با عنوان : مطالعه اکسرژی واحد تقطیر اتمسفریک پالایشگاه تبریز به مقصود کاهش مصرف انرژی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

“M.Sc ” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي شيمي- طراحي فرآيند
عنوان :
بررسي اكسرژي واحد تقطير اتمسفريك پالايشگاه تبريز به مقصود كاهش مصرف انرژي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده:

در اين پايان نامه، بنا به درخواست واحد تحقيق و توسعه شركت پالايش نفت تبريز برج تقطير اتمسفريك اين پالايشگاه از ديدگاه تحليل اكسرژي مورد مطالعه قرار گرفت.

پس از شبيه سازي توسط نرم افزار ASPEN PLUS مشخص گردید كه در طرح افزايش ظرفيت اين پالايشگاه، ملاحظات اتلاف اكسرژي و مصرف انرژي از سوي شركت طراح مورد توجه قرار گرفته می باشد.

دو نوع نفت خام به عنوان خوراك در پالايشگاه تبريز مورد بهره گیری قرار مي گيرد: نفت خام اهواز – بنگستان و نفت خام وارداتي موسوم به NEW-CROS.

در تحليل اكسرژي راه هاي عمده كاهش اتلاف اكسرژي عبارتند از: تغييرات در شرايط خوراك ورودي و افزايش يا تغيير در جوش آورها و چگالنده هاي جانبي كه در اين مطالعه هر دو طيف فكري در دستور كار قرار گرفت.

در مرحله اول با در نظر گرفتن دو حالت حدي تنها با يكي از خوراكها سيستم مطالعه گردید و سپس مخلوط 50% – 50% حجمي از دو نفت خام ورودي مورد بررسي قرار گرفت، با مقايسه نتايج مشخص گردید؛ از آنجا كه ويژگيهاي دو نفت خام موجود كه به عنوان خوراك بهره گیری مي گردد بسيار نزديك به هم مي باشد مي توان به هر نسبتي از اختلاط اين دو خوراك بهره گیری كرد.

در مرحله دوم در راستاي كاهش مصرف انرژي از ديدگاه اكسرژي, با تغييراتي در دو جريان منشعب شده از يكي از پمپهاي چرخنده برج و كاهش دبي جريان يكي از آنها و افزايش دبي جريان ديگري به همان ميزان و در نتيجه تغييرات دمايي دو جريان موفق به كاهش مصرف انرژي تا 12/8% شدیم.

در مرحله سوم با تغيير در شرايط خوراك ورودي, وارد كردن بخار بالاي ظرف تبخير ناگهاني به سيني هم دما، و تغييرات جديد در جريانهاي منشعب شده از پمپهاي چرخنده به كاهش مصرف انرژي تا 17/99% حالت اوليه رسيديم، از طرفي مي توان دماي خروجي از مجموعه كوره ها را كاهش داد، زيرا با عدم اختلاط بخار بالاي ظرف تبخير ناگهاني با جريان خروجي افت دمايي در مقطع ورودي خوراك به برج نخواهيم داشت و اين خود به كاهش بار حرارتي كوره ها تا حدود 4% كمك مي كند.

بنابراين تغيير در جريانهاي جانبي و تجديد نظر در سيستم ورود خوراك به برج به عنوان راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در برج تقطير اتمسفريك پالايشگاه تبريز پيشنهاد مي گردد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مقدمه:

انرژي و مباحث مربوط به آن از مهمترين مسائلي می باشد كه صاحبان صنايع و مهندسان به آن توجه نشان مي دهند. از ديرباز و پس از بحران انرژي دهة 70 ميلادي اهميت كاهش مصرف انرژي در صنايع بيش از پيش جلوه گر گردید، كشورهاي غربي و صنعتي در طراحي كارخانه ها و واحدهاي صنعتي عمده كه داراي مصرف انرژي بالايي هستند مثل پالايشگاهها، مجتمع هاي پتروشيمي و نيروگاهها و … به
گونه اي اقدام كردند كه نيازمند حداقل مصرف انرژي باشند، و با تحقيق در زمين ههاي مختلف كاهش مصرف انرژي به موفقيت هايي نيز دست يافتند.

از سويي ديگر كشورهاي درحال توسعه و بخصوص كشورهاي صاحب ذخاير عظيم انرژي نظير ايران به پشتوانه اين منابع خدادادي و قيمت ارزان آن در طراحي واحدهاي صنعتي كمترين توجهي به حفظ انرژي نشان نداند. اما امروزه با وضع قوانين سختگيرانه زيست محيطي و رو به پايان بودن و تجديد ناپذيري اين منابع از سويي و قيمت بالاي انرژي از سوي ديگر مسئولان اين كشورها را نيز بر آن داشت تا به مسالة صرفه جويي و كاهش مصرف انرژي توجه بيشتري نشان دهند.

در تعريف انرژي كه براساس قانون اول ترمودنياميك استوار می باشد، فرض مي گردد تمام حالات انرژي برابرند و اتلاف كيفيت انرژي محاسبه نميشود به عنوان مثال، تغييرات كيفيت انرژي حرارتي كه از دماي بالا به پايين منتقل مي گردد توسط تحليل انرژي قابل بيان نيست، فقط بيانگر توالي جريان انرژي می باشد. ولي تحليل اكسرژي بر پايه قوانين اول و دوم ترموديناميك استوار می باشد و از لحاظ ترموديناميك نواقص فرآيند را نشان مي دهد مانند اتلاف مواد و انرژي را.

معمولاً در موازنه انرژي قانون اول را در يك محيط بسته بهره گیری م يكنيم بنابراين هيچگاه احتمال اتلاف انرژي بررسي نمي گردد مگر انرژي منتقل شده به محيط كه غيرقابل بهره گیری م يشود. براي دقت در بيان بازگشت ناپذيري بايد از تحليل اكسرژي بهره گیری كرد.

بخش گسترده اي از مصرف انرژي در صنايع مانند صنايع پالايشگاهي و پتروشيميايي ميباشد و رابطة مفهوم اكسرژي را م يتوان براي بررسي سه نوع از Eها بهره گیری كرد كه شامل انرژي، اقتصاد و محیط زیست می باشد.

بسياري از كاربردهاي مفهوم اكسرژي كه براساس تكنيكهاي اكسرژي پايه ريزي شده مي تواند براي كاهش مصرف انرژي در صنايع به كار طریقه كه باعث كاهش اتلاف انرژي و انعطاف پذيري فرآيندها از لحاظ اقتصادي و زيست محيطي مي شوند.

تحليل اكسرژي م يتواند اطلاعات بسياري در راستاي عملكرد واحدهاي صنعتي و اصلاح و بهينه سازي آنها فراهم كند.

پايان نامه حاضر به بررسي تحليل اكسرژي و كاربرد آن در واحدهاي پالايشگاهي براي كاهش مصرف انرژي و بخصوص برج تقطير اتمسفريك پالايشگاه تبريز مي پردازد. در فصلهاي مختلف اين پايان نامه به معرفي تحليل اكسرژي و بيان روابط و نمودارهاي آن، كاربردهاي تحليل فوق در صنايع و بررسي اقتصادي اين تحليل و دستاوردهاي آن در صنايع و در نهايت شبيه سازي برج تقطير پالايشگاه تبريز پرداخته شده می باشد.

تعداد صفحه : 228

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید