با عنوان : مطالعه روش های کنترل سیستم های سوئیج شونده

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق – كنترل
عنوان
بررسي روشهاي كنترل سيستم هاي سوئيچ شونده

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

چكيده
سيستمهاي هايبريد دسته اي از سيستمهاي گسسته هستند كه در عين اينكه با رويداد تحريك مي شوند داراي ديناميك نيز هستند در صنعت، سيستمهايي با مشخصات سيستمهاي هايبريد ديده مي گردد كه نمي توان آنها را به صورت يك سيستم زمان پيوسته معمولي در نظر گرفت.كاربرد سيستمهاي هايبريد در كنترل سيستمهاي قدرت ، رباتها وصنعت خودروسازي مي باشد. در طبيعت نيز سيستم هايي با اين خواص ديده مي شوند.
سيستم هاي سوئيچ شونده كه دسته اي از سيستمهاي هايبريد مي باشند محور اصلي اين سمينار می باشد. رفتار ديناميكي مورد نظرسيستم با تعداد محدودي از مدلهاي ديناميكي ، كه نوعا از مجموعه اي از معادلات ديفرانسيل يا تفاضلي به همراه مجموعه اي از قوانين گسسته كه بر اين مدلها حاكم مي با شند، تشكيل شده می باشد. اين قوانين سوئيچينگ با عبارات منطقي يا سيستمهاي رويداد گسسته و با روشهايي مثل آتوماتا ،پتري نت و… مدل مي شوند.

مدلسازي سيستم كمك مي كند تا رفتار آن را بررسي نماييم. قطعا يك هدف مهم از بررسي اين سيستمها ، كنترل سيستمهايي می باشد كه در صنعت وجود دارند وبه صورت سيستمهاي هايبريد مدل مي شوند. ما نيز در ادامه كار به بررسي روشهاي مختلف كنترلي اين سيستمها مانند كنترل غيرخطي ، بهينه ، مقاوم و …. مي پردازيم.

مقدمه
موضوع موردبررسي دراين سميناركنترل سيستمهاي سوئيچ شونده می باشد كه اين سيستمها حالت خاصي از سيستمهاي هايبريد مي باشند. از تعريف سيستمهاي هايبريد ميدانيم سيستمي می باشد كه رفتار ديناميكي آن از بر هم كنش ديناميكهاي گسسته و پيوسته شكل مي گيرد. اين گسستگي مي تواند هنگام تغيير وضعيت سيستم از يك مود به مود ديگر و يا در خلال يك حالت به خصوص از آن ، به صورت پرشي ناگهاني ظاهر گردد .براي سيستم سوئيچ شونده نيز مي توان چنين تعريفي را ارائه نمود، با اين تفاوت كه در اينجا ديگر پرش در حين يك حالت به خصوص وجود ندارد. همين تفاوت سبب گرديده كنترل اين سيستمها از سيستمهاي هايبريد آسانتر باشد.

دركنترل سيستمهاي پيوسته اصولا دو هدف كلي مد نظر می باشد، يا مي خواهيم سيستم خصوصيات عملكردي مطلوب داشته باشد يا اينكه مي خواهيم آن را پايدار نماييم. بنابراين با بهره گیری از روشهاي كنترلي مختلف سعي مي كنيم كه سيستم به خصوصيات مطلوب كه مورد نظر ماست برسد ، اكنون در خصوص سيستمهاي سوئيچ شونده نيز با در نظر داشتن اين هدف به سراغ بحث كنترل مي رويم تا بتوانيم با روشهاي مختلف آن وچگونگي بهره گیری از اين روشها براي دست يافتن به آن چیز که مطلوب می باشد آشنا شويم. روشهاي مختلفي براي كنترل اين سيستمها پيشنهاد شده می باشد كه كنترل بهينه ، نظارتي ،غير خطي وپيش بين از آن جمله می باشد، در ادامه به بررسي اين روشها مي پردازيم.

ساختار كلي اين سمينار به اين صورت می باشد: آغاز با مفهوم رويدادوسيستم گسسته رويدادي آشنا مي شويم ، سپس به تفصيل در مورد سيستمهاي سوئيچ شونده وانواع مختلف آن وروشهاي مدلسازي آن مي پردازيم ودر نهايت كنترل سيستمهاي سوئيچ شونده وروشهاي مختلف آن مورد بررسي قرار گرفته وروشهاي مختلف را با هم مقايسه ومزايا ومعايب آنها را بر مي شماريم.

فصل اول

مفهوم رويداد و سيستم گسسته رويدادي

1-1- مقدمه

هر گاه فضاي حالت سيستم به گونه طبيعي به صورت يك مجموعه گسسته توصيف گردد و تغييرات در حالتها تنها در زمانهاي گسسته روي دهد ،اين تغيير حالتها را رويدادو سيستم را سيستم گسسته رويدادي مي ناميم . در اين فصل آغاز به بررسي خصوصيات اين سيستمها پرداخته و سپس با ارائه چند مثال سعي مي نماييم به درك عميق تري از سيستم دست يابيم.

1-2- مفهوم رویداد

رويداداز نظر شهودي مفهومي قابل درك مي باشد لذا تنها به بررسي خصوصيات آن مي پردازيم رويداد ممكن می باشد در نتيجه اتفاقي خاص مانند فشردن يك كليد توسط يك شخص ،اتفاقي خارج از كنترل ما كه توسط طبيعت ديكته مي گردد ويا برآورده شدن چندين شرط به گونه همزمان ايجاد گردد.

در اينجا رويداد با حرف e و مجموعه رويدادهايي كه امكان اتفاق افتادن دارند با E نشان داده مي شوند که مجموعه E مجموعه ای گسسته می باشد.

پياده روي تصادفي مثالي مناسب از اين مبحث می باشد. پياده روي را مي توان به صورت حركت ذره اي در نظر گرفت كه در هر واحد زمان در يكي از چهار جهت اصلي حركت مي كند. فرض مي كنيم جهت حركت به صورت تصادفي و مستقل از مكان فعلي انتخاب گردد. حالت سيستم تابعي از دو متغير حالت مكاني در فضاي دو بعدي در نظر گرفته مي گردد كه تنها مقادير صحيح را به خود مي گيرند. اين به آن معنا می باشد كه فضاي حالت گسسته می باشد.

تعداد صفحه : 78

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید