دانلود فرمت word : دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود پایان نامه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تکه ای از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 خلفای اموی و نظام بار در این دوره

با گسترش و نفوذ اسلام به ایران همزمانی مشترکی بین تغییر حکومت و مذهب از سویی و از سوی دیگر نفوذ آیین و سنن سابق در دولتهای اسلامی به وجودآمد. به نحوی که آیین های دوره ساسانی در دوران اسلامی ایران نیز ادامه پیدا نمود چراکه آنها ساسانیان را سرمشق خود قرار دادند. زیرا ایرانیان دررسوم و آداب برسایرین سبقت و مزیت داشتند. بنا به گفته جاحظ؛ «..از قوانین مملکت داری و تدابیر کشوری و آداب پادشاهی و سیاست مدن و ملت پروری  و برخورداری هر طبقه ازطبقات مردم و ایفاء به حفظ منافع آنها و صیانت حدود هریک ،آن چیز که آموخته ایم سراسر از ایرانیان فراگرفته  وازآداب ایشان برخوردارشده ایم».(جاحظ،93:1386) این بهره گیری از میراث ایرانیان و خصوصا ساسانیان وقتی بیشتر رخ می نمایاند که بدانیم تا مدتی از حکومت اسلامی حتی زبان فارسی زبان مرسوم اداری محسوب می شده می باشد. به طوری که دفاتر جمع و خرج مالیات تا زمان حجاج بن یوسف ثقفی که والی عراق بود، همچنان به زبان فارسی و با همان سبک و روش دفاتر قدیم ایران بود و از سویی تصدی آن را نیز ایرانیان بر عهده داشتند زیرا که اعراب به فنون دفترداری و دیوان نویسی آشنا نبودند و یاد گرفتن آن را برای خود ناپسند و حقیر می دانستند. گویا فردی « صالح بن عبدالرحمان سیستانی » نامی که زیر دست «زادان فرخ» مسئول امور محاسباتی دیوان ، کار می نمود، آنرا از فارسی به عربی تغییر زبان داد.(ممتحن،1358،17:2)

پس از ظهور اسلام در زمان امویان نیز بعضی از تشریفات بارایرانی در بین آنها نفوذ نمود. مانند نشستن خلیفه در پشت پرده، گویا خلفای ابتدایی اموی در اجرای این رسم ایرانی همت می گماشتند و در بارهایی که می دادند خود را از دید بارخواهان مخفی می داشتند. چنانکه خلیفگان اول بنی امیه و خلیفگان اول بنی عباس پیش روی ندیمان خود نمایان نمی شدند.(اشپولر،1369،241:2) و « چنان روی داد که روزی  از اسحاق بن ابراهیم پرسیدم آیا خلفای بنی امیه با ندیمان خود عیان می نشستند و رامشگران را رو بروی خود می نشانیدند یا برسم ایرانیان از دیدارها نهان بودند و بمسافتی دورتر جلوس می داشتند؟ اسحاق پاسخ چنین گفت که معاویه، مروان، عبدالملک، ولید، سلیمان، هشام و مروان بن محمد را رسم برین بود که میان خود و ندیمان پرده حایل  میکردند تا مستی خلیفه و آن چیز که از اوپدید می آید ازدیده ها نهان ماند. چه بسا که خلیفه از غایت  خوشی و  وجد منقلب می گردید و می جنبید و کف میزد و شانه خود را حرکت  میداد و می رقصید  و بسا آنکه برهنه می گردید، و زیرا در پرده بود این جمله بر هیچکس معلوم نبود غیر از برکنیزان و خوبرویان که با او نشسته بودند و در این حرکات او شرکت  می کردند».(جاحظ ،42:1308) اما گویا این رسم در ادامه توسط سایر خلفای اموی چندان مورد توجه نبود و کمتر به آن توجه می گردید.(همان:44)

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه بار و آیین های درباری در ایران اسلامی با تکیه بر دوره صفویه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.