با عنوان : چگونگی ایجاد لایه حاوی نانورس روی پارچه پنبه ای و مطالعه ویژگی های تکمیلی حاصله

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف
عنوان:
چگونگی ایجاد لایه حاوي نانورس روي پارچه پنبه اي و مطالعه ویژگیهاي تکمیلی حاصله

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

ایجاد ویژگیهاي جدید در کالاي پنبه اي می تواند سبب کارایی بیشتر کالاي پنبه اي گردد. براي این مقصود کاربرد ترکیبات نانو مورد توجه قرار گرفته می باشد. در این پژوهش کاربرد نانورس اصلاح شده روي کالاي پنبه اي به مقصود ایجاد ویژگیهاي جدید بویژه افزایش پایداري حرارتی و حفاظت در برابر اشعه فرا بنفش مطالعه شده می باشد. به مقصود پوشش دهی ترکیب نانورس از رزین اکریلیک و غلظت دهنده بهره گیری گردید. به مقصود واکاوی سطحی، اطلاعات مولفه هاي رنگی و زردي سطح پارچه به دست آمده و طیف ATR نیز گزارش شده می باشد. تصاویر میکروسکپ SEM نشان دهنده پوشش تقریباً یکنواخت رزین و نانورس روي سطح پارچه می باشد. نتایج پراش اشعه X نشان دهنده بازشدن صفحات سیلیکاتی نانورس پوشش شده پس از دیسپرس در آب مقطر می باشد. منحنی هاي TGA و DSC افزایش پایداري حرارتی نمونه هاي حاوي نانورس را تایید می کنند. آزمون استاندارد شعله و واکاوی شاخص اکسیژن نشان دهنده مقاومت بیشتر در برابر شعله نمونه هاي حاوي نانورس نسبت به پنبه خام می باشد. همچنین نتایج میزان انعکاس و عبور نور فرابنفش نمونه ها در ناحیه طول موج 200 تا 400 نانومتر افزایش میزان جذب پارچه هاي پوشش داده شده با نانورس در مقایسه با پنبه خام را نشان داده اند. نتایج آزمون مقاومت الکتریکی افزایش مقاومت الکتریکی نمونه ها متناسب با افزایش درصد نانورس در نمونه هاي پنبه اي را تایید می کند.

مقدمه

در سالهاي اخیر نانو تکنولوژي و بهره گیری از نانو مواد در نساجی بویژه در بخش تکمیل کاربرد فراوانی یافته می باشد. نانو مواد ممکن می باشد به صورت نانو ذرات یا صفحات نانو موجود باشد. این مواد حداقل از یک جهت در ابعاد 1 تا 100 نانومتر هستند. با کاهش اندازه ذرات میزان پوشش سطحی یا سطح مخصوص افزایش یافته که این ویژگی با تغییرات فیزیکی و شیمیائی ارتباط مستقیم دارد. کاربرد نانو ذرات، نانو کامپوزیتها و نانو کپسولها در نساجی باعث افزایش خاصیتهاي ضد آب وضد روغن، رنگ پذیري، مقاومت سایشی، خواص ضد میکروب و کاهش نفوذ پذیري گازها می گردد. روشهاي مختلفی همانند اسپري، غوطه وري، چاپ غلطکی و پلاسما براي پوشش دهی نانو مواد در نساجی بهره گیری می شوند. یکی از موادي که در کاربرد نساجی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته نانورس می باشد. به گونه کلی خاك رس ماده اي معدنی شامل لایه هاي سیلیکاتی و یونهاي قابل انتقال در بین لایه هاي خود می باشد. خاك رس بر اساس نوع ساختار کریستالی و یا تعداد مکانهاي باردار به ازاي هر واحد کریستالی طبقه بندي می شوند. یکی از ساختارهاي مهم کریستالی مونت موریلونیت (MMT) می باشد که یک لایه رس شامل 2 صفحه کریستالی 4 وجهی می باشد که به صورت ساندویچ شکل یک صفحه 8 وجهی را احاطه کرده اند. نانورس ذرات در ابعاد نانو خاك رس می باشد که عموماً پایه کریستالی MMT داشته و توسط نمکهاي آمونیوم چهار ظرفیتی اصلاح سطحی شده اند. در زمینه کاربرد نانورس در پلیمر و نانو کامپوزیتهاي پلیمري تاکنون تحقیقات متعددي انجام شده می باشد. در علوم پلیمر نانورس پایدار کننده حرارتی و افزایش دهنده استحکام در رزین ها، فیلم هاي پلیمري و نانو کامپوزیتهاي پلیمری می باشد. بهبود خواص حرارتی ،تاخیر اندازي آتش ،نفوذ ناپذیري و استحکام نانو کامپوزیتهاي پلیمري بر پایه نانورس نشان دهنده اهمیت به کار گیري این ماده می باشد. در صنعت نساجی اضافه کردن نانورس بر پایه MMT به الیاف پلی پروپیلن در فرایند تولید موجب ایجاد رنگ پذیري با رنگهاي اسیدي و دیسپرس می گردد. لیف نایلون 6 حاوي 5% نانورس داراي خواص مکانیکی و حرارتی بهتري می باشد. با در نظر داشتن تحقیقات پیشین کاربرد نانورس در تکمیل پارچه به مقصود بهبود خواص نهایی نظاره نشده می باشد. در این پژوهش اثر پوشش دهی نانورس بر پارچه 100 % پنبه به مقصود افزایش پایداري حرارتی و جذب اشعه ماوراء بنفش و افزایش مقاومت الکتریکی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

تعداد صفحه : 102

قیمت : شش هزار تومان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید