شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه ای از متن پایان نامه :

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی می باشد. این اصل متضمن سه عنصر اساسی می باشد و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار اقدام اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن.

به گونه دقیق تر بایستی گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی می باشد و این اراده در قالب درخواست های آنها تجلی می یابد. به دیگر سخن، حقوق دادرسی مدنی با به تن کردن جامه اصل آزادی اراده، در شکل اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی ظهور یافته می باشد ( پوراستاد، 1387).

 

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی به صراحت در  قوانین مدون آیین دادرس ما پیش بینی نشده می باشد، شاید علت آن را بایستی در  مبنای تمام اصول کلی حقوق جستجور نمود؛ که به گونه معمول قانونگذار به دلیل بداهت موضوع از تصریح آن ها اجتناب می نماید؛ اما در قانون جدید آیین دادرسی مصوب 1379؛، نوآوری دیده می گردد که در قوانین مشابه پیشین وجود نداشته می باشد؛ براساس قانون جدید، آیین دادرسی مجموعه اصول و مقررات معرفی شده می باشد که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی کاربرد دارد. (پوراستاد، 1387 و مهاجری، 1388).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

حسبی دادگاه ها حتی بدون وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از سوی آن ها مکلف به رسیدگی هستند (محسنی و پورطهماسبی، 1385).

يکي از مهم‌ترين و حساس‌ترين امور در تنظيم دادخواست تعيين خواسته می باشد. تعيين خواسته از چند جهت اهميت دارد؛ يکي اينکه محدوده رسيدگي توسط دادگاه را معين مي‌کند؛ در حقيقت دادگاه مکلف می باشد به تمامي خواسته‌هاي مندرج در قسمت مربوط دادخواست به همان صورت که آمده می باشد توجه و درمورد آن، مثبت يا منفي، تصميم‌گيري کند، در غير اين صورت اين اقدام جلوگيري از احقاق حق شمرده مي‌گردد.علاوه بر اين دادگاه نمي‌تواند در موضوعاتي که خارج از چارچوب خواسته می باشد، وارد گردد و در مورد آنها حکم صادر کند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه