندان به سرمایه گذاری قرار گیرد . جهت گیری غالب این تحقیقات براساس برآورد جریان وجوه نقد حاصل از در اختیار داشتن سهام یا اوراق قرضه ، شکل می گیرد از طرفی آن چه برای برآورد جریان وجوه نقد حاصل از یک سرمایه گذاری مبنا قرار می گیرد سود پیش بینی شده یک واحد اقتصادی می باشد، که تصور می گردد جانشین خوبی برای جریان وجوه نقد آتی می باشد . به همین دلیل محققین حسابداری در طول سالهای اخیر به مقصود پیش بینی دقیق سود چاره جویی کرده اند. مانند راههای دست یابی به برآورد سود آتی پیش بینی مدیریت و مطالعه و مطالعه رفتار سودهای گذشته در طول زمان می باشد که مورد توجه قرار گرفت و کوشش هایی برای ایجاد الگویی قابل قبول بعمل آمد و کم کم گسترش پیدا نمود.

همانطور که قبلاً اظهار گردید در پیش بینی از طریق مدل ها ، عده ای گمان می کنند. سودهای حسابداری از متوسط سودهای گذشته پیروی می کنند مانند گراهام داد و کاتل . اما بایستی توجه
داشت که ابن احتمال هست که اطلاعات دیگری غیر از سری زمانی سودهای گذشته در پیش‌بینی سودهای آتی مفید باشند ( مانند آگاهی از قراردادهای جدید فروش ). آقای لیو طی مطالعه‌ای در سال 1980 دریافت که متغیرهای اقتصاد کلان، از قبیل رشد تولید ناخالص ملی، رفتار سود را تحت تاثیر قرار می دهد . به هر حال در صورت عدم دسترسی به سایر اطلاعات یک سری زمانی سودهای گذشته ، که در برگیرنده سایر موارد موثر و رفتار سود باشند و مشاهدات مربوط به اطلاعات لازم را بهتر منعکس می سازد در پیش بینی سود مفید خواهد بود . در این پژوهش کوشش برآن می باشد رفتار سودهای گذشته و دقت پیش بینی سود توسط مدل های سری زمانی باکس ـ جنکینز را در طول زمان مورد مطالعه قرار دهیم تا دریابیم:

آیا سودهای گزارش شده از یک طریقه مخصوص پیروی می‌کنند؟

آیا سودهای آینده مورد انتظار با سود نظاره جاری ارتباط دارند ؟

اصولاً یک مدل تا چه اندازه ای می تواند سودهای آتی را به خوبی پیش بینی کند؟

مطالعات بسیاری زیادی مانند مطالعات وایمیر[5] (1984) ، پاتل[6] (1976) ، جگی[7] (1978) ، نیکولاس[8] (1984) وپن مان[9] (1980) نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌های مدیریت حاوی بار اطلاعات می‌باشند پیشینه تجربی پژوهش نیز اظهار می کند که مدیریت به علت زیر نظر داشتن فعالیت‌های شرکت و آشنایی دقیق با شرکت و وضع آتی آن و دسترسی نزدیک به اطلاعات پیش‌بینی‌های سود آن از دقت پیش تری از پیش بینی سود توسط مدل‌های سری‌های زمانی برخوردار می باشد. مطالعات ولس ـ کاپلند و مارینیو نیز موید این مطلب می‌باشد.[10]

به گونه کلی با در نظر داشتن این که فرضیه پژوهش برمبنای ادبیات و پیشینه تجربی تحقیقات قبلی شکل می گیرد ، محقق فرضیه خود را بر مبنای پیشینه پژوهش بدین نحو اظهار نموده می باشد:

پیش‌بینی سود هر سهم[11] بوسیلۀ سری زمانی باکس ـ جنکینز از دقت مطلوبی ( مناسبی ) برخوردار می باشد.

5-1. روش پژوهش

این پژوهش یکی از تحقیقات نیمه تجربی (شبه آزمایشی) می باشد که با بهره گیری از اطلاعات تاریخی صورت می‌گیرد. به طوری که داده‌های حاصل از سود هر سهم[12] با پیش‌بینی‌های سود هر سهم حاصل از سری‌های زمانی مورد آزمون و مقایسه واقع می گردد در این پژوهش از روش باکس – جنکینز برای تعیین و شناسایی مدل‌های سری زمانی بهره گیری می گردد.

تعداد صفحه :69

قیمت : شش هزار تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***

دیدگاهتان را بنویسید