با عنوان : مقایسه فنی و اقتصادی روش های مختلف مرسوم در فرازآوری مصنوعی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
“M.SC” پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي شيمي – طراحي فرآيندهاي صنايع نفت
عنوان:
مقايسه فني و اقتصادي روشهاي مختلف مرسوم در فرازآوري مصنوعي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چكيده

زماني كه فشار مخزن هيدروكربني به اندازه كافي نباشد تا جريان نفت را از درون چاه به تأسيسات سرچاهي هدايت نمايد يا نرخ توليد آن اقتصادي نباشد سيستم فرازآوري مص نوعي مطرح مي گردد. بنابراين عواملي نظير وضعيت توسعه ميادين، بهره گیری از سيستم هاي تثبيت فشار، وجود چاه هاي بستر دريا و عوامل اقتصادي باعث شده اند كه سيستم فرازآوري مصنوعي در توسعه ميادين نسبت به گذشته كاربرد بيشتري پيدا كند. فاكتورهايي نظير مشخصات چاه و مخزن، موقعيت ميدان، مشكلات عملياتي، مسائل زيست محيطي و جغرافيايي، نرخ توليد، مشخصات سيال توليدي و مسائل اقتصادي در انتخاب نوع سيستم فرازآوري مصنوعي مؤثر هستند.

در اين پروژه از ميان روشهاي مختلف فرازآوري، به سيستم فرازآوري با گاز (Gas Lift System) و سيستم پمپ هاي الكتريكي شناور (Electrical Submersible Pump) كه كاربرد بيشتري را دارا مي باشند، پرداخته شده می باشد.

همچنين نرم افزاري جهت تعيين مقدار گاز تزريقي و فاصله شيرهاي موجود در سيستم فرازآوري با گاز و نيز تعيين مقدار جريان و توان الكتريكي موتور در سيستم پمپهاي الكت ريكي شناور تهيه گرديده می باشد.

ضمناً در بحث اقتصادي با بهره گیری از نرم افزار QUESTOR مقايسه اي بين دو سيستم فرازآوري با گاز و پمپ هاي الكتريكي شناور براي يكي از ميادين نفتي كشور صورت گرفته می باشد كه نتايج بررسي نشان داد سيستم پمپ هاي الكتريكي شناور مي تواند اقتصادي تر باشد.

فصل اول

مروري بر فرازآوري مصنوعي

1-1- مقدمه

معمولاً وقتي كه چاهي در يك مخزن دست نخورده حفر مي گردد هيدروكربنها بطور طبيعي به سطح زمين جريان مي يابند. در اثر توليد از يك مخزن بطور معمول از فشار مخزن كاسته شده و به ميزان آب همراه ن فت توليدي افزوده شده و درصد گاز توليدي نيز كم مي گردد. اين عوامل در كنار هم سبب آن مي شوند كه جريان سيال از چاه كند و نهايتاً قطع گردد. به اين مقصود جهت تقويت توليد در سيستم هاي تكميل چاه از سيستم هاي فرازآوري مصنوعي بهره گیری مي گردد. در حقيقت سيستم فرازآوري مص نوعي به سيال درون چاه انرژي مي دهد و زماني كه حداقل انرژي براي جريان فراهم گردید چاه شروع به توليد مي كند.

بر اساس نتايج تحقيقاتي كه در سال 1994 صورت گرفت بطور تخميني نشان مي دهد كه حدود 900000 چاه با كمك سيستم فرازآوري مصنوعي توليد شده اند .يعني تنها حدود 7 درصد از چاهها بطور طبيعي توليد شده اند و 93 درصد با كمك سيستم فرازآوري مصنوعي توليد شده اند و اين در حالي می باشد كه متوسط توليدي چاهها كمتر از 70 بشكه در روز بوده می باشد.

2-1- دلايل نياز به سيستم فرازآوري مصنوعي:

زماني كه چاه توليد نمي كند يا نرخ توليد آن اقتصادي نباشد سيستم فرازآوري مصنوعي مورد نياز می باشد. شکل 1(a) نشان مي دهد كه فشار مخزن پايين می باشد و سطح استاتيكي سيال بالاي چاه می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

شکل 1(b) نشان مي دهد كه چگونه نصب يك پمپ كوچك در فاصل ه كمي از سطح استاتيكي سيال سبب محدوديت در ايجاد سيستم رانش مي گردد.

چاه با نرخ q شروع به توليد نموده می باشد . گراديان فشارهاي استاتيك و جرياني در شكلهاي 1(a) و 1(b) شبيه هم هستند ضمن آنكه افت فشار اصطكاكي د ر لوله توليدي با اين نرخ جريان پايين، خيلي كم می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

به آساني مشخص مي گردد كه چنين نرخ توليدي در زماني كه پمپ در ته چاه نصب شده باشد نيز مي تواند اتفاق بيفتد، زيرا هم افت فشار داخل پمپ را سبب مي گردد و هم سبب افزايش مكش در چاه مي گردد. فايده اصلي قرار دادن پمپ در قسمت مشبك كاري شده اينست كه حداكثر پتانسيل توليد از چاه را مي توان بدست آورد (شکل 1(c) كه اين مس أله سبب توليد از چاه با qmax می گردد.

نصب پمپ زير قسمت مشبك كاري سبب حداكثر ميزان مكش و نرخ توليد مي گردد.

طراحي يك فرازآوري مصنوعي نيازمند آنست كه پمپ با نمودار كارآيي جريان ورودي و خروجي منطبق باشد.

تعداد صفحه : 214

قیمت : شش هزار تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید