زمانیکه یک تیم توپ را در زمین خودی تحت کنترل می‌گیرد، بایستی در عرض ۸ ثانیه توپ را به زمین حمله بفرستد. تخطی از این قانون، تخلف «هشت ثانیه» نامیده می گردد و داور توپ را در اختیار تیم مقابل قرار خواهد داد.

قانون ۵ ثانیه

۱-بطور کلی هیچ یک از بازیکنان تیم نمی‌توانند توپ را بیش از ۵ ثانیه نزد خود نگه دارند.( در زمان دریبل این شمارش انجام نمیگیرد ) ۲- هر زمانی که بازی با پرتاب توپ از بیرون زمین بخواهد شروع گردد بازیکن ۵ ثانیه زمان برای شروع در اختیار دارد. ۳- برای پرتاب هر پنالتی، بازیکن ۵ ثانیه زمان دارد.

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

  قانون نیمه (برگشت توپ به زمین دفاعی)

زمانی که یک بازیکن در زمین حریف (زمین حمله) مالکیت توپ را در اختیار می‌گیرد، نباید توپ را به زمین دفاعی (زمین خودی) برگرداند. چه با پاس به یاران خود چه با دریبل کردن خودش آن را به زمین خودی برگرداند. این کار یک تخلف می باشد و توپ دراختیار تیم مقابل قرار خواهد گرفت.

تذکری در این ارتباط: درهنگامی که فرد حامل توپ به زمین حریف وارد گردید حتی اگر پای او یا توپ زیر دستش وارد زمین خودی گردد خطای نیمه (half) صورت گرفته‌می باشد. البته نکته بالا [پای او یا توپ زیر دستش وارد اوت (Out) گردد] در مورد وارد شدن توپ به اوت (Out) نیز صدق می کند.

انواع خطاها

 • در طی بازی بازیکنان حق گرفتن یکدیگر و یا هل دادن، حمله کردن و یا دویدن با توپ را ندارند و در صورت انجام خطا داور توپ را به تیم حریف داده و بازی از همان نقطه خطا یا بیرون زمین پیگیری می گردد.
 • اگر توپ دست یکی از تیم‌ها باشد و در هنگام حرکت آن را از بالای سر حریف رد کند به شکلی که دستش در زیر توپ قرار گیرد خطا می باشد و داور توپ را به تیم مقابل داده و بازی را از نزدیک‌ترین نقطه به اوت (Out) شروع می کند.
 • اگر در هنگام بازی، زمانی که یکی از بازیکنان تیم مقابل در حال پرتاب توپ می باشد دست یکی از بازیکنان به توپ بخورد خطا صورت گرفته می باشد .اگر فرد پرتاب کنندهی توپ در جایگاه پرتاب‌های ۲ امتیازی باشد داور ۲ پرتاپ پنالتی را حکم می‌دهد و اگر در جایگاه پرتاپ ۳ امتیازی باشد ۳ پرتاب پنالتی حکم داده می گردد. البته در این بین بایستی به یک مورد نیز تصریح نمود که اگر هنگام پرتاب، توپ فردی که روی آن خطا شده وارد حلقه گردد، اگر در جایگاه پرتاب دو امتیاز و یا سه امتیاز باشد داور ۱ پرتاب پنالتی را حکم می‌دهد.
 • اگر توپ در زمین حریف و در جایگاه ذوزنقه در دست ما باشد وآن را به سوی تخته پرتاب کردیم و توپ به درون حلقه نرود و بدون آنکه به زمین بخورد دوباره به دست ما برسد اگر پرتاب کنیم خطا می باشد وباید از محیط ذوزنقه خارج شویم بعد پرتاب کنیم.
 • اگر توپ در دست حریف باشد و آن را به پشت خود ببرد ویکی از هم تیمیمان توپ را درآن حالت از او بگیرد خطا صورت پذیرفته‌می باشد.

نحوه پاس دادن

اگر فاصله ما با هم تیمیمان زیاد بود اول از همه بایستی توپ را با دو دست از دو سمت راست و چپ بگیریم به طوری که دو شصت انگشتان ما به سمت خود باشد و توپ را به دو سوم خود یا یک سوم هم تیمییمان پرتاب می‌کنیم. طوری که توپ نهایتاً به دست هم تیمیمان برسد. اگر فاصله ما با یار خودی کم بود و حریف در جلوی ما ایستاده بود می‌توانیم توپ را از زیر دست حریف به یارمان بدهیم و اگر حریف به سمت ما هجوم بیاورد می‌توانیم توپ را از یک سمت به پشت خود برده و از سمت دیگر به جلوی خود آورده و به یارمان بدهیم.

نکته : میتوانیم در خارج از زمین هم به هم تیمیمان پاس بدهیم تا پاس را او که زیر فشار پرس نیست انجام دهد این حرکت معمولاً در زمان پرس شدید بسیار کارساز خواهد بود

انواع پرتاب

نحوه پرتاب شوت

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در تمامی پرتاب‌ها از جهات مختلف، بایستی به چند نکته توجه کنیم:

 • برای پرتاب شوت توپ را بایستی به شکل Tیا V برعکس گرفته گردد یعنی دست چپ در کنار توپ ودست راست روی توپ (روی قسمتی که روبروی ماست )قرار داده گردد.
 • برای پرتاب توپ بایستی با دست چپ به توپ جهت داده گردد و با دست راست پرتاب گردد؛ به طوری که تنها مچ دست خم گردد.
 • هنگام پرتاب(۲ ثانیه قبل از پرتاب توپ به سبد)بایستی پاها را مقداری خم کرده و بعد به حالت اولیه در بیاوریم هنگامی که به حالت اولیه درآمد آنگاه پرتاب میکنیم.
 • به هنگام پرتاب پاها بایستی به اندازه عرض شانه باز گردد.

پرتاب ۳ گام

در هنگام بازی می‌توانیم از پرتاپ‌های سه گام بهره گیری کنیم. سه گام به این شکل می باشد که وقتی به نزدیکی حلقه حریف رسیدیم درهمان حالت دویدن می‌توانیم ۳ گام برداریم و توپ را به داخل حلقه بیندازیم. به شکلی که ۲ گام برداریم و گام آخر را می پریم و توپ را در حلقه بیندازیم. به علت پرش بهتر به صورت سه گام بهترین راه برای انجام دانکینگ می‌باشد .

پرتاب به وسیله تخته

 • اگر روبروی حلقه بودید می‌توانید با بهره گیری از مربع روی تخته آن را در درون سبد بیندازید به طوری که آن را دقیقاً به وسط مربع بزنید.
 • اگر در دو سمت چپ یا راست حلقه بودید می‌توانید به ظلع بالایی مربع پرتاب کنید.
 • اگر زیر حلقه بودید می‌توانید از گوشه‌های مربع بهره گیری کنید به طوری که مقداری به سمت عقب خم شده (دراین حالت برای بهتر پرتاب کردن می‌توانید فقط یک پای خود را به سمت عقب بیاورید) و اگر به سمت چپ خم شده‌اید بایستی توپ را به گوشه چپ مربع بزنید و اگر به سمت راست خم شده‌اید توپ را به گوشه راست مربع بزنید.
 • در تمامی این موارد سرعت توپ تأثیر مهمی دارد مسلم می باشد که هر چه فاصله نزدیک تر می گردد سرعت توپ هم بایستی کم تر گردد.

نکته : معمولاً بازیکنهای حرفه ای بدلیل پایین امدن درصد موفقیت از تخته برای زدن گل بهره گیری نمیکنند

بلاک Block

در هر پرتاب بایستی به زاویه توپ توجه داشت. زیرا اگر زاویه پرتاب ما کم باشد و یا پرتاب ما در زمان نادرست صورت گیرد توپ در اصطلاح بلاک (Block) می گردد. اکثر مواقع بهترین زاویه برای پرتاب توپ زاویه ۴۵ درجه‌می باشد.

پرتاب ریباند

اگر تیم ما توپ را به سوی حلقه حریف پرتاب نمود و آن وارد سبد نشد، می‌توانیم با روش ریباند آن را وارد سبد کنیم. روش ریباند اینگونه‌می باشد که در هنگامی که توپ توسط یار ما زده گردید و به تخته برخورد نمود و درون سبد قرار نگرفت، ما می‌توانیم هنگامی که توپ در حال برگشتن می باشد پریده و توپ را در همان حال که پایمان روی زمین نیست با دست آرام به تخته زده و آن را درون سبد جای دهیم . البته ما میتوانیم توپ را گرفته و به زمین برگردیم و یک شوت آرام زده و توپ را وارد سبد کنیم.

روش امتیاز دهی

امتیاز هر گل (پرتاب موفق در حلقهی حریف) با در نظر داشتن جایگاه بازیکنی که اقدام به شوت کرده‌می باشد متفاوت می باشد. اگر بازیکن خارج از خط سه امتیازی باشد، گل سه امتیاز و اگر داخل آن باشد دو امتیاز دارد. هر پرتاب آزاد (پنالتی) یک امتیاز دارد. در بسکتبال تساوی وجود ندارد و آن قدر وقت اضافه به بازی داده می گردد تا یکی از دو تیم برنده گردد. زمان استراحت بین وقت‌های اضافه ۱ دقیقه‌می باشد.

داوران بسکتبال

تعداد داوران یک مسابقهی بسکتبال ۵ نفر می باشد. از این ۵ نفر دو داور در درون زمین بر جریان بازی نظارت می‌کنند که یکی از آن‌ها سرداور و دیگری داور می باشد . در کنار زمین هم ۳ نفر هر یک وظیفه‌ای خاص را انجام می‌دهند . یک نفر ثبت کنندهی امتیازها و خطاها (منشی) یک نفر مسئول ۲۴ ثانیه و هم وقت نگهدار می باشد. خطاهای عمده‌ای که داوران به آن توجه دارند عبارتند از: خطا در حمله، رانینگ، دبل، سه ثانیه، خطاهای برخورد و سد مسیر.

لیگ‌ها و مسابقات

حرفه‌ای‌ترین لیگ بسکتبال ان‌بی‌ای (NBA) می‌باشد. این لیگ بین تیم‌های باشگاه‌های حرفه‌ای آمریکای شمالی (ایالات متحده آمریکا و کانادا) برگزار می گردد.

مسابقات لیگ حرفه‌ای ان‌بی‌اِی

این لیگ مسابقات به صورت دو دسته در کنفرانس شرق و غرب برگزار می گردد که در پایان قهرمان این دو کنفرانس نیز به رقابت با هم می‌طریقه. به علاوه مسابقات، هر ساله مسابقه‌ای تحت عنوان بازی ALL-STARS انجام می گردد که در آن ستاره‌های کنفرانس شرق و غرب با یک بازی نمایشی به رقابت با هم می‌پردازند. مسابقه ALL-STARS شامل مسابقه slam dunk – شوت ۳ امتیازی و … می‌باشد که طرفداران بسیار زیادی دارد.

بسکتبال نمایشی آمریکا AND ۱

در آمریکا گروهی از بسکتبالیست‌ها که اغلب در بسکتبال رسمی آمریکا شهرت چندانی نیز ندارند (به غیر از تعداد محدودی از آن‌ها) تحت عنوان AND ۱ فعالیت می‌کنند. گروه AND ۱ با انجام بازی‌های نمایشی و بسیار حرفه‌ای و برگزاری مسابقاتی با جذابیت بسیار بالا هواداران بسیار زیادی را به سمت خود جلب کرده‌اند. خاطر نشان می گردد که در این بازی‌ها برای زیبایی بیشتر بازیT بعضی از قوانین رعایت نمی‌گردد. این بازی‌ها در قالب خیابانی (street BALL) و سالنی برگزار می گردد اما هیچ یک از آنها جنبهی رسمی ندارند.

بسکتبال خیابانی

نام بسکتبال خیابانی (street BALL) به آن دسته از بازی‌ها اطلاق می گردد که در زمین‌های سرباز بازی می گردد. قوانین آن، قوانین بسکتبال عادی می باشد با تغییرات جزیی‌ای که به نسبت محل بازی متفاوت می باشد. این دسته از بازی‌ها دارای حرکات نمایشی اند و بعضی از قوانین بسکتبال واقع در سالن در آن رعایت نمی‌گردد. بازیکنان این بازی‌ها مگر در موارد خاص از لباس متناسب با یکدیگر بهره گیری نمی‌کنند.

قوانین بسکتبال خیابانی (street BALL)

بسکتبال خیابانی تنها در یک نیمه از زمین بازی می گردد حلقه‌های موجود در این نوع از بازی بسیار محکم و ضخیم می باشد زیرا حرکات نمایشی که در این نوع از بسکتبال صورت می‌گیرد بسیار روی حلقه اثر میگدارد (مثل دانک) واگر حلقه ضعیف باشد شکسته می گردد. قوانین:

 • بازی از پشت یک نیمه توسط یکی از دو تیم شکل میگیرد.
 • تعداد هر تیم نباید از ۳ نفر بیشتر باشد (البته زیرا این قانون رسمی نیست بیش از ۳ نفر نیز ممکن می‌باشد اما زیرا زمین شلوغ و بازی کردن درآن دشوار می گردد بهتر می باشد از ۳ نفر در هر تیم بهره گیری گردد)
 • اگر تعداد یک تیم ۲ نفر و تعداد تیم مقابل ۳ نفر باشد پرتاب‌های اوت(out) تیمی که ۲ نفر می باشد آزاد می باشد(البته این قانون نیز توافقی می باشد)
 • هر تیمی که گل زد خودش از پشت نیمه بازی را را شروع می کند یعنی توپ را به تیم مقابل نمی‌دهد.
 • اگر یار تیم ما توپ را به حلقه زد و توپ وارد سبد نشد و در جایگاه ذوزنقه به دست ما رسید بایستی از آن محیط خارج شویم و بعد به سوی حلقه پرتاب کنیم اگر این طور نباشد خطا صورت پذیرفته‌می باشد.
 • دراین نوع بازی خطاهای ۲۴و۳و۸ ثانیه وجود ندارد.
 • اگر توپ از نیمه زمین خارج گردد اوت(out) می باشد.
 • قوانین رانینگ(running)ودبل (Double)دراین بازی هست.

بسکتبال در ایران

دایره المعارف بریتانیکا، سال ورود بسکتبال به کشور ما ایران را ۱۹۰۱ میلادی برابر با ۱۲۸۰ هجری شمسی ذکر کرده‌می باشد. اما آن چیز که مسلم می باشد، اولین نشانه‌های ورود بسکتبال به ایران در سال‌های ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ دیده شده که آن هم توسط کارکنان سفارتخانه‌های خارجی در ایران بوده‌می باشد. در سال ۱۳۱۴، یک مربی ورزش به نام «فریدون شریف زاده» ورزش بسکتبال را به دانش آموزان دبیرستان البرز (کالج البرز) تهران معرفی و پایه‌گذاری نمود و کم کم دیگر مربیان ورزش به گسترش و آموزش این ورزش پرداختند. در سال ۱۳۲۴، [[فدراسیون بسکتبال ایران]] تشکیل گردید و نخستین حضور بسکتبال ایران در میدان‌های بین‌المللی، در بازی‌های المپیک لندن (۱۹۴۸) بود.

منابع

دیدگاهتان را بنویسید