پژوهش: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

انگیزه مدیران برای مدیریت سود ممکن می باشد کم کردن پراکندگی سودهای گزارش شده و هموارسازی آن،  افزایش قیمت سهام،  کاهش هزینه مالیات بر درآمد،  نمایش عملکرد بهتر شرکت،  حداکثر کردن پاداش مدیران یا کاهش قابل توجه هزینه های سیاسی شرکت باشد. در مدیریت سود «بد» که در اصل،  همان مدیریت سود نامناسب می باشد،  کوشش می گردد عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با بهره گیری از ایجاد ثبت های حسابداری مصنوعی یا تغییر برآوردها از میزان معقول،  مخفی بماند. پیش روی،  مدیریت سود «خوب» نیز هست. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرایند مدیریت مالی و اعاده ارزش سهامداران می باشد،  از موارد مدیریت سود خوب به شمار می رود. مدیریت سود خوب از فرایند روزمره ادره یک شرکت با مدیریت عالی،  به شمار می رود،  که در طی آن مدیریت،  بودجه معقول تعیین می نماید،  نتیجه ها و شرایط بارز را مطالعه می کند،  در برابر تمامی تهدیدات و فرصتهای غیرمنتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می رساند (نوروش،  1384).

(چنگ و اسچفر،  1996) از تغییرات سود برای مطالعه تاثیر ثبات سود بر محتوای اطلاعاتی جریانات نقدی بهره گیری نمود. یافته ها نشان داد که کاهش در ثبات سود باعث کاهش مربوط بودن سود و افزایش مربوط بودن جریانات نقدی می گردد وبازار به جریانات نقدی به عنوان یک منبع جایگزین توجه می کند به گونه مشابه ارزش دفتری نیز می تواند به وسیله بازار بعنوان یک منبع جایگزین اطلاعاتی برای اهداف ارزشگذاری به کار گرفته گردد.

(امیر و لو، 1996) اظهار می کنند که اطلاعات حسابداری مالی برای ارزشیابی شرکتهایی که سرمایه گذاری عظیم در دارایی ها نامشهود (مانند پژوهش و توسعه یا توسعه علایم تجاری و یا فناوری اطلاعات) کرده اند،  از محدودیت هایی برخوردار می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(کولین و همکاران)[1]  در سال 1997 به مطالعه میزان ارتباط سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام شرکتها در طول 40 سال گذشته پرداختند. نتایج آنها نشان می دهند که به گونه کلی میزان ارتباط ارزش بازار سهام با سود و ارزش دفتری در جهت عکس یکدیگر حرکت کرده اند. یافته های پژوهش آنها نشان داد که محتوای اطلاعاتی مدل ترکیبی سود و ارزش دفتری در طول سالهای گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه تا اندازه ای نیز افزایش یافته می باشد. همچنین اگر چه در طول زمان محتوای اطلاعاتی سود کاهش یافته می باشد با این حال محتوای اطلاعاتی ارزش دفتری افزایش داشته می باشد.

[1].Collins, et al

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پایان نامه مطالعه ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

پایان نامه مطالعه ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.