دانلود فرمت word : رشته حسابداری: پایان نامه ارشد با عنوان بررسی ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

چکیده:

جایگاه قوی یک تولید،  قدرت ماندن زیادی را به شرکت اعطا می کند به بیانی دیگر،  شرکت در هنگام پاسخ به تغییرات غیر منتظره در نیازهای مصرف کننده تولید،  انعطاف پذیری بیشتری دارد. قدرت قیمت گذاری به این شرکت ها سود بیشتری می دهد و به آنها اجازه می دهد تا جایگاه عالیشان را حفظ کنند. ایمنی بالای این شرکت ها پیش روی کمبود پول نقد، توانایی آنها برای مواجه شدن با جایگاه اقتصادی نامناسب را افزایش می دهد.رقابت پیشرفته،  خطر انحلال شرکت را افزایش می دهد پس،  ممکن می باشد رقابت شدید،  مدیران را وادار کند تا برای رفع خطر انحلال با شدت بیشتری سود را دستکاری کنند. پیش روی،  انعطاف پذیری مالی بالاتر شرکت ها، به موفقیت های بازار تولیدات قوی تصریح می کند که فشارهای وارد آمده بر مدیران برای درگیر شدن در مدیریت سودرا اظهار می ‌کند.

جامعه آماري شامل تمام شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که 110 شرکت بعنوان  نمونه  انتخاب گردید . فرضیات اصلی پژوهش،  در دو دسته (قدرت قیمت گذاری بازار تولید شرکت ومدیریت سود- شرکتهای موجود در صنایع رقابتی تر و مدیریت سود) مورد آزمون قرار گرفته می باشد.

نتایج تحقيق،  روش آماري بهره گیری شده به مقصود تجزيه و تحليل داده‌ها،  روش توصیفی- پیمایشی می باشد. همچنين جهت بررسي وجود ناهمساني واريانس از آزمون tاستفاده شده می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 الی1391است. نتایج مطالعه نشان داد که در دوره های زمانی مطالعه شده در این پژوهش، طبق فرضیه یک بین قدرت قیمت گذاری و مدیریت سود و تأثیر مدیریت سود در شکل گیری قیمت گذاری کالاها ارتباط معنی داری هست. و طبق فرضیه دوم نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که هر چه شرکت ها در بازار رقابتی تری باشند مدیریت سود بیشتری به مقصود قیمت گذاری کالاها و خدمات خود به مقصود دستیابی به بازار هدف اعمال می کنند.

واژگان کلیدی:

بورس اوراق بهادار – قیمت گذاری – مدیریت سود- گزارشات مالی

 

 

 

 
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

پایان نامه مطالعه ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایان نامه مطالعه ارتباط بین قدرت بازار تولید، ساختار صنعت ومدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.