عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

دو ) بعد از ایشان ، استاد بروجردی عبده اگر چه تعریفی از اشتباه به دست نمی دهد لیکن از اظهار ایشان چنین استنباط می گردد که ایشان نیز مانند بعضی از اساتید کشور اشتباه را درجاتی می دانند  و به تعبیری آن را مشکک پنداشتند.

« ایشان فرموده اند : اشتباه به اعتبار موارد فرق می کند در بعضی موارد ممکن می باشد به اندازه ای باشد که رضا را معلول می نماید و در بعضی موارد به حدی می باشد که نه موجب فقدان رضا و نه آن را معلول می سازد.[1] »

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

و نظرات فراوان دیگری که مجالی برای ارائه بیش تر نیست.

اما در انتها می توان گفت : آن چیز که از اشتباه به مفهوم حقوقی استنباط می گردد این می باشد که اشتباه عبارت می باشد از این که شخص در انتخاب قانون صحیح مرتکب خطا بشود که البته این اشتباه ممکن می باشد در موضوع جرم نیز حادث گردد.[2]

غیر از معانی مذکور ، از واژه اشتباه در مفهوم عرفی نیز بهره گیری شده می باشد. در مفهوم عرفی زمانی که شخص ادعای اشتباه می نماید مقصود وی اشتباه به معنای حقوقی که مرادف جهل می باشد نیست ، بلکه در این فرض مدعی می خواهد اظهار پشیمانی و ندامت نماید ، فرضا ً متهم ممکن می باشد در محکمه اقرار به ارتکاب جرم نموده و تصریح هم نماید که از روی اراده و آگاهی مرتکب جرم شده می باشد اما در حین حال نزد قاضی می گوید اشتباه کردم ، طبیعی می باشد مقصود او اشتباه نسبت به موضوع یا قانون نبوده بلکه می خواهد با بهره گیری از لفظ اشتباه پشیمانی خود را از ارتکاب فعل مجرمانه ابراز نماید.

در این ارتباط می توان به ماده 72 ق . م ا . مصوب 1370 ، کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح نمود. ماده مذکور مقرر می دارد :

هرگاه کسی به زنائی که موجب حد می باشد اقرار کند و بعد توبه نماید ، قاضی می تواند تقاضای عفو او را از اما امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید. غالباً در محاکم متهمین موضوع ماده فوق بیش از استعمال لفظ توبه از واژه اشتباه مقصود خود را که همان ندامت باشد اظهار می کنند اگر چه قاضی دادگاه در مقام تقاضای چنین متهمی وی را وادار می کند که صراحتا ً از لفظ توبه بهره گیری نماید.

4 – 3 – 1 – گفتار چهارم – مفهوم علم ، ظن ، شک ( شبهه ) – وهم

علم به معنی دانستن و دانش می باشد که حجیت آن یقینی و ذاتی می باشد و مجعول شارع نمی باشد. برای قطع ، تقسیماتی شده می باشد از قبیل تقسیم آن به علم تفصیلی و علم اجمالی.

الف ) علم تفصیلی : علمی را گویند که هیچ ابهام و غموضی در متعلق دانش ، راه نداشته و نسبت به آن ، آگاهی و اشرافیت کامل اعم از کلیات و جزئیات ، مفهوم و منطوق ، هست.

[1]– بروجردی عبده ، محمد ، حقوق مدنی ، ص 98

[2]– جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوقی ، ص 45

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

 پایان نامه تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه