با عنوان : مطالعه روش های کنترل تطبیقی در سیستم های غیرخطی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.Sc” سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي برق – كنترل
عنوان :
بررسي روش هاي كنترل تطبيقي در سيست مهاي غير خطي داراي اينرسي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:
در اين گزارش به بررسي روش هاي مختلف كنترل تطبيقي براي سيستم هاي غير خطي داراي اينرسي
پرداخته شده می باشد . اين گونه سيستم ها به گونه كلي شامل كليه اجسام پرنده از قبيل هواپيماها، ماهواره ها،
موشك ها و … مي باشند كه مشخصه اصلي آن ها ديناميك غير خطي و متغير با زمان مي باشد. در حالت كلي تر
روش هاي كنترل اين سيستم ها را مي توان به كنترل روبات ها، وسايل نقليه بدون سرنشين و برخي از
سيستم هاي كنترل فرايند نيز تعميم داد . به دليل خاصيت غير خطي بودن شديد و ديناميك متغير با زمان ، كنترل
اين گونه سيستم ها اغلب با مشكلاتي مواجه می باشد . در حالت جامع تري مي توان بيان نمود كه تمامي سيستم هاي
عملي داراي خاصيت هاي مذكور مي باشند و تنها ميزان غير خطي و تغيير پذير بودن می باشد كه از يك سيستم به
سيستم ديگر متفاوت می باشد . بنا بر اين لزوم توجه بيشتر به كنترل اين گونه سيستم ها مشخص مي گردد . در
سيستم هاي واقعي دو دسته كنترل كننده هاي تطبيقي و مقاوم براي مقابله با اين گونه سيستم ها در نظر گرفته
مي گردد. در ارائه اي ن سمينار سعي بر اين بوده می باشد تا انواع روش هاي تطبيقي به كار برده شده براي
سيستم هاي داراي اينرسي مورد بررسي قرار گيرد . البته لازم به ذكر می باشد به دليل اين كه سيستم هاي تطبيقي
كلاً شامل دو بخش شناسائي و كنترل كننده مي باشند، در اينجا نيز در دو بخش شناسائي و كنترل مورد بحث
جداگانه قرار گرفته اند.

مقدمه:
به مقصود طراحي كنترل كننده براي يك سيستم واقعي بايستي همواره خواص غير خطي و تغييرات در
ديناميك آن سيستم در نظر گرفته گردد . در سيستم هاي عملي واقعي وجود خواص مذكور محرز
مي باشد اما اين ميزان غير خطي و تغيير پذير بودن مي باشد كه از يك سيستم به سيستم ديگر متفاوت
می باشد. همچنين در طراحي كنترل كننده واقعي بايستي شرايط مختلف سيستم از قبيل اغتششاشات،
نويز ها، ديناميك هاي مدل نشده و … در نظر گرفته گردد كه روي هم رفته م وجب افزايش پيچيدگي
كنترل كننده مي گردد. كنترل اين گونه سيستم ها از آغاز مورد توجه مهندسان كنترل بوده و همچنان
نيز يكي از موضوعات تحقيقي روز مي باشد. در حالت عمومي بدين مقصود و به دليل مقابله با تغييرات
در ديناميك از دو دسته كنترل كننده هاي مقاوم و تطبيقي بهره گیری مي گردد. البته تركيب هاي مختلف از
انواع كنتر ل كننده ها مانند تطبيقي، مقاوم، هوشمند، بهينه و … براي اين مقصود مورد بهره گیری قرار
گرفته اند كه توضيحات آن ها در فصول بعد خواهد آمد.
هدف از اين تحقيق بررسي يك دسته از روش هاي كنترلي تطبيقي براي سيستم هاي غير خطي داراي
اينرسي می باشد . سيستم هاي پروازي داراي اينرسي از قبيل هواپيماها، ماهواره ها، موشك ها و … داراي
خواص غير خطي و تغيير پذيري شديد مي باشند كه بر مشكلات طراحي كنترل كننده براي اين گونه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سيستم ها مي افزايد. كنترل كننده اين سيستم ها در اصطلاح اتوپايلوت 1 ناميده م يشود.
در فصل اول به ارائه كلياتي در مورد اين سيستم ها پرداخته شده می باشد . معادلات حركت جسم داراي
اينرسي مورد بررسي قرار گرفته و روابط موجود ارائه گرديده می باشد . از آنجائيكه هر كنترل كننده تطبيقي
متشكل از يك شناساگر و يك كنترل كننده می باشد در فصل دوم به بررسي سيستم هاي شناسائي اين
سيستم ها و در حالت ك لي سيستم هاي خطي تغيير پذير با زمان پرداخته شده می باشد . فصل سوم به بررسي
كامل كنترل كننده هاي مختلف به كار برده شده در نوشتجات معتبر براي اين گونه سيستم ها پرداخته و
در ضمن تكيه بيشتري بر روي سيستم هاي تطبيقي داشته می باشد . لازم به ذكر می باشد كه در تمامي موارد
عملي بودن و قابل پياده سازي بودن روش ارائه شده با در نظر داشتن تجربيات نگارنده مورد توجه بوده می باشد .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

و در انتها در مورد نتايج بدست آمده بحث شده و يك موضوع اصلي براي ادامه تحقيق به عنوان
پايان نامه نگارنده در نظر گرفته شده می باشد . لازم به ذكر می باشد كه در طول انجام اين تح قيق مهم ترين
نتيجه بدست آمده قابليت اعمال اين نوع كنترل كننده ها به دسته وسيعي از سيستم ها(سيستم هائي كه
از ديناميك متغيربازمان برخوردار هستند ) بود كه در برخي از موارد اين موضوع در حالت ي جامع تر از
سيستم هاي داراي اينرسي و به عنوان سيستم هاي خطي تغيير پذير بازمان مورد بررسي قرار گرفته
می باشد.
تعداد صفحه : 46

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

———-          serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید