اغلب وا لدين تما يل دارند كه شير خوارشان در تمام مدت شب به خواب رود . تا در اين راه براي خود خواب بدون مزاحمت حداقل 7 تا 8 ساعته فراهم نمايد . ا ما نوزادان برای مصرف شير در طول شب ممكن می باشد باعث بيداري وا لدين گردد. بعنوان اغلب آنها در طول شب به خواب باقي خواهد ماند اين ا مر در مورد شير خواراني كه شير مادر مي خورند متفاوت بوده یعنی در 5 ماهگي به اين توانايي خواهند رسید .

نکته مهم : برای بهره گیری از متن کامل پژوهش یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و پژوهش دانشگاهی در رشته های مختلف می باشد که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

   نوزادان

1 ) شير خوا ر خود را قبل از خواب یعنی درزمانیکه خواب آلوده می باشد در بستر(گهواره) وی قرار دهيد

اين مرحله بسيار مهم می باشد . بدون رعايت اين مسئله در بقيه مراحل دچار اشكال مي شويد . آخرين خاطره شير خوار بايد

بسترش باشد نه زمان شير خوردن . او بايد بیا موزد بدون شما به خواب رود . نبايد ا نتظار دا شته باشيد كه شير خوار

بلافاصله پس از قرار گرفتن در بستر به خواب رود . معمولا بعد از 20 دقيقه بي قراري ( جنب و جوش كردن ) به خواب

خواهد رفت . اگر او گريه مي كنداو را در آغوش بگيريد و تكان دهيد ولي بعد از آرام شدن او را در بستر قرار دهيد (قبل از اينكه در آغوش شما بخوا بد) . با اين كار شما به او آموزش خواهيد داد كه چگونه بعد از بيداري به تنهايي به خواب رود. وقتي شير خوار به كمك شما نيازي ندارد به فكر كمك كردن به او نباشيد .

2) براي تمام گريه ها و دادو بيداد هاي تا 3 ماهگي اورا به خود نزديك نمايد .

تمام شير خواران در ساعتي از شبانه روز گريه مي كنند . اگر گريه او بيش از اندازه با گردید بايد به فکر كوليك ( قولنج روده اي ) باشيد . هميشه به گريه هاي او پاسخ دهيد . حركت هاي آرام در آغوش، اغلب آنها را آرام مي نمايد . شير خواران در 3 تا 4 ماه اول لوس نخواهند گردید . اما حتي شير خوار كوليكي در ساعتي از شبانه روز آرام خواهد ماند . در چنين حالاتي او را دربستر قرار داده تا به تنهايي توانايي آرام و خوابیدن را پيدا نمايد .

3 ) شير خوار تان را روزانه 3 ساعته در حا لت آرا مش در آغوش خود را ببريد

اين كار از لوس شدن او جلوگيري مي نماييد.

4 ) نگذاريد شير خوارتان بيشتر از 3 ساعت در طول روز بخوابد

کوشش كنيد او را بيدار و سپس سرگرم نماييد . اين اقدام باعث مي گردد كه خواب طولاني او به طرف شب جابجا گردد .

5) در نوزادان شيردهي او را هر 2 ساعت در طول روز تنظيم نماييد .

شيردهي با فاصله كوتاهتر ( مثلا هر ساعت ) باعث مي گردد كه در طي شب مكرر براي خوردن شير از خواب بيدار گردد . گريه تنها راه ارتباط نوزاد مي باشد . كه مي تواند سواي گرسنگي بد ليل كسلي ، تنهايي ويا گرماي بيش از حد باشد . در اين حا لات او را در آغوش بگيريد و يا در بستر قرار دهيد . نگذاريد پستانك غذاي او باشد .

شير خوار خودرا 4 تا 5 بار بدون آنكه زمان شيردهي باشد در آغوش بگيريد . نگذاريد عادت نمايد هر بار در آغوش

گرفتن مفهوم شيردهي براي او داشته باشد به اين حا لت اصطلاحا هرزه خوری گفته مي گردد .

6) شيردهي شب هنگام خود را كوتاه نماييد .

به او آموزش دهيد كه شب فقط هنگام خوابيدن مي باشد . اگر در نيمه هاي شب بيدار گردید به غیر از شيردادن چراغ اتاق

را روشن ننماييد وبا او صحبت یابازی ننماييد . اين رويكرد ها باعث طولاني شدن خواب شب او خواهد گردید .

7) شير خوار خود را در طي شب براي عوض کردن كهنه بيدار ننماييد .

مگر اينكه مدفوع كرده باشد . و يا به د ليل قرمزي نا حيه كشا له ران تحت درمان باشد . اگر مي خواهيد كهنه را

عوض نماييد به سرعت با سكوت و فقط با نور كم ( مثلا با چراغ خواب ) انجام دهيد . و در زمان تعويض كهنه با او

سرگرم نشويد .

8 ) نگذاريد شير خوار در بستر شما بخوابد .

اگر شير خواري به بستر شما عادت نمايد براي جا بجايي او به بستر خود در آينده با مشكل مواجه خواهيد گردید .

در 2 تا 3 ماه اول مي توانيد شير خواررا در تخت (گهواره اي) در مجاورت خود بخوابانيد .

9 ) آخرين شير وي را در زمان خواب خود بدهيد .

سعي كنيد شير خوار براي اين شيردهي حد اقل 2 ساعت بيدار نگه داريد . رفتن همزمان به بستر با شير خوار باعث

ايجاد عادت مناسب خوابيدن خواهد گردید .

یکشنبه پنجم آذر 1385

تغذیه در شیردهی

تغذيه مادرشيرده

مادراني كه به فرزندان خود شير مي دهند روزانه 700تا850 ميلي ليتر شير توليد مي نما يند كه محتوي330 ميلي گرم كلسيم بازاء هر ليتر مي باشد كه براي توليد آن حداقل بايد 500 كا لري علاوه بر نياز معمول يك خانم ميانسال انرژي مصرف نماييد . تغذيه مناسب براي مادر و فرزند وي اهميت ويژه اي دارد .

براي كيفيت شير البته نياز می باشد كه مواردي از تغذيه وي حذف و مواردي افزون تر مصرف گردد . اما مقدار آن وابستگي شديد به مقدار رژيم غذايي مادر دارد . غذاي مادر نه تنها براي وي بلكه براي آمادگي پس از تولد فرزند و توليدشير نيز مصرف مي گردد .

اگر مادري تغذيه مناسب نداشته باشد ممكن می باشد فرزندي سا لم داشته باشداما مطمئنا بر روي سلامت وي تاثير خواهد گذاشت .

‹‹ اصول اصلي تقذيه ››

مصرف آب خود را روزانه افزايش دهيد ( حدود يك ليتر روزانه ) تا به حد 5/2 تا 3 ليتر روزانه برسد . مادران شيرده در ساعاتي از روز زمان شيردهي احساس تشنگي بيشتري دارند زیرا آب مصرفي آنها وارد شير مي گردد .

اليته مصرف بيش از اندازه آب هم اثري معكوس خواهد گذاشت . ( يعني ميزان شير را كاهش مي دهد ) .

ـ ميزان كا لري مصرفي خود را به حد 2500 كا لري در روز برسانيد و اگر تصميم به ادامه شيردهي در سه ماهه آينده داريد آن را به 2800 كا لري در روز برسانيد .

آگاه باشيد كه كا لري مورد نظر فقط از موارد شيرين تامين نگردد . بلكه تغذيه متعادل بايد تركيبي از پروتئن ها ،كر بوهيدرات ها و چربي ها باشد .

ميزان كا لري مورد مصرف خود را به 5 وعده غذايي تبديل نمايد . يعني صبحانه ، نهار ، عصرانه ، شام و وعده آخر شب  . هر وعده غير اصلي زماني می باشد مناسب براي خوردن لبنيات كم چرب ،آب ويك قطعه ميوه .

زیرا توليد شير شما بايد به صورت مداوم باشد بنابراين نياز هاي كا لريك شما نيز بايد منظم باشد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چه موادي مصرف نشود

ـ نيكوتين : از مصرف سيگار اجتناب نمايد . اما اگر اجتناب آن برايتان غير ممكن می باشد حداقل فاصله يك ساعت بين مصرف آن و شيردهي قرار دهيد .

ـ از مصرف ا لكل خودداري نماييد . پس از مصرف،ا لكل ظرف يك ساعت وارد شير مي گردد و اگر مصرف آن زياد باشد باعث توقف رشد شير خوار خواهد گردید .

ـ بدون مشاوره پزشك خود هیچگاه دارو مصرف ننماييد . بعضي از آنتي بيوتيك ها مانند داروهاي سولفا ، مسهل هاي شيميايي و همه داروهايي كه تركيب يد دارند مصرف آنها در دوران شيردهي ممنوع می باشد .

ـ آلوده كنندهاي محيط مانند حشره كش ها براحتي از شير عبور مي نمايند .

– هميشه از چربي هاي غير اشباع بهره گیری نماييد روغن آفتاب گردان  ذرت ة روغن زيتون براي دستگاه عصبي مركزي شير خوار ضروري هستند .

چه چيزهايي بايد به تغذيه افزود

اسيد فوليك در زنان حا ملگي ضروري می باشد و بسياري از مطا لعات توصيه مي كنند كه مصرف آن را در دوران شيردهي تداوم دهيد اما بسياري از غذاهاي موجود حاوي مقاديري اسيد فوليك هستند مانند مارچوبه ، كلم ، ذرت نخود ؛ اسفناج غذاهاي ديگر مانند گندم ،آب پرتقال نيزممكن می باشد با آن غني شوند.

ـ مكمل هاي روي : در مطا لعات كشور انگلستان توصيه به مصرف روزانه 15 تا 20 ميلي گرم تركيب روي مي گردد .ا لبته روي در غلات ، تخم مرغ ، گوشت ، و آرد كامل هست .

ـ با مصرف مكمل هاي ويتا مين A به اقتصاد خود ضرر وارد ننمايد . غذاهاي حاوي هويج، سبزيجات ،كره، ماهي گوشت سرشار از آن هستند و نيازي به مصرف جداگانه وجود ندارند .

‹‹ غذاهايي كه باعث ناراحتي شيرخوارگي مي گردد ››

روزانه توصيات زيادي از اطرافيان در مورد غذاهاي مختلف و ممنوعيت آن در زمان بارداري مي شنويد مانند شلغم ،كرفس ، شاهي ، تره فرنگي وگل كلم كه باعث ايجاد نفخ و تغيير مزه شير در شيرخوار مي گردد يا بعنوان مثال بعضي از مردم اعتقاد دارند كه سير باعث نفخ مي گردد . اما به گونه كلي قانون فراگيري در مورد نوع غذاها نداريم .

فرهنگ هاي مختلف مي تواند تفاوتي فاحش در نوع مصرف غذاها داشته باشند . يعني يك فرهنگ خاص غذايي خاص را نادرست مي دانند ولي فرهنگي ديگر آن را پسنديده براي شيرخوار مي دانند . هر كودكي واكنشي متفاوت به مصرف غذاهاي مادران نشان مي دهند . اگر نظاره نموديد كه كودكتان در يك روز ناراحت و آشفته می باشد سعي به خاطر آوردن مصرف غذاهاي روز گذشته داشته باشيد و اگر غذايي را عامل آن مي دا نيد براي مدتي آن را از رژيم غذايي حذف نماييد .

مواردي كه باعث افزايش شيردهي مي شوند .

مكمل هاي غذايي زيادي وجود دارند كه توليد كنندگان آن مدعي اند كه باعث افزايش شير مادر مي شوند . در واقع تاثير هيچكدام از آن ها به اثبات نرسيده می باشد و بيشتر اثر رواني دارد تا حقيقي

ـ دقت نماييد بعضي از اين مكمل ها مقادير زيادي مواد قندي دارند .

بعضي از افراد توصيه مي نمايند كه رازيانه و آبجو باعث افزايش شير وجعفري باعث كاهش آن مي گردد كه از نظر علمي با ثبات نرسيده می باشد .

کاتتر گذاری(CIC) در مثانه در دختران

CIC در دختران

CIC چيست؟ در واقع راهي می باشد براي تخليه مثانه در زماني كه تخليه مثانه به صورت طبيعي انجام نمي گردد . مثانه بعنوان

مخزني عضلاني ادرار توليد شده از كليه ها را در خود ذخيره مي كند . اعصاب وعضلات مثانه با همكاري دقيق بين خود

باعث تخليه آن ( ادرار كردن)مي شوند.

در صورت ايجاد آسيب به نخاع و اعصاب ديگر و يا خود مثانه ؛ زیرا ارتباط طبيعي بين مفز و مثانه دچار اختلال مي گردد تخليه آن كامل صورت نمي گيرد. بنابراين اگر كودك نتواند به صورت طبيعي ادرار نمايد ممكن نياز به CIC داشته باشد زیرا:

 • از عفونت هاي مثانه پيشگيري مي كند
 • باعث تخليه مثانه شده واز اين راه مانع آسيب به ان مي گردد

درروشCIC : يك كاتتر (يا سوند-ادراري نرم وباريك) از طريق مجراي خروجي ادرار (يعني جايي كه ادرار از بدن خارج مي گردد)

داخل مثانه گذاشته مي گردد . ادرار از اين كاتتر درظرفي جمع مي گردد سپس كاتتر برداشته شده وپاكيزه مي گردد. اگر فرزند تان توانايي انجام مستقل آن داشت بدون نياز به والدين آن را مي تواند انجام دهد.

با اين نوشتار شمابراحتي براي كودك (فرزند) خود كاتتر را به شكل پاكيزه (نه استريل ) داخل مثانه قرار دهيد.

CIC چگونه انجام مي گردد؟

پزشك شما در مورد مراقبت هاي لا زم براي فرزند تان با شما صحبت مي كند . اما دستور العمل هاي كلي شا مل مسائل زير هستند .   

ü        بهره گیری از ساير(اندازه) مناسب كاتتر

ü        صابون ضد عفوني كننده وآب

ü        پارچه شسته شده

ü        ظرف بزرگ براي جمع آوري ادرار

ü        تهيه ژل محلول در آب مانند K -Y JEIIY (توجه : از وازالين بهره گیری نشود )

 • دست هاي خود راباآب و صابون بشوييد
 • فرزند تان را به پشت بخوابانيد يا زانوهاي وي را خم نماييد(شبيه پاي قورباغه) يا پاها درحالت باز وازهم جدانماييد . ميتوان براي كودك اين كار را روي دستشويي فرنگي وياويلچرانجام داد.
 • لب هاي فرج (چين هاي پوستي كه درهرطرف واژن ويا مجراي ادراروجوددارد)را باانگشت شست ونشانه ازهم جداتامجراي ادرارپديدارشود.يك آيينه رابراي دختري كه خود آموخته ميتوان بهره گیری نمود.
 • نوك كاتتررا بامقداري كمي ژل آغشته نماييد.
 • فرزند خود را به تنفس عميق (دم و بازدم)تشويق نموده تا باعث آرامش وي گردد كه باعث عبور راحت تر كاتتر مي گردد
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • كاتتر را با فشار زياد عبور ندهيد
 • كاتتر را به آرامي به داخل فرو ببريد تا ادرار از آن تخليه گردد پس از آن هم به اندازه يك سانت ديگر فرو ببريد.
 • فرصت دهيد تا تمام ادرار تخليه گردد
 • با فشار ملايم به قسمت هاي پاييني شكم فرزند تان رادر تخليه بهتر ادرار همراهي كنيد به اين اقدام مانور “كرده” (مانور Crede )گفته مي گردد . البته فرزندتان با فوت كردن كمك به تخليه خواهد كرد
 • وقتي خروج ادرار پايان يافت كاتتر را به آرامي خارج نماييد.
 • پوست ناحيه را كاملا شستشو داده و خشك نماييد

دیدگاهتان را بنویسید