شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با عنوان : مدلسازی جداسازی غشایی LPG از جریان های گازی با بهره گیری از شبکه عصبی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی- فرایند

عنوان:

مدلسازي جداسازي غشایی LPG از جریان هاي گازي با بهره گیری از شبکه عصبی

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

این مستند گزارش پایان نامه با عنوان جداسازي LPG از جریانات گازي توسط فرایندهاي غشایی و مدلسازي ریاضی آن می باشد. گزارش تهیه شده شامل نه فصل می باشد. در فصل اول کلیات پژوهش توضیح داده شده می باشد فصل دوم به معرفی LPG و کاربردهاي آن اختصاص شده می باشد. در فصل سوم توضیحاتی در مورد انواع غشاهاي موجود، کاربردهاي جداسازي غشایی گاز و انواع فرآیندهاي غشایی در جداسازي گازها که دفع هیدرو کربن هاي سنگین توسط غشاء یکی از آنهاست، داده شده می باشد. مکانیسم هاي انتقال گاز در غشاء و مدلهاي تشریح کننده آن در فصل چهارم مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. در فصل پنجم کلیه غشاهاي پلیمري که براي جداسازي LPG از جریان گازي مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد، مطالعه گردیده و غشاي مناسب انتخاب شده می باشد.

در ادامه در فصل ششم شبکه هاي عصبی به عنوان ابزاري توانمند به مقصود سیستمهاي پیچیده معرفی می گردند و مدل شبکه عصبی طراحی شده به مقصود مدلسازي رفتار غشا به طورکامل توضیح داده می گردد. فصل هفتم این گزارش مربوط به معرفی الگوریتم بهینه سازي PSO می باشد که در فصل هشتم به مقصود تعیین پارامترهاي مدل ریاضی به کار گرفته شده می باشد. در فصل هشتم مدلهاي مختلف ریاضی توصیف کننده رفتار غشاء مطالعه شده اند و مناسب ترین مدل به مقصود تعیین رفتار سیستم مورد بحث ارائه گشته می باشد. در نهایت در فصل نهم به گونه مختصر نتیجه گیري و پیشنهادات ارائه گردیده اند.

مقدمه:

امروزه به دلیل افزایش مصرف انرژي و ازدیاد قیمت روز افزون سوخت و فرآورده هاي نفتی، LPG به عنوان یکی از محصولات با ارزش نفت و گاز مورد توجه قرار گرفته می باشد بسیاري از جریانات گازي در پالایشگاه ها و واحدهاي بهره برداري حاوي مقادیر بالایی از LPG می باشند که بسیاري از آنها بدون بهره گیری سوزانده می شوند یکی از علت های این امر نیاز به فرآیند نسبتاً پیچیده به مقصود LPG از جریان گازي، با روشهاي سنتی می باشد. با وجود تکنولوژي غشائی به عنوان یک عملیات جداسازي بسیاري کارآمد با حجم و ابعاد کم و قابلیت انعطاف بالا، می توان از هدر رفت مقادیر بالایی از LPG جلوگیری نمود و در واحدهایی که از روشهاي صنعتی بهره گیری می کنند راندمان جداسازي را بسیار بالا برد و میزان بازیافت را تا 99 % رساند. لذا شناخت و مطالعه تکنولوژي جداسازي به مقصود جداسازي LPG از جریانهاي گازي می تواند یکی از زمینه هاي تحقیقاتی و عملی بسیار راه گشا به مقصود بالا بردن ارزش افزوده در واحدهاي نفت و گاز و جلوگیري از هدر رفت منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد. لذا در این گزارش کوشش بر معرفی و مطالعه مقدماتی این متد می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل اول: کلیات

1-1- هدف

با در نظر داشتن اهمیت و امتیازات فرایندهاي جداسازي غشایی هدف از پژوهش حاضر این می باشد که پس از معرفی و فرایندهاي جداسازي توسط غشاء و شناخت کاربردها و امتیازات آن در صنعت، مکانیزم جداسازي گاز در در غشاها مطالعه گردد و به گونه خاص رفتار غشاهاي پلیمري در جداسازي گاز تشریح گردد سپس غشاء مناسب جهت جداسازي LPG از جریانات گازي با در نظر داشتن پارامترهاي موثر انتخاب گردد. پس از شناسایی پارامترهاي موثر و تعیین غشاء مناسب جهت جداسازي LPG در این گزارش، مبنایی براي مدلسازي و پیش بینی رفتار غشاء مورد نظر در جداسازي LPG تعیین خواهد گردید. سپس آغاز با بهره گیری از شبکه هاي عصبی رفتار سیسنم مدلسازي خواهد گردید ودر ادامه یک مدل ریاضی مناسب جهت مدلسازي سیستم مورد بحث ارائه می گردد.

2-1- پیشینه پژوهش

جداسازی LPG توسط فرایند غشایی یک یاز روشهاي جدید جداسازي LPG در سطح جهان می باشد و تحقیقاتی توسط مراکز مختلف به مقصود تعیین جنس غشاء و مطالعه عملکرد آن در این زمینه در حال انجام می باشد اما در کشور ما جداسازي LPG از جریانات گازي کاملا جدید می باشد و تنها تا کنون مطالعاتی توسط تیم تحقیقاتی آقاي پرفسور محمدي در این خصوص انجام پذیرفته می باشد که این پژوهش تلاشی در ادامه کارهاي تیم تحقیقاتی ایشان می باشد. و تمامی داده هاي آزمایشگاهی بهره گیری شده در این پژوهش به مقصود مدلسازي، توسط تیم تحقیقاتی ایشان از Setup ساخته شده در مرکز تحقیقات جداسازي دانشگاه علم و صنعت ایران گرد آوري شده می باشد.

3-1- روش کار و پژوهش

در این گزارش با بهره گیری از منابع اطلاعاتی از قبیل کتابهاي موجود در پایگاه هاي داخلی و خارجی در زمینه فرایندهاي غشایی انواع متدوال فرایندهاي غشایی به گونه مختصر معرفی و مطالعه خواهد گردید سپس مکانیزمهاي جداسازي گاز و مدلهاي تشریح کننده آن با بهره گیری از منابع اطلاعاتی به روز مانند مقالات در زمینه جداسازي غشایی که با آخرین تغییرات متناسب باشند مورد بحث قرار خواهد گرفت. سپس با در نظر داشتن پارامترهاي موثر در جداسازي و خواص هر کدام از غشاهاي مورد بهره گیری در این زمینه بهترین نوع غشاء به مقصود جداسازي LPG معرفی خواهد گردید.

در ادامه Setup آزمایشگاهی که در آزمایشگاه تحقیقاتی غشاء دانشگاه علم و صنعت ایران تحت نظارت و راهنمایی جناب آقاي دکتر محمدي به مقصود انجام آزمایشات بر روي غشاء مذکور ساخته شده می باشد تشریح می گردد. با بهره گیری از داده هاي حاصل از این مدل آزمایشگاهی یک مدل ریاضی مناسب جهت پیش بینی و مدلسازي عملکرد این غشاء ارائه گردیده می باشد که در این گزارش به گونه کامل مطالعه می گردد و با مدل هاي معمول گذشته مقایسه می گردد. به علاوه با بهره گیری از شبکه هاي عصبی سیستم مذکور مدل شده می باشد که نتایج آن به مقصود مقایسه با مدل ریاضی ارائه می گردد.

تعداد صفحه : 162

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com