تکه ای از متن پایان نامه :

برابر مزد ایجاد شده و یا اینکه با استفادۀ گسترده از منابع دانشگاهی که پدیدآورنده در اختیار داشته می باشد پدیدآمده باشد، مالکیت اثر به خالق آن تعلق می گیرد. طبق اصل آزادی قراردادی، طرفین می توانند به غیر از استثنائات قانونی و آیین نامه ای که در این زمینه هست به دلخواه در مورد مالکیت اثر توافق کنند.

ج فرض مالکیت مشترک دانشگاه و پدیدآورنده

در بخش مربوط به تعاریف در تعریف مالکیت مشترک و چند مالکیتی بعضی دانشگاه ها آمده می باشد، پدیدآورندگان و دانشگاه در مالکیت اثر پدیدآمده بطور معمول سهیم هستند، و هر یک از آنها می تواند دانشگاهی در مجلات و کتب علمی و ارتباطات علمی بین دانشگاهی و ارتباط بین صنعت و دانشگاه مکانیزم های حیاتی دیگری می باشد که در دنیا برای تجاری سازی آثار دانشگاهی مورد بهره گیری قرار می گیرد.[1]

عدم تکمیل زنجیرۀ ساختاری صنعت و دانشگاه، یکی از موانع توسعه علمی و اقتصادی کشورها می باشد. این امر موجب پیدایش شهرک ها و پارک های علم و فناوری گردید. پارک های علم و فناوری مکانیزمی مبنایی برای انتقال فناوری به صنعت محسوب می شوند. این پارک ها، پارک تحقیقاتی، پارک علمی، پارک فناوری و یا اینکوبیتور[2] نیز نامیده می شوند.[3] پارک ها از سال 80 و 81 در دانشگاه ها، سازمان های تحقیقاتی و دیگر نهادهای عمومی تشکیل شده اند و تا سال 87 بالغ بر 21 پارک تأسیس و دارای موافقت اصولی در کشور فعالیت می کردند که این تأسیسات رو به افزایش بود. براساس آیین نامۀ اجرایی آنها، طرفداری از تجاری سازی نتایج تحقیقات و فراهم ساختن زیرساخت ها و طرفداری های مختلف در مرحلۀ توسعه ایده ها و نتایج تحقیقات و نیز شکل گیری شرکت های مبتنی بر دانش و فناوری بخشی از وظایف قانونی این ساختارها می باشد. [4]

این تأسیسات در مکان های معینی نزدیک به دانشگاه ساخته می شوند مثلاً در دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه تبریز افزون بر رشته های علوم مهندسی و علوم پایه در دیگر رشته های دانشگاهی نیز فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی می کنند و این دانشگاه ها دارای پارک علمی می باشند. پارک ها با شرکت های با درجۀ فناوری بالا که کمک های رسمی در مراحل آخر تولید یک فناوری هزینه می کنند، همکاری دارند. تهیه کنندگان اصلی هزینه های این پارک ها شرکت های تجاری شرکت کننده در تأسیس آنها و محققان از دو حوزۀ صنعت و دانشگاه هستند. این روش مکانیزمی می باشد که به صورت خاص توسط شرکت هایی با قدرت فناوری بالا مورد بهره گیری قرار می گیرند.[5]

بطور کلی رسالت پارک و از مهمترین وظایف پارک فناوری طرفداری از کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در قالب جذب در شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان می باشد. در نظر داشتن این نکته مهم می باشد که در مطالعه شرکت های تحت طرفداری در مراکز رشد دانشگاه ها، شرکت هایی را می توان سراغ گرفت که به همت اساتید، دانش آموختگان دانشگاهی یا با همکاری مشترک آنها تأسیس شده اند، و این شرکت ها بر مبنای دانش ضمنی اساتید و دانش آموختگان در زمینۀ کاری خود تشکیل شده اند و تأثیر دانش مدون و منتقل شده دانشگاه ناچیز می باشد.

2-2- منشأ اشاعه در مالکیت فکری

[1] – مصطفی، محمدی، پیشین، ص 120.

[2] – Incubators

[3]http://www.wikipedia.org ( سایت ویکی پدیا ).

[4] – ادارۀ کل امور پارک ها و مراکز رشد، قابل دسترس در www. Techno.msrt.ir

[5] –  ویکی پدیا، پیشین.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اشاعه در مالکیت فکری

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اشاعه در مالکیت فکری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه