دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی

عنوان:

ارزیابی پهنه بندی سیل در رودخانه های فصلی و تاثیر سازه های متقاطع بر آن (مطالعه موردی رودخانه شور)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چکیده:

در طول تاریخ همواره سیل ها بخشی از زندگی انسانها بوده اند. سیل یک پدیده طبیعی قابل تکرار می باشد که ممکن می باشد در اثر دخالت های بشر در طبیعت و بهره گیری ناصحیح از منابع طبیعی نیز ایجاد گردد. سیل ها سالیانه خسارت های زیادی را به بار می آورد که در دهه های اخیر میزان این خسارت ها زیاد شده می باشد.

تحقیقات نشان می دهد پهنه بندی سیلاب به عنوان یکی از روش های مدیریتی روبرو شدن با سیلاب از کاربرد فراوانی برخوردار بوده که امکان ارسال هشدارهای مناسب در مواقع خطر سیل و تسهیل عملیات امداد و نجات را فراهم می کنند. پس امروزه نقشه های پهنه بندی سیل یکی از اطلاعات پایه و مهم در مطالعات طرح های عمرانی در دنیا به شمار می رود. از طرفی دیگر رودخانه ها تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر زمین شناسی، خصوصیات آبرفتی، مشخصات هیدرولوژیک حوزه آبخیز، شرایط هیدرولیکی جریان و نیز نحوه بهره برداری می باشند. که ایجاد سازه های تقاطعی مانند پل در مسیر رودخانه ها موجب تغییر در الگوی جریان، هندسه آبراهه و تغییرات سطح آب و در نتیجه پهنه بندی را تحت الشعاع قرار می دهد. حوزه مورد مطالعه در این پژوهش واقع در استان اصفهان می باشد، رودخانه زاینده رود بزرگترین و مهمترین رودخانه حوضه آبریز باتلاق گاوخونی می باشد که از دامنه های شرقی زاگرس سرچشمه گرفته و در جهت غرب به شرق جریان دارد، شاخه اصلی رودخانه شور از ارتفاعات همگین سرچشمه گرفته و رواناب ارتفاعات تنگ آهن، واوشاتاج احمد را از جنوب و آب کوه عبدالنبی را از شمال زهکشی می نماید و به آب رودخانه زاینده رود می پیوندد. با در نظر داشتن ماده 1 آیین نامه شماره 48556/31/00 مورخ 1379/8/3 پیشنهادی وزارت نیرو و مصوبه 1379/8/11 هیأت دولت، بستر آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل می باشد که در هر محل با در نظر داشتن آمار هیدرولوژیک با دوره برگشت 25 ساله به وسیله وزارت نیرو تعیین می گردد و حریم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه می باشد که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند، از یک تا بیست متر خواهد بود، لذا تمامی نتایج براساس دبی با دوره بازگشت 25 ساله استخراج شده می باشد.

در این پژوهش با بهره گیری از داده های هیدرولوژیکی، مقاطع عرضی و بازدید صحرایی و نرم افزارهایHec-Ras و Land Development به مطالعه تأثیر سازه های تقاطعی مانند پل و کالورت بر عمق و پهنه سیل ها با دوره بازگشت های مختلف برای رودخانه فصلی شور در استان اصفهان پرداخته شده که نتایج قابل قبولی به دست آمده می باشد.

مقدمه:

در طول تاریخ همواره سیل ها بخشی از زندگی بشر ها بوده اند. سیل یک پدیده طبیعی قابل تکرار می باشد که ممکن می باشد در اثر دخالت های بشر در طبیعت و بهره گیری ناصحیح از منابع طبیعی نیز ایجاد گردد. سیل ها سالیانه خسارت های زیادی را به بار می آورد که در دهه های اخیر میزان این خسارت ها زیاد شده می باشد.

فصل اول

مقدمه و کلیات

1-1- هدف:

نقشه های پهنه بندی سیلاب در مطالعات مدیریت سیلابدشت ها کاربرد وسیعی دارد. امروزه این نقشه ها یکی از اطلاعات پایه و مهم در مطالعات طرح های عمرانی در دنیا محسوب شده و قبل از هرگونه سرمایه گذاری و یا اجرای طراح های توسعه، مطالعه آن در دستور کار سازمان های ذیربط قرار دارد. هدف اصلی از طرح موضوع، تبیین ضرورت تهیه نقشه های پهنه بندی سیلاب برای رودخانه ها نیز معرفی کاربردهای متنوع این نقشه ها در مدیریت سیلاب و کاهش خسارات با بهره گیری از فناوری های جدید می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

احداث نامناسب و نامتناسب پل ها یکی از علل وقوع سیلاب از طریق تغییر در مقطع رودخانه، سرعت جریان، مناطق ذخیره سیلاب، تراز آب و گستره جریان می باشد. در این پژوهش تأثیر احداث پل و کالورت بر عمق و پهنه سیل ها با دوره بازگشت های مختلف مطالعه خواهد گردید. با در نظر داشتن اهداف ذکر گردیده در پژوهش حاضر تأثیر پهنه های سیل گیر در دو حالت وجود و عدم وجود دو سازه مذکور و مقایسه هریک از آنها تهیه خواهد گردید.

2-1- منشأ سیل:

دیدگاهتان را بنویسید