شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی عمران- سازه

عنوان:

آزمون های غیر مخرب جوش و کاربرد آنها در سازه های فولادی

 

چکیده:

آزمایش های غیر مخرب یا NDT مجموعه ای از روش های بازرسی فنی تخصصی بوده که اطلاعاتی درمورد وضعیت مواد، قطعات و جوشها، بدون تخریب یا آسیب سانی به آنها، بدست می دهد. NDT, قطعات و جوشها یعنی آنهایی که قرار می باشد در کار از آنها بهره گیری گردد را مورد بازرسی قرار داده، عیوب آنها را عیان می سازد. این عیوب را می توان مطابق استانداردهای موجود مورد ارزیابی قرار داد و آنها را قبول یا مردود دانست. قطعات و جوشهای قبول شده، در ساخت مورد بهره گیری قرار می گیرند و آنهایی که، مردود شده اند، در صورت امکان، تعمیر و پس از کسب قبولی بکار گرفته می شوند، در غیر اینصورت، اجازه بهره گیری از آنها در ساخت داده نمی گردد. چندین روش NDT هم اکنون در صنایع مورد بهره گیری قرار می گیرد و پژوهش برای ابداع روش های نو، بطور مداوم، ادامه دارد. در این قسمت به سه روش از مهمترین روشهای NDT می توان تصریح نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1- آزمایش مایع نافذ یا PT

2- آزمایش التراسونیک یا UT

3-آزمایش رادیوگرافی یا RT

دیدگاهتان را بنویسید