عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران 

تکه ای از متن پایان نامه :

چنین بایستی گفت که واقعیت در ذهن تصفیه و انتزاعی شده و به صورت مفهوم در می آید و سپس این مفهومی شدنِ واقعیت، به علائمی تبدیل می گردد که خودواقعیت اصلی را منعکس می کنند؛ به طریقی که فی المثل کلمات، هـرگز نمی تواننـد با آن برابری کنند. بنابر این به نظـر می رسد که سینما، جهان بیـنی را به معــنای دقیق اصطلاح، ارائه می دهد؛ مفاهیـم دنیایی که دقیقاً تصـویرهای دنیایی هستند؛ زوایدی که در فرآیند انتزاع و اندیشه از دنیای حسی رانده شده اند، در فرآیند ارتباط به جای خود باز می گردند.

جاذبه ی عظــیم زیبـایی شناسی واقع گـرایانه برای نگــره پردازان سینــما، از همیــن جا ناشــی می گردد. بــرای زیبایی شناسی واقع گرا، سینما شکل ممتازی می باشد که قادر می باشد هم ظاهـر و هم باطــن، هم منظر نمــایاندن های واقعی و هم حقیقت آن را ارائـه دهد. دنیـای واقعی پس از عبور از ذهن هنرمند، (شخصی خیال پرداز که هم می بیند و هم نشان می دهد)، به صورتی تصفیه شده به تماشاگر بر می گردد. اینعقیده که حقیقت در دنیای واقعی جای دارد و می تواند توسط یک دوربینگرفته گردد، غلــط می باشد؛ آشکاراست که اگر کافی بود، هر کس می توانست به حقیقت دسترسی داشته باشد؛ زیرا همه ی اشخاص تمام عمر خود را در دنیایواقعیسپریمیکنند.ادعایواقعگرایی،برخواهد گردید.علاوه بر واقع گرایی، جریانعمده ی دیگر در نگره ی فیلم، کوشش برای وارد کردن مفهوم سنتی رمانتیک هنرمند، فردی ممتاز با قوه ی تخیل، به سینما بودهاست.

اساساً مفهوم تخیل، راه میانبری بود که نویسندگان رمانتیک زیبایی شناسی، توسط آن تقویت اندیشه ی کلاسیک به اضافـه ی نحـوه ی اظهار تعقل و فن اظهار را در یک حامل پرحجـم جای دادند. تخـیل، مفاهیم به اضافه ی تشبیـهات را تولید نمی کـرد؛ بلکه استعاره هایی به وجود می آورد که مفهوم و تشبیه را ادغام کـرده و به یک کـل تبدیل می نمود. به این ترتیب، هنـرمند در سیـنما قادر می باشد استعـاره های بصری تولید کند که در آن، اقدام تفکر و اقدام فیلمبرداری، همزمان و جدایی ناپذیر هستند. فکــر هنـرمند خلاق این امکان را فراهم می کند که از فـرقی که از قدیـم میان فیلمنامه نویس و کارگردان بود و متن را از اجـرا مجـزا می نمود، فراتر برود. ساختـار به یک کارگردان، یک فرد، مربوط می باشد نه به این دلیل که او تأثیر هنرمند را بازی کرده می باشد؛ که خود را با دید شخصی در فیلم اظهار می کند؛ بلکه بدین سبب توسط نیروی مشغله ی ذهنی اوست که یک معنای ناخـودآگاه و ناخـواسته می تواند در فیلم کشف گردد و معمولاً باعث حیرت فرد مذکور گردد. فیلم یک ارتباط نیست؛ بلکه یک چیز مصنوع می باشد که ناخودآگاه به طریقی معین ساخته شده می باشد. تجزیه و تحلیل مؤلف عبارت از پی گیری یک فیلم تا اصل و منشـاء آن تا منبع خلاق آن نیست؛ این عبارت از پی گیـری یک ساختار در درون اثر می باشد که بعداً می تواند

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت پی دی اف):

پایان نامه دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند جدید ایران

از لینک پایین صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

 دانلود از لینک پایین صفحه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید