تکه ای از متن پایان نامه :

بار می آید، فی الجمله  هزینه های اقتصادی نامیده می گردد، و هزینه هایی که ناشی از صدو.ر آراء نادرست و اشتباه امیز می باشد، اعم از مادی و معنوی، هزینه های اشتباهات در دادرسی نام دارد.

اما همین جا بایستی به این نکه توجه داشت که اصل تغییر ناپذیری دعوا در این موارد ایفای تأثیر کرده و همان گونه که خواهیم دید در هر حالتی که بخواهند ثبات دادرسی را بر هم بریزند محدودیت هایی برای آن مقرر می دارد؛ بعضی از موارد جلوگیری از سردرگمی قضات و اصحاب دعوا و در نهایت چارچوب خواسته در دادرسی مدنی ( ماده 2) را می توان از مبانی این اصل  بر شمرد.[1]

 

مقصود از ثبات دادرسی آن می باشد که دعوای اقامه شده از ابتدای دادرسی که با تقدیم دادخواست خواهد بود تا انتهای آن که منجر به صدور حکم و اجرای آن می گردد طریقه یکسان و خلل ناپذیری را طی نماید، در حقیقت مقصود آن می باشد که بعد از شروع رسیدگی در دادگاه، هیچ امر دیگری که به نوعی بتوان آن را برهم زننده این ثبات دانست تجویز نخواهد گردید؛[2] پس اقامه دعوای جدید در دادرسی در حال جریان علی الاصول ممنوع خواهد بود، بر همین اساس هر یک از اصحاب دعوا که بخواهد دعوایی جدیدی را شروع در ماده مرقوم اظهار شده می باشد « اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و‌چنانچه درچند

[1] . علاوه بر ماده 2 می توان از بند 1 و 2 ماده 426 هم دانست «موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. حکم به‌میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد».

[2] . نکته مهمی که در این خصوص بایستی به آن توجه داشت آن می باشد که مقصود از مواردی که ثبات دادرسی را برهم زند حالاتی می باشد که بر دعوای اقامه شده قبلی چیزی اضافه گردد، امری که اصولا نیازمند تجدید جلسه دادرسی و همچنین طی شدن جریان ابلاغ و مقررات آن برای حفظ حقوق دفاعی طرفین می باشد؛ مانند این موارد مانند حالتی می باشد که شخصی که قبلا دعوای تخلیه مورد اجاره را اقامه کرده می باشد، در خلال همان دادرسی دعوای مطالبه اجور معوقه را نیز مطرح نماید که در این حالت ثبات قبلی قطعا به هم خواهد ریخت، اما مواردی مانند فوت یا حجر یکی از طرفین دادرسی که صرفا دادرسی را برای مدتی متوقف کرده یا حتی به دادرسی پایان خواهد داد مقصود این پژوهش نخواهد بود.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت pdf):

اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه