با عنوان : بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی – طراحی فرآیندهای نفت

عنوان:

بهینه سازی تولید اتیلن و پروپیلن در مجتمع پتروشیمی مارون

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

تولید الفین ها یکی از مهمترین فرآیندهای موجود در صنایع پتروشیمی می باشد، شکست حرارتی هیدروکربن های سبک و برش های سنگین نفتی از فرآیندهای اساسی تولید الفین ها می باشد و همچنین این هیدروکربن ها به عنوان مواد اولیه برای صنایع پایین دستی به شمار می طریقه.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

گرمایش خوراک هیدروکربنی باعث شکستن زنجیرهای طولانی هیدروکربنی شده و زنجیرهای کوتاه تر تولید می کند که این زنجیرها در اثر واکنش، مولکول های اشباع نشده تشکیل می دهند. از آنجایی که طراحی و شکل هندسی یک کوره شکست حرارتی تثبیت شده می باشد پس بازدهی (Yield) اجزاء مختلف در جریان خروجی از کوره وابسته به پارامتری های مختلف می باشد به عنوان نمونه:

– ترکیب هیدروکربن های خوراک

– میزان تبدیل یا شکست حرارتی

– گزینش پذیری شکست حرارتی که تابعی از فشار جزئی هیدروکربن و زمان اقامت متوسط می باشد.

متغیرهای کنترل دیگری که روی شدت پیرولیز در کوره تاثیر دارند عبارتند از:

– شدت جریان خوراک و بخار در لوله.

متغیرهایی که روی شدت پیرولیز در مدت زمان اقامت معینی تاثیر دارند عبارتند از:

– فشار خروجی کوره ها

– دمای ورودی لوله

– وزن مولکولی مخلوط واکنش

در این مجموعه کوشش شده می باشد که در آغاز عواملی را که در تولید الفین ها تأثیر دارند شناسایی کرده و در آن هایی که امکان تغییر هست تغییراتی اعمال کرده تا شرایط سیستم بهبود پیدا کند از این دسته عوامل تشکیل کک در کویل کوره ها می باشد که یک مسئله اجتناب ناپذیر می باشد و باعث کاهش تولید سالیانه می گردد که براساس آزمایش های متععد شرایطی ایجاد گردید که آن را به حداقل رساند همچنین از عوامل مهمی که روی تولید تاثیر دارد دمای محصول خروجی از کوره می باشد که با آزمایش های مختلف توانستیم دمای بهتری جهت پیش بینی میزان کک تشکیل شده برحسب زمان و میزان تولید دو محصول ارزشمند اتیلن و پروپیلن برحسب دما ارائه دهیم.

مقدمه:

یک واحد شیمیایی، ترکیبی از واحدهای فرآیندی (راکتورها، مبدل های حرارتی، پمپ ها، برج های تقطیر و…) می باشد که به روشی سیستماتیک و معقول با یکدیگر مرتبط هستند. هدف کلی واحدهای شیمیایی عبارتست از تبدیل مواد اولیه به محصول مطلوب با بهره گیری از منابع انرژی موجود در اقتصادی ترین روش.

در طول عملیات، یک واحد شیمیایی بایستی خواسته های تحمیل شده به وسیله طراحان، شرایط تکنیکی، اقتصادی و اجتماعی را در حضور مزاحمت های خارجی ارضاء کند. این نیازها به توضیح زیر می باشد:

– ایمنی: عملیات ایمنی فرآیندهای شیمیایی که نیاز اولیه می باشد که سلامت افراد حاضر در واحد و همچنین طریقه توسعه اقتصادی را تضمین می کند. پس دماها، فشارها، غلظت مواد و عوامل دیگر در فرآیند بایستی در محدوده مجاز کنترل گردد.

– خصوصیات محصول: یک واحد شیمیایی بایستی محصولی را تولید کند که از لحاظ کیفیت و کمیت در شرایط مطلوب باشد.

– قوانین محیط زیست: ممکن می باشد قوانین گوناگونی مشخص کنند که درجه حرارت ها، غلظت مواد و دبی مواد زائد از یک واحد بایستی در محدوده معینی باشد.

– شرایط عملیاتی: دستگاه های مورد بهره گیری در یک واحد شیمیایی محدودیت هایی دارند که از عملیات آنها جلوگیری می کنند، چنین محدودیت هایی بایستی در پروسس یک واحد ارضاء گردد. به گونه مثال پمپ ها بایستی در NPSH معین کار کنند و یا مخازن نباید سرریز شوند یا خالی نمانند و…

– اقتصاد: عملیات یک واحد بایستی با شرایط بازار مطابقت داشته باشد که شامل موجود بودن مواد اولیه و تقاضا برای محصول می باشد. بنابراین نیاز می باشد که شرایط عملیاتی به گونه ای کنترل گردد که هزینه ها حداقل و سود حداکثر باشد.

شکست حرارتی یکی از مهمترین فرآیندهای پتروشیمی می باشد. زیرا محصولات حاصل از فرآیند به گونه عمده به عنوان مواد اولیه و واسطه در تولید دیگر محصولات پتروشیمی به کار می طریقه.

یک سیستم پیرولیز هیدروکربن ها معمولا از پیچیدگی های زیادی برخوردار نیست و شامل یک کوره شکست حرارتی می باشد که در آن به خوراک حرارت داده می گردد تا به مخلوطی از اولفین ها و آروماتیک ها تبدیل گردد سپس محصولات حاصله وارد یک سیستم سرد کننده یعنی مبدل خط انتقال (Tle) می گردد و در آنجا جریان خروجی از کوره به سرعت به دمای پایین تر از دمای شکست حرارتی وارده می گردد و از طریق کمپرسور به بخش های تخلیص و تقطیر فرستاده می گردد.

تعداد صفحه : 115

قیمت : شش هزار تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com