با عنوان : تأثیر تولید پراکنده و تولید همزمان در صنعت برق تجدید ساختارشده

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” سمینار براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق- قدرت
عنوان :
تأثیر تولید پراکنده و تولید همزمان در صنعت برق تجدیدساختارشده

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در دو دهه اخیر، تکامل تکنولوژي تولیدات پراکنده (DG)، تجدید ساختار صنعت برق و به وجودآمدن بازارهاي آزاد رقابتی، تغییر توجه اقتصادي پیرامون این تولیدات، ملاحظات زیست محیطی و… موجبات علاقه مجدد تولید پراکنده را فراهم نموده می باشد. هم اکنون در ایران، همزمان با حرکت به سوي تجدید ساختار صنعت برق و براي همسو بودن با این مهم، بهره گیری از تولید پراکنده و همچنین بهره گیری از سیستم هاي تولید همزمان به ویژه در سال هاي اخیر مطرح گردیده می باشد. از طرفی بکارگیري سیستم هاي تولید همزمان (CG) باعث افزایش بیشتر راندمان نیروگاه ها و همچنین کاهش سطح آلاینده هاي منتشره از آن ها گشته می باشد.

ورود تولیدات پراکنده و سیستم هاي تولید همزمان به بازارهاي برق، ملاحظات بسیار مهمی را به وجودآورده می باشد که مطالعه آن ها در قالب یک سمینار ضروري می نماید. امید می باشد در این سمینار به مطالعه تأثیر سیستم هاي تولید پراکنده و تولید همزمان در صنعت برق تجدیدساختاریافته و بازارهاي رقابتی کامل پرداخته گردد.

براین اساس آغاز مقدمه اي پیرامون مباحث مورد نظر در این سمینار آورده شده می باشد. در فصل اول مروري بر تجدیدساختار صنعت برق و ویژگی هاي بازارهاي تجدید ساختاریافته خواهیم داشت. سپس در فصل دوم انواع تولیدات پراکنده مورد مطالعه قرار میگیرد. در فصل سوم، سیستم هاي تولید همزمان مطالعه می گردد. در فصل چهارم تأثیر تولید پراکنده و سیستم هاي تولید همزمان در بازارهاي تجدیدساختار یافته مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. عنوان فصل پنجم، بازار برق ایران و حرکت به سمت تجدیدساختار و گسترش و توسعه سیستمهاي تولید همزمان و تولیدات پراکنده میباشد و در فصل آخر نیز به نتیجه گیري مباحث مطالعه شده در فصل هاي قبل، پرداخته میشود.

مقدمه:

تولید پراکنده (DG) در مفهوم کلی آن به هر نوع تولید در محل مصرف اطلاق می گردد . چنین اصطلاحی پیش از آن که انرژي الکتریکی جایگزین صورت هاي دیگر انرژي مانند حرارت، روشنایی، انرژي مکانیکی و … گردد نیز وجود داشت. شاید بتوان ساده ترین مصداق تولید پراکنده انرژي را آتشی دانست که بشر هاي اولیه جهت مصارف حرارتی خود از آن بهره می بردند. با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژي، شبکه هاي جریان متناوب (AC) و نیز نیروگاه هاي در مقیاس بزرگ وارد حیطه صنعت نهادند تا بتوان انرژي الکتریکی را در فواصل طولانی انتقال داد،توان خروجی نیروگاه ها را افزایش داد، بارهاي مصرفی بزرگ را تأمین نمود و نیز هزینه هاي سرمایه گذاري و بهره برداري به ازاء هر کیلووات قدرت تولیدي را کاهش داد.

در دو دهه اخیر تکامل تکنولوژي تولیدات پراکنده، تجدید ساختار صنعت برق و به وجودآمدن بازارهاي آزاد رقابتی، تغییر توجه اقتصادي پیرامون این تولیدات، ملاحظات زیست محیطی و … موجبات علاقه مجدد تولید پراکنده را فراهم نموده می باشد. امروزه نیروگاه هاي تولید پراکنده به نیروگاه هایی با ظرفیت تولیدي کم، از چند کیلووات تا چند مگاوات که براي تولید انرژي الکتریکی مورد نیاز در نزدیکی مصرف کننده مورد بهره گیری قرار می گیرند اطلاق می گردد .این نیروگاه ها شامل نیروگاه هاي بادي، خورشیدي، پیل سوختی، موتورهاي رفت و برگشتی گازسوز و دیزلی، توربین هاي صنعتی، میکروتوربین ها و … می باشند.

عوامل بسیاري را می توان براي رویکرد مجدد صنعت برق به تولید پراکنده نام برد. IEA(2002) پنج عامل اساسی را در ارتباط با رویکرد مجدد به تولید پراکنده بر می شمرد که عبارتند از: پیشرفت تکنولوژي هاي تولید پراکنده، محدودیت در ساختن خطوط انتقال جدید، افزایش تقاضاي مصرف کنندگان جهت تهیه برق با قابلیت اطمینان بالا، آزادسازي (تجدید ساختار) بازار برق و نگرانی هاي زیست محیطی. بعضی نیز بر این اعتقادند که پنج عامل فوق را می توان در دو فاکتور مهم و اساسی تجدید ساختار برق و مسائل محیط زیست اختصار نمود.

فن آوري هاي امروزه تولید پراکنده از نظر بهره برداري، ظرفیت و قابلیت توسعه آتی قابل انعطاف هستند. لذا امروزه تولید پراکنده امکان ارائه خدمات مناسب تأمین و نگهداري برق را داراست .به عنوان مثال بهره گیری از تولید پراکنده امکان واکنشی انعطاف پذیر به تغییرات قیمت را داده و می تواند به عنوان مانعی در برابر نوسانات قیمت بازار برق اقدام کند. این امر را می توان جزء اصلی ترین موارد بهره گیری از تولید پراکنده در ایالات متحده آمریکا دانست.حال آن که در اروپا تقاضاي بازار براي بهره گیری از تولیدات پراکنده به عنوان مقدمه اي جهت بهره گیری از منابع تجدیدپذیر انرژي براي تولید انرژي پاك و نیز افزایش راندمان تولید می باشد. از دیگر علت های مهم بهره گیری تولید پراکنده افزایش قابلیت اطمینان می باشد . زیرا با تجدید ساختار بازار و نیز گسترش بازار رقابتی، مشتریان نسبت به قابلیت اطمینان تأمین برق مورد نیاز خود هشیارتر شده اند. لذا تولید کنندگان نیز به دنبال راه حل هایی براي افزایش قابلیت اطمینان برق
تولیدي خود می باشند.

مانند مهم ترین پیامدهاي تجدیدساختار صنعت برق، خصوصی سازي صنایع مرتبط با آن صنعت می باشد.بالا بودن قیمت نیروگاه هاي بزرگ و نیز زیادبودن هزینه هاي سرمایه گذاري براي احداث این نوع نیروگاه ها، مانعی اساسی در تحقق اهداف خصوصی سازي به شمار می رود . بهره گیری از نیروگاه هاي تولید پراکنده هزینه سرمایه گذاري در تولید انرژي الکتریکی را کاهش می دهد و نیز باعث افزایش سرمایه گذاري در این امر می گردد. علاوه بر موارد فوق، بحران نفت در سال 1973 و همچنین بالا رفتن قیمت نفت در سال هاي اخیر موجب شده می باشد تا بسیاري از کشورها که در صنایع خود، وابسته به سوخت هاي فسیلی بودند، به دنبال یافتن جایگزین هاي مناسب براي این گونه سوخت ها باشند. همچنین با افزایش آگاهی عمومی از مسائل زیست محیطی و تغییر توجه در سیاست هاي تأمین انرژي و در اولویت قرارگرفتن مسائل محیط زیست، یافتن جایگز ین هاي مناسب و پاك براي سوخت هاي فسیلی ضرورت پیدا نمود. مطالعات نشان می دهد انرژي هاي تجدیدپذیر مانند انرژي خورشیدي، بادي، جزر و مد، زمین گرمایی، بایوماس و … از نظر زیست محیطی فاقد آلودگی می باشند و جایگزین مطلوبی براي سوخت هاي فسیلی هستند.

تعداد صفحه : 168

قیمت : شش هزار تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید