دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی

عنوان:

آبشستگی پایه پل ها

 

چکیده:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پایه های پل احداثی در کانال های روباز منجر به تغییرات حائز اهمیتی در الگوی جریان می گردند. هنگامی که جریان یک جهتی در یک کانال با یک مانع عمودی مواجه می گردد، به جریان سه بعدی تبدیل می گردد، الگوی جریان حاصله در اطراف پایه پل پیچیده می گردد. آبشستگی موضعی اطراف یک پای پل (استوانه ای) مسأله می باشد که بیشتر مهندسان هیدرولیک با آن در گیرند. این یک مساله پیچیده می باشد که از اندر کنش جریان آشفته سه بعدی اطراف استوانه و بستر متحرک کانال ایجاد می گردد. آبشستگی موضعی اطراف پایه های پل کی از متداول ترین علل شکست پل ها می باشد که بطور جدی نتایج زیانبار و غم انگیزی را موجب می گردد. آبشستگی موضعی پایه پل، یک موضوع مطالعاتی عمومی برای بیشتر مهندسان هیدرولیک گردیده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

دیدگاهتان را بنویسید